Το γραφείο DANILOF light + visual perception, στο οποίο ανατέθηκε η μελέτη φωτισμού του κτιρίου, εργάστηκε δημιουργικά σε συνεργασία με πολλές ομάδες και διαφορετικές ειδικότητες, από τα πρώτα στάδια του έργου έως τη μελέτης εφαρμογής, τη δημοπράτηση και την επίβλεψη της κατασκευής. H συνεργασία ξεκίνησε με τους project managers της Noval Property και τα δύο αρχιτεκτονικά γραφεία LC Architects & Vikelas Architects. Κατόπιν επεκτάθηκε σε όλη την ομάδα, στους Η/Μ μελετητές LDK Consultants, στους σύμβουλους βιωσιμότητας DCarbon και τους σχεδιαστές τοπίου Ecoscapes. Απώτερος στόχος αυτής της πολυεπίπεδης συνεργασίας ήταν η οργανική ένταξη του φωτισμού σε όλα τα επίπεδα του έργου πριν από την κατασκευή.

Η βιωσιμότητα, η παρουσία των ρομπότ αλλά και οι νέες τεχνολογίες για την κατάρτιση και την εκπαίδευση των εργαζομένων έχουν αρχίσει να αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς το τοπίο της βιομηχανίας των κατασκευών, το οποίο εξακολουθεί να θεωρείται ακόμη σε κάποιες περιπτώσεις άκρως επικίνδυνο για τη σωματική υγεία.

Η δεύτερη δημόσια εκδήλωση που διοργανώθηκε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα "Construction 2050 Alliance", συγκεντρώνοντας 200 συμμετέχοντες, έδειξε ότι η βιομηχανία των κατασκευών είναι ένας τομέας που μπορεί να προσφέρει πολλές ευκαιρίες σε νέα ταλέντα. Οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι υπό το φως της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και των σχεδίων αποκατάστασης και ανθεκτικότητας, η κατασκευή μπορεί να συμβάλει θετικά στην αποκατάσταση και τη δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων θέσεων εργασίας για τους ευρωπαίους πολίτες.
Σημαντικές προσπάθειες ήδη καταβάλλονται από τους φορείς του κλάδου για επενδύσεις στη διά βίου μάθηση, σε καλύτερες συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία, σε υγιέστερο και ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον και στην καλύτερη προώθηση των ευκαιριών σταδιοδρομίας.

Η "Construction 2050 Alliance" είναι μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της FIEC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Βιομηχανιών) μαζί με την EBC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικοδόμων), Construction Products Europe και CECE (Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Εξοπλισμό Κατασκευών), με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών, εκπροσώπηση βασικών παραγόντων στον κατασκευαστικό τομέα και συμμετοχή σε εθελοντική βάση.
Ο κύριος στόχος της είναι η καθιέρωση και αναγνώριση μιας ενιαίας ολοκληρωμένης πολιτικής προσέγγισης για τον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό τομέα μέσω της ευαισθητοποίησης των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα που επηρεάζουν τον τομέα στο σύνολό του.
Το οικοδομικό οικοσύστημα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να επισκεφτεί κανείς τον ιστότοπο Construction 2050: https://euconstruction2050.eu/.

Στην ενεργειακή κατηγορία Α’ όλα τα νέα κτίρια
Σε συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας κατέληξαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με στόχο αφενός την στήριξη του κατασκευαστικού κλάδου, αφετέρου τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Στην προσπάθεια αυτή, η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο, με δεδομένο ότι το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και πάνω από το 30% των εκπομπών ρύπων προέρχεται από τα κτίρια.

Τα βασικότερα σημεία του μνημονίου συνεργασίας είναι τα εξής:

• Τροποποιούνται οι τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ στο πλαίσιο του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Από την 1η Ιουνίου 2021 η μελέτη ενεργειακής απόδοσης για νέα κτίρια θα πρέπει να τεκμηριώνει την κατάταξή τους στην ενεργειακή κατηγορία Α. Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι να δοθεί στον κατασκευαστικό κλάδο, η δυνατότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε από το 2022 τα νέα κτίρια να είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
• Επικαιροποιούνται έως το τέλος του έτους με ευθύνη του ΤΕΕ οι τεχνικές προδιαγραφές για ΑΠΕ, βιοκλιματικά, φωτοτεχνία, θέρμανση και κλιματισμό και αξιολόγηση ενεργειακών επενδύσεων, ώστε να ευθυγραμμίζονται με τον ΚΕΝΑΚ.
• Ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
• Προβλέπεται ότι στους επόμενους κύκλους του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον" θα εξεταστεί η θέσπιση του ενδεδειγμένου συνδυασμού κινήτρων/υποχρεώσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων κατηγορίας Ζ και Η, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 55% των κατοικιών έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 και είναι πολύ χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.

 

 

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των αποβλήτων, στο οποίο περιλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια πολεοδομικών χωροταξικών και ενεργειακών ρυθμίσεων, κατατέθηκε και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής. Στο νέο σχέδιο νόμου προάγονται η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία σε βασικά εργαλεία πολιτικής για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή θεώρηση.

Ειδικότερα, τα κύρια σημεία που αναφέρονται είναι τα εξής:

• Ενσωματώνονται οι ευρωπαϊκοί στόχοι για την ανακύκλωση. Συγκεκριμένα, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων θα ανέλθουν σε ποσοστό τουλάχιστον 55% το 2025, 60% το 2030 και 65% το 2035.
• Χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων και βιοαποβλήτων.
• Εισάγεται στα σχολεία η υποχρεωτική χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων.
• Υποχρεωτική χωριστή συλλογή σε τουλάχιστον επτά (7) νέα ρεύματα αποβλήτων, όπως γεωργικά πλαστικά, στρώματα, έπιπλα, ρουχισμό, παιχνίδια, φάρμακα και αθλητικό εξοπλισμό.
• Στόχος μείωσης των αποβλήτων τροφίμων κατά 30% μέχρι το 2030.
• Από την 1η Ιανουαρίου 2023 προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις που αποτελούν μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων υποχρεούνται να τα συλλέγουν χωριστά.
• Αναβαθμίζονται υποχρεωτικά οι εγκαταστάσεις των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), με προσθήκη σύγχρονου εξοπλισμού και θέσπιση των προδιαγραφών των ανακτώμενων υλικών.
• Δυνατότητα στους δήμους να εφαρμόσουν το σύστημα "Πληρώνω όσο πετάω", με τη χρέωση χαμηλότερων δημοτικών τελών σε όλους όσοι παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν περισσότερο.
• Με σκοπό την αποτροπή της ταφής, εφαρμόζεται τέλος ταφής από την 1η Ιανουαρίου 2022 ύψους 20 ευρώ/t.
• Επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.
• Στήριξη των μικρών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν φωτοβολταϊκό σταθμό με ισχύ έως 400 kW σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Εύβοια και Κρήτη.

Στόχος του σχεδίου είναι με τη βοήθεια των μέτρων και στοχευμένων δράσεων για την ανάπτυξη και εδραίωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, να εξασφαλιστεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής, δίνοντας μία ακόμη μάχη απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Ένα σχέδιο αστικής ανάπλασης ξεκινάει το επόμενο διάστημα, το οποίο θα αφορά την αξιοποίηση του χώρου στο συγκρότημα των εγκαταστάσεων των εργοστασίων της παλιάς ΠΥΡΚΑΛ στην περιοχή του Υμηττού, περιοχή που ανήκει σήμερα στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. Η παρέμβαση αυτή θα απελευθερώσει κοινόχρηστους χώρους για τους πολίτες, δημιουργώντας ένα πάρκο 80 στρεμμάτων κάτι που αποτελούσε αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Η πρόταση που έχει γίνει σχετικά με το όνομα του χώρου είναι να πάρει το όνομα του Ανδρέα Λεντάκη, ο οποίος είχε διατελέσει παλαιότερα δήμαρχος Υμηττού.
Υπολογίζεται ότι σε βάθος χρόνου θα εξοικονομηθεί πάνω από 1 δισ. ευρώ, βάσει των μισθωμάτων που πληρώνει το δημόσιο σε 7 έως 8 χρόνια. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί σε περίπου πέντε χρόνια και η μετεγκατάσταση των κρατικών υπηρεσιών προβλέπεται να γίνει την περίοδο 2025-2026. Η επένδυση εκτιμάται πως θα ανέλθει στα 250 εκατ. Ευρώ.
Το δημόσιο μισθώνει σήμερα συνολικά 141 κτίρια για τη στέγαση υπουργείων στην περιοχή της Δάφνης, χώρος ο οποίος με την εκτέλεση του σχεδίου πρόκειται να αποδοθεί σε 80 στρέμματα πάρκο και 40 στρέμματα κοινόχρηστων χώρων για τους πολίτες. Από την άλλη μεριά ο χώρος της ΠΥΡΚΑΛ βρίσκεται 3 km από το κέντρο της Αθήνας, πολύ κοντά σε στάση μετρό και η μετεγκατάσταση των 9 υπουργείων θα οδηγήσει νομοτελειακά και στην οικονομική αναβάθμιση της περιοχής.
Η μετεγκατάσταση προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών ρύπων κατά 60 έως 70%, καθώς οι νέες εγκαταστάσεις θα είναι βιοκλιματικές. Το "πράσινο" αποτύπωμα της επένδυσης θα συμπληρωθεί από έργα ανάπλασης, τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Το τζάκι, το οποίο κυριαρχεί στο χώρο του ισογείου, λειτουργεί ως διαχωριστικό στοιχείο, αφού υπαινίσσεται το όριο μεταξύ του καθημερινού καθιστικού, του προθάλαμου και της τραπεζαρίας. Η τριπλή όψη με γυαλί κάνει τη φλόγα εμφανή σε όλους τους ενιαίους χώρους.
Η βάση του τζακιού έχει επενδυθεί από κεραμικό υλικό, που μοιάζει με εμφανές σκυρόδεμα, το οποίο συναντάται επίσης στον τοίχο της τραπεζαρίας. Το υλικό δένει ομοιόμορφα με το κεραμικό του πατώματος, το οποίο μιμείται το μάρμαρο "calacatta".
Φωτογραφίες: Pantelis Hadjiminas Photography

 

Η ανάδειξη της αντίθεσης της ιστορικότητας των κελυφών σε σχέση με το σύγχρονο χαρακτήρα των νέων διαμορφώσεων αποτέλεσε βασική στρατηγική του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η εμφανής ξύλινη στέγη, βαμμένη λευκή, δίνει ύψος και χαρακτήρα στο δωμάτιο.
Φωτογραφίες: Γιώργος Σφακιανάκης

 

Σε αυτήν την κατοικία στη Μάνη, βασική επιδίωξη ήταν να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ του αυθεντικού του παρελθόντος και της αντιστοιχίας του με το παρόν. Σύγχρονα λιτά έπιπλα και επενδύσεις ξύλου σε φυσικές αποχρώσεις διαμορφώνουν ένα άνετο οικείο περιβάλλον. Εσωτερικά, χρησιμοποιούνται φυσικά υλικά επιχρισμάτων που ενισχύουν την πλαστικότητα των παραδοσιακών τοίχων.
Φωτογραφίες: Yiorgis Yerolympos

Το ξενοδοχείο "Lijiang Hylla Vintage Hotel" βρίσκεται 2.400 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, τοποθετημένο σε ένα εντυπωσιακό ορεινό τοπίο μέσα στο αρχαίο βασίλειο "Naxi" στην ηπειρωτική Κίνα. Χτισμένο με ανακυκλώσιμα και τοπικά υλικά, η βιώσιμη προσέγγιση του σχεδιασμού του συνέδεσε αρμονικά το παρελθόν του με τις σύγχρονες προοπτικές.
© 雷坛坛 HYLLA

 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 οι άνθρωποι ανακάλυψαν ξανά την ουσιαστική αξία των σπιτιών, συνειδητοποιώντας για άλλη μια φορά την ανάγκη για περισσότερους εξωτερικούς χώρους, μπαλκόνια και στέγες για άσκηση. Η ανάγκη για την απόλαυση υπαίθριων χώρων και σύνδεσης με τη φύση και τους γείτονες έγινε πιο επιθυμητή από ποτέ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έτσι δόθηκε έμφαση στην ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης της φύσης στις πόλεις με δημιουργικούς τρόπους.
Ένα σπίτι που επαναφέρει τη φύση στην πόλη, προωθεί κοινόχρηστους χώρους και κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κατοίκων του είναι αυτό που ενέπνευσε τους αρχιτέκτονες να σχεδιάσουν την κατοικία "The Garden House". Ο σχεδιασμός δίνει έμφαση στα πλεονεκτήματα των ιδιωτικών αστικών κήπων και στα μικροκλίματα που δημιουργούν για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης εντός των πόλεων και να επιβραδύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Η κατοικία επιδιώκει να δημιουργήσει μια ενιαία σχέση μεταξύ της γειτονιάς, του ιδιωτικού κήπου και του δημόσιου πάρκου. Αστικά στοιχεία όπως κτίριο, δρόμος και δημόσιος χώρος δεν αντιμετωπίζονται ως απόλυτες δραστηριότητες μεμονωμένα, αλλά ως μια ενιαία ομοιογενής διαμόρφωση καθώς το σπίτι γίνεται μέρος του πάρκου και το πάρκο περιλαμβάνεται στο σπίτι.
Η ενσωμάτωση των χώρων πρασίνου στο σπίτι περιλαμβάνει τη φύτευση κήπων στο 60% του ισογείου, τη χρήση πράσινης βεράντας στον πρώτο όροφο, την παροχή τοπίων φιλικών προς τις μέλισσες και σαράντα διαφορετικά είδη αυτοφυών λουλουδιών. Όλες οι εσωτερικές περιοχές "ρέουν" προς τους εξωτερικούς χώρους και οργανώνονται γύρω από μια πράσινη κεντρική αυλή τοποθετημένη ανάμεσα σε δύο λευκούς κυβικούς όγκους. Η δημιουργία χώρου για τη φύση στην πόλη όχι μόνο φέρνει την ομορφιά στον αστικό ιστό, αλλά ενθαρρύνει την επιστροφή τοπικών ειδών, πτηνών και μελισσών διατηρώντας έτσι την αστική βιοποικιλότητα. Επιπλέον, προάγει την ανθρώπινη υγεία και ευεξία.

 

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.