Στην ενεργειακή κατηγορία Α’ όλα τα νέα κτίρια
Σε συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας κατέληξαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με στόχο αφενός την στήριξη του κατασκευαστικού κλάδου, αφετέρου τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Στην προσπάθεια αυτή, η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο, με δεδομένο ότι το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και πάνω από το 30% των εκπομπών ρύπων προέρχεται από τα κτίρια.

Τα βασικότερα σημεία του μνημονίου συνεργασίας είναι τα εξής:

• Τροποποιούνται οι τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ στο πλαίσιο του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Από την 1η Ιουνίου 2021 η μελέτη ενεργειακής απόδοσης για νέα κτίρια θα πρέπει να τεκμηριώνει την κατάταξή τους στην ενεργειακή κατηγορία Α. Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι να δοθεί στον κατασκευαστικό κλάδο, η δυνατότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε από το 2022 τα νέα κτίρια να είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
• Επικαιροποιούνται έως το τέλος του έτους με ευθύνη του ΤΕΕ οι τεχνικές προδιαγραφές για ΑΠΕ, βιοκλιματικά, φωτοτεχνία, θέρμανση και κλιματισμό και αξιολόγηση ενεργειακών επενδύσεων, ώστε να ευθυγραμμίζονται με τον ΚΕΝΑΚ.
• Ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
• Προβλέπεται ότι στους επόμενους κύκλους του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον" θα εξεταστεί η θέσπιση του ενδεδειγμένου συνδυασμού κινήτρων/υποχρεώσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων κατηγορίας Ζ και Η, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 55% των κατοικιών έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 και είναι πολύ χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.

 

 

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των αποβλήτων, στο οποίο περιλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια πολεοδομικών χωροταξικών και ενεργειακών ρυθμίσεων, κατατέθηκε και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής. Στο νέο σχέδιο νόμου προάγονται η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία σε βασικά εργαλεία πολιτικής για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή θεώρηση.

Ειδικότερα, τα κύρια σημεία που αναφέρονται είναι τα εξής:

• Ενσωματώνονται οι ευρωπαϊκοί στόχοι για την ανακύκλωση. Συγκεκριμένα, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων θα ανέλθουν σε ποσοστό τουλάχιστον 55% το 2025, 60% το 2030 και 65% το 2035.
• Χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων και βιοαποβλήτων.
• Εισάγεται στα σχολεία η υποχρεωτική χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων.
• Υποχρεωτική χωριστή συλλογή σε τουλάχιστον επτά (7) νέα ρεύματα αποβλήτων, όπως γεωργικά πλαστικά, στρώματα, έπιπλα, ρουχισμό, παιχνίδια, φάρμακα και αθλητικό εξοπλισμό.
• Στόχος μείωσης των αποβλήτων τροφίμων κατά 30% μέχρι το 2030.
• Από την 1η Ιανουαρίου 2023 προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις που αποτελούν μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων υποχρεούνται να τα συλλέγουν χωριστά.
• Αναβαθμίζονται υποχρεωτικά οι εγκαταστάσεις των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), με προσθήκη σύγχρονου εξοπλισμού και θέσπιση των προδιαγραφών των ανακτώμενων υλικών.
• Δυνατότητα στους δήμους να εφαρμόσουν το σύστημα "Πληρώνω όσο πετάω", με τη χρέωση χαμηλότερων δημοτικών τελών σε όλους όσοι παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν περισσότερο.
• Με σκοπό την αποτροπή της ταφής, εφαρμόζεται τέλος ταφής από την 1η Ιανουαρίου 2022 ύψους 20 ευρώ/t.
• Επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.
• Στήριξη των μικρών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν φωτοβολταϊκό σταθμό με ισχύ έως 400 kW σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Εύβοια και Κρήτη.

Στόχος του σχεδίου είναι με τη βοήθεια των μέτρων και στοχευμένων δράσεων για την ανάπτυξη και εδραίωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, να εξασφαλιστεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής, δίνοντας μία ακόμη μάχη απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Ένα σχέδιο αστικής ανάπλασης ξεκινάει το επόμενο διάστημα, το οποίο θα αφορά την αξιοποίηση του χώρου στο συγκρότημα των εγκαταστάσεων των εργοστασίων της παλιάς ΠΥΡΚΑΛ στην περιοχή του Υμηττού, περιοχή που ανήκει σήμερα στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. Η παρέμβαση αυτή θα απελευθερώσει κοινόχρηστους χώρους για τους πολίτες, δημιουργώντας ένα πάρκο 80 στρεμμάτων κάτι που αποτελούσε αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Η πρόταση που έχει γίνει σχετικά με το όνομα του χώρου είναι να πάρει το όνομα του Ανδρέα Λεντάκη, ο οποίος είχε διατελέσει παλαιότερα δήμαρχος Υμηττού.
Υπολογίζεται ότι σε βάθος χρόνου θα εξοικονομηθεί πάνω από 1 δισ. ευρώ, βάσει των μισθωμάτων που πληρώνει το δημόσιο σε 7 έως 8 χρόνια. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί σε περίπου πέντε χρόνια και η μετεγκατάσταση των κρατικών υπηρεσιών προβλέπεται να γίνει την περίοδο 2025-2026. Η επένδυση εκτιμάται πως θα ανέλθει στα 250 εκατ. Ευρώ.
Το δημόσιο μισθώνει σήμερα συνολικά 141 κτίρια για τη στέγαση υπουργείων στην περιοχή της Δάφνης, χώρος ο οποίος με την εκτέλεση του σχεδίου πρόκειται να αποδοθεί σε 80 στρέμματα πάρκο και 40 στρέμματα κοινόχρηστων χώρων για τους πολίτες. Από την άλλη μεριά ο χώρος της ΠΥΡΚΑΛ βρίσκεται 3 km από το κέντρο της Αθήνας, πολύ κοντά σε στάση μετρό και η μετεγκατάσταση των 9 υπουργείων θα οδηγήσει νομοτελειακά και στην οικονομική αναβάθμιση της περιοχής.
Η μετεγκατάσταση προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών ρύπων κατά 60 έως 70%, καθώς οι νέες εγκαταστάσεις θα είναι βιοκλιματικές. Το "πράσινο" αποτύπωμα της επένδυσης θα συμπληρωθεί από έργα ανάπλασης, τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Το τζάκι, το οποίο κυριαρχεί στο χώρο του ισογείου, λειτουργεί ως διαχωριστικό στοιχείο, αφού υπαινίσσεται το όριο μεταξύ του καθημερινού καθιστικού, του προθάλαμου και της τραπεζαρίας. Η τριπλή όψη με γυαλί κάνει τη φλόγα εμφανή σε όλους τους ενιαίους χώρους.
Η βάση του τζακιού έχει επενδυθεί από κεραμικό υλικό, που μοιάζει με εμφανές σκυρόδεμα, το οποίο συναντάται επίσης στον τοίχο της τραπεζαρίας. Το υλικό δένει ομοιόμορφα με το κεραμικό του πατώματος, το οποίο μιμείται το μάρμαρο "calacatta".
Φωτογραφίες: Pantelis Hadjiminas Photography

 

Η ανάδειξη της αντίθεσης της ιστορικότητας των κελυφών σε σχέση με το σύγχρονο χαρακτήρα των νέων διαμορφώσεων αποτέλεσε βασική στρατηγική του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η εμφανής ξύλινη στέγη, βαμμένη λευκή, δίνει ύψος και χαρακτήρα στο δωμάτιο.
Φωτογραφίες: Γιώργος Σφακιανάκης

 

Σε αυτήν την κατοικία στη Μάνη, βασική επιδίωξη ήταν να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ του αυθεντικού του παρελθόντος και της αντιστοιχίας του με το παρόν. Σύγχρονα λιτά έπιπλα και επενδύσεις ξύλου σε φυσικές αποχρώσεις διαμορφώνουν ένα άνετο οικείο περιβάλλον. Εσωτερικά, χρησιμοποιούνται φυσικά υλικά επιχρισμάτων που ενισχύουν την πλαστικότητα των παραδοσιακών τοίχων.
Φωτογραφίες: Yiorgis Yerolympos

Το ξενοδοχείο "Lijiang Hylla Vintage Hotel" βρίσκεται 2.400 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, τοποθετημένο σε ένα εντυπωσιακό ορεινό τοπίο μέσα στο αρχαίο βασίλειο "Naxi" στην ηπειρωτική Κίνα. Χτισμένο με ανακυκλώσιμα και τοπικά υλικά, η βιώσιμη προσέγγιση του σχεδιασμού του συνέδεσε αρμονικά το παρελθόν του με τις σύγχρονες προοπτικές.
© 雷坛坛 HYLLA

 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 οι άνθρωποι ανακάλυψαν ξανά την ουσιαστική αξία των σπιτιών, συνειδητοποιώντας για άλλη μια φορά την ανάγκη για περισσότερους εξωτερικούς χώρους, μπαλκόνια και στέγες για άσκηση. Η ανάγκη για την απόλαυση υπαίθριων χώρων και σύνδεσης με τη φύση και τους γείτονες έγινε πιο επιθυμητή από ποτέ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έτσι δόθηκε έμφαση στην ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης της φύσης στις πόλεις με δημιουργικούς τρόπους.
Ένα σπίτι που επαναφέρει τη φύση στην πόλη, προωθεί κοινόχρηστους χώρους και κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κατοίκων του είναι αυτό που ενέπνευσε τους αρχιτέκτονες να σχεδιάσουν την κατοικία "The Garden House". Ο σχεδιασμός δίνει έμφαση στα πλεονεκτήματα των ιδιωτικών αστικών κήπων και στα μικροκλίματα που δημιουργούν για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης εντός των πόλεων και να επιβραδύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Η κατοικία επιδιώκει να δημιουργήσει μια ενιαία σχέση μεταξύ της γειτονιάς, του ιδιωτικού κήπου και του δημόσιου πάρκου. Αστικά στοιχεία όπως κτίριο, δρόμος και δημόσιος χώρος δεν αντιμετωπίζονται ως απόλυτες δραστηριότητες μεμονωμένα, αλλά ως μια ενιαία ομοιογενής διαμόρφωση καθώς το σπίτι γίνεται μέρος του πάρκου και το πάρκο περιλαμβάνεται στο σπίτι.
Η ενσωμάτωση των χώρων πρασίνου στο σπίτι περιλαμβάνει τη φύτευση κήπων στο 60% του ισογείου, τη χρήση πράσινης βεράντας στον πρώτο όροφο, την παροχή τοπίων φιλικών προς τις μέλισσες και σαράντα διαφορετικά είδη αυτοφυών λουλουδιών. Όλες οι εσωτερικές περιοχές "ρέουν" προς τους εξωτερικούς χώρους και οργανώνονται γύρω από μια πράσινη κεντρική αυλή τοποθετημένη ανάμεσα σε δύο λευκούς κυβικούς όγκους. Η δημιουργία χώρου για τη φύση στην πόλη όχι μόνο φέρνει την ομορφιά στον αστικό ιστό, αλλά ενθαρρύνει την επιστροφή τοπικών ειδών, πτηνών και μελισσών διατηρώντας έτσι την αστική βιοποικιλότητα. Επιπλέον, προάγει την ανθρώπινη υγεία και ευεξία.

 

Το "Peliva Nature & Suites", χτισμένο σε μια υπέροχη τοποθεσία στο νότιο τμήμα του Πηλίου, μέσα σε έναν παλιό κατάφυτο ελαιώνα, με μια μοναδική θέα προς τον Παγασητικό κόλπο, προσφέρει έναν χώρο απόδρασης, χαλάρωσης, διαμονής υψηλής ποιότητας. Ο ανεπιτήδευτος λιτός σχεδιασμός με έμφαση στο φυσικό τοπίο, το ακατέργαστο, το αληθινό αλλά ταυτόχρονα οικείο, διαχρονικό και φιλόξενο με βασικό πρωταγωνιστή την ίδια τη φύση, αφήνει τον επισκέπτη να παραδοθεί στη ζεστή αρμονία μιας αυθεντικής εμπειρίας.
Αξιοποιώντας στο μέγιστο το φυσικό ανάγλυφο, τα δύο κτίρια του καταλύματος ανοίγονται στη θέα. Η είσοδος στο πίσω τμήμα ακολουθώντας την εξωτερική σκάλα, δίνει την αίσθηση ότι κανείς βυθίζεται ανάμεσα σε δύο τοίχους, κατασκευασμένους από τα βασικά υλικά, πέτρα και σκυρόδεμα, για να οδηγηθεί ξαφνικά σε ένα επίπεδο με τον ελαιώνα και τη θέα να απλώνεται δυναμικά μπροστά του. Ο κεντρικός αυτός χώρος ανάμεσα στα δύο κτίρια αποτελεί την λειτουργική και αισθητική σύνδεση σε ένα παιχνίδι εναλλαγής ιδιωτικού και κοινόχρηστου με τις αμέτρητες οπτικές φυγές να στρέφουν το βλέμμα του επισκέπτη στο απέραντο γαλάζιο και στην κυριαρχία της φύσης που ανασαίνει μπροστά του.
Το αποτύπωμα της φύσης διαπερνά το δομημένο χώρο με τα τοπικά υλικά να χρησιμοποιούνται σχεδόν στο σύνολο των κατασκευών. Οι πέτρινοι τοίχοι κατασκευασμένοι από την πέτρα του φυσικού εδάφους, οι πέργκολες και η εμφανής ξυλεία από καστανιά και λυγαριά, οι οροφές από καλαμωτή και πλεγμένες τριχιές, τα φυσικά φυτά, η ελιά, το στοιχείο του νερού, μεταφέρουν την αίσθηση της γης, τα αρώματα και τα χρώματα της φύσης με μια σύγχρονη αύρα ηρεμίας και χαλάρωσης. Οι τρεις σουίτες αν και είναι σχεδιασμένες και διαμορφωμένες με παρόμοια υλικά, προσφέρουν η καθεμία μια μοναδική αίσθηση στον επισκέπτη, διατηρώντας το δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα.
Ο σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από φυσικές επιφάνειες, απλές λιτές γραμμές και απαλούς γήινους τόνους. Ξύλο, πέτρα, πατητή τσιμεντοκονία, ψάθα, αναδεικνύουν την ιδιαίτερη αισθητική του χώρου δίνοντας ταυτόχρονα την αίσθηση μιας οικιακής ζεστασιάς. Τα ξεχωριστά χειροποίητα διακοσμητικά, τα ιδιαίτερα κάδρα που συνδέονται με την ονομασία του κάθε δωματίου και γενικά η έμφαση στις λεπτομέρειες δημιουργούν μια ζεστή boho-chic ατμόσφαιρα ευεξίας, άνεσης και βαθιάς χαλάρωσης. Τα εναλλασσόμενα σημεία ενδιαφέροντος στον περιβάλλοντα χώρο σχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η εκπληκτική θέα από κάθε σημείο. Μεγάλες ανοιχτές βεράντες, ιδιωτικά καθιστικά με υδρομασάζ, άνετος χώρος υπαίθριας τραπεζαρίας και BBQ, διαμορφωμένη εστία με χώρο χαλάρωσης, ανοιχτή στη θέα πισίνα, όλα απόλυτα ενταγμένα μέσα στη φύση, προσκαλούν τον επισκέπτη να ανακαλύψει και να βιώσει την αρμονία του τοπίου μέσα από μιας υψηλής ποιότητας διαμονή. Οι διαμορφωμένες διαδρομές μέσα στη φύση, η εναλλαγή ιδιωτικού και κοινόχρηστου, πάντα στραμμένη προς τη θέα, είτε προστατευμένη από τον ήλιο είτε ανοιχτή στο άπλετο φως, με τις αμέτρητες οπτικές φυγές να στρέφουν το βλέμμα του επισκέπτη στο απέραντο γαλάζιο, δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό άνεσης, απομόνωσης και χαλάρωσης, μια γεμάτη εμπειρία σύγχρονης πολυτέλειας και αληθινής απόδρασης.

 

Η "Water Villa" είναι μια ιδιωτική κατοικία , στην τοποθεσία Καμίνια της Μήλου κοντά στη διάσημη παραλία του Σαρακίνικου γνωστή για το πανέμορφο και ασυνήθιστο ανάγλυφο της.
Καθώς είναι τόσο κοντινή η απόσταση του οικοπέδου από τη θάλασσα , η σχεδιαστική πρόθεση είναι να δημιουργηθεί μια έντονη σύνδεση του κτιρίου με το υγρό στοιχείο. Για αυτό στην ουσία η κατοικία και οι εξωτερικοί χώροι είναι τοποθετημένοι σε "πλωτές" πλατφόρμες όπου περιβάλλονται από νερό , δίνοντας έτσι την αίσθηση μικρών νησίδων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια θερινή κατοικία, καθώς και τις ιδιαιτερότητες του τοπικού μικροκλίματος, δίνεται έμφαση στη δημιουργία πολλαπλών ημιυπαίθριων χώρων σε συνέχεια του κύριου κτίσματος, συγχέοντας έτσι τα όρια ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό της κατοικίας.
Η κατοικία αναπτύσσεται με βάση έναν κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο τοποθετούνται τα τρία κυριότερα κτίσματα.
Η κεντρική είσοδος γίνεται στο μέσο περίπου άξονα, όπου υπάρχει το κτίριο με τον κύριο χώρο διημέρευσης, με καθιστικό, τραπεζαρία και κουζίνα. Οι μεγάλες συρόμενες τζαμαρίες αποσκοπούν στην πλήρη ενοποίηση του χώρου με το εξωτερικό .
Στο νότιο τμήμα βρίσκεται το δεύτερο κτίσμα που περιλαμβάνει δύο αυτόνομες κρεβατοκάμαρες με ξεχωριστά "plunge pools" στο επίπεδο του .
Τέλος, στο βόρειο άκρο του οικοπέδου βρίσκεται η κύρια κρεβατοκάμαρα με ανεμπόδιστη θέα στην παραλία του Σαρακίνικου και το Αιγαίο Πέλαγος. Στο πλάι του τρίτου κτήματος υπάρχει ιδιωτική infinity πισίνα για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της κύριας κρεβατοκάμαρας.

 

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.