Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιείται μία σημαντική στροφή από την πραγματική στην ψηφιακή οικονομία με την ενοποίηση αυτών των δύο να έχει επιταχυνθεί δραστικά μετά την παγκόσμια πανδημία. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η νεοεισερχόμενη έννοια του μετασύμπαντος (metaverse). Οι τεχνολογίες που συνθέτουν το μετασύμπαν μπορεί να περιλαμβάνουν την εικονική πραγματικότητα, που χαρακτηρίζεται από εικονικούς κόσμους, καθώς και την επαυξημένη πραγματικότητα που συνδυάζει πτυχές του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου.
Οι αρχιτέκτονες καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτήν την επερχόμενη ψηφιακή οικονομία. Η αξία των μη ανταλλάξιμων, μοναδικών στο είδος τους μονάδων δεδομένων NFTs (non-fungible tokens)- η πιο πρόσφατη εφαρμογή στην τεχνολογία "blockchain"-πιστοποιεί τη δημιουργία του ψηφιακού στοιχείου ως "μοναδικού". Η ψηφιακή δημιουργία μπορεί να είναι οτιδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής αρχιτεκτονικής.
Μια άλλη τάση στον κόσμο της κρυπτογράφησης είναι η επένδυση σε εικονικά ακίνητα, των οποίων οι τιμές έχουν αυξηθεί ως μέρος της φρενίτιδας της αγοράς NFT που ξεκίνησε στις αρχές του 2021. Στο μετασύμπαν οι άνθρωποι μπορούν να περπατήσουν με φίλους, να επισκεφτούν κτίρια και να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις, καταστώντας το όλο εγχείρημα άκρως ενδιαφέρον και πιθανώς κερδοφόρο για τους σχεδιαστές, ώστε να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες τους στον φυσικό κόσμο και να τις επεκτείνουν και στον εικονικό.
Έτσι, οι αρχιτέκτονες θα μπορούσαν να "επανεφεύρουν" το επιχειρηματικό μοντέλο για να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να κλιμακωθούν, λύσεις που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και μπορούν να ωφελήσουν εκατομμύρια χρήστες, και όχι μόνο έναν πελάτη.
Ο εικονικός κόσμος του "metaverse" χρειάζεται τεράστιο περιεχόμενο για την εξυπηρέτηση των χρηστών, δημιουργώντας εικονικά πάρκα ψυχαγωγίας, εικονικές κινηματογραφικές αίθουσες, εικονικές συναυλίες, εικονικά καζίνο, εικονικά σχολεία, εικονικά συνέδρια, κ.ά. Για τους αρχιτέκτονες, το μετασύμπαν αποτελεί ακόμα μια παρθένα περιοχή γεμάτη δυνατότητες, μια ουτοπία χωρίς τους περιορισμούς του φυσικού κόσμου. Για παράδειγμα μπορούν να δημιουργήσουν μοναδικά σχέδια με την υποστήριξη των NFT, για άτομα που τους αρέσει να συλλέγουν μοναδικά περιουσιακά στοιχεία. Μπορούν επίσης να κατασκευάσουν ψηφιακά στοιχεία όπως πόλεις, κτίρια, έπιπλα, γλυπτά, υφές κ.ά., ώστε να τα πουλήσουν πολλές φορές σε εικονικούς κόσμους, παιχνίδια, ακόμη και ταινίες. Εκτός από στατικά σχέδια, οι αρχιτέκτονες μπορούν επίσης να αναπτύξουν σχεδιαστικές "εφαρμογές", με τους χρήστες να μπορούν να τροποποιήσουν τις παραμέτρους για να δημιουργήσουν διάφορα σενάρια και αποτελέσματα.
Με το μετασύμπαν να ξεδιπλώνεται και να εξελίσσεται, υπάρχει η ανάγκη να διατηρηθούν, αλλά ταυτοχρόνως να διευρυνθούν οι αξίες της αρχιτεκτονικής σε αυτήν την ψηφιακή εποχή.

 

περιβάλλοντος του Υ.Π.Εν., που αφορά στις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών. Με την εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις για τις τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός", ειδικά για την περίπτωση των υφιστάμενων κτιρίων με συγκεκριμένες χρήσεις, επιτρέπεται κατ` εξαίρεση η πρόβλεψη ανελκυστήρα με τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου 1,00 x 1,25 (m), όπως προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ: ΕΝ 81-701 για ένα χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου. Ακόμη, η κατασκευή ανελκυστήρα με τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου επιτρέπεται σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα–λόγω μη σχετικής απαίτησης κατά το χρόνο ανέγερσής τους– και στην περίπτωση καθ' ύψος προσθήκης ορόφων με χρήση κατοικίας, εφόσον επιβάλλεται να εξασφαλίζεται αυτόνομη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Στις περιπτώσεις υφιστάμενων κατοικιών, οι οποίες βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δεν έχουν υποχρέωση προσαρμογής, όταν για λόγους εξασφάλισης προσβασιμότητας (κατακόρυφη κυκλοφορία) προκύπτει η αναγκαιότητα κατασκευής ανελκυστήρα, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις της παραπάνω απόφασης.

Ο όρος "Nature-based solutions" (NbS - Λύσεις βασισμένες στη φύση) εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 για να δοθεί έμφαση στη σημασία της προστασίας της βιοποικιλότητας για τον περιορισμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αποτελεί εξέλιξη προηγούμενων εννοιών, όπως της αειφορίας, της ανθεκτικότητας, της διαχείρισης οικοσυστημάτων, των πράσινων και μπλε υποδομών κ.ά. Στις λύσεις, που βασίζονται στη φύση, εντάσσονται εφαρμογές όπως η δημιουργία χώρων πρασίνου, οι πράσινες παρεμβάσεις σε κτίρια (φυτεμένα δώματα, κατακόρυφες φυτεύσεις), η χρήση φυσικών υλικών, τα αειφόρα συστήματα διαχείρισης ομβρίων υδάτων, οι κήποι βροχής, η κομποστοποίηση, κ.ά. Βασικοί στόχοι των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας των πόλεων, η αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, αλλά και η ενίσχυση της ανθρώπινης ευημερίας. Η ανάπτυξη των στρατηγικών και του σχεδιασμού αυτών των λύσεων υποστηρίζεται με εργαλεία και τεχνικές παραμετροποίησης με διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας και ακρίβειας. Σημαντική, για την επιλογή βιώσιμων λύσεων, προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες και αποδεκτών από τους τελικούς χρήστες, είναι η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών σε διαδικασίες συνσχεδιασμού και συνδιαχείρισης. Η χρήση των NbS για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προωθείται στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών και πολιτικών και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, που αφορούν στο κλίμα, στη βιοποικιλότητα, στο περιβάλλον και στην προστασία από καταστροφές.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο θεσπίζει πλαίσιο για την αστική αναζωογόνηση και την ανάπλαση των πόλεων, των οικισμών και τμημάτων αυτών, καθώς και για τη διαδικασία παρέμβασης για την αποκατάσταση και επανάχρηση των εγκαταλελειμμένων κτισμάτων. Ακόμη περιλαμβάνει ειδικές πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις για την επίλυση ειδικότερων ζητημάτων, όπως για παράδειγμα της δυνατότητας εγκατάστασης και λειτουργίας πιλοτικών εγκαταστάσεων πλωτών φωτοβολταϊκών σε θαλάσσιο χώρο. Δεδομένου ότι η καινοτόμος τεχνολογία τους συνιστά μια εξαιρετικά φιλική για το περιβάλλον και διεθνώς ανερχόμενη μέθοδο παραγωγής ενέργειας, αυτή η μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα και ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Μέσω της εφαρμογής του πραγματοποιούνται σημειακές τροποποιήσεις των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στον έλεγχο οικοδομικών αδειών και αυθαίρετων κατασκευών, προκειμένου εν συνεχεία να καταστεί δυνατή η πλήρης ενεργοποίηση της διαδικασίας ελέγχου μέσω ελεγκτών. Μ' αυτόν τον τρόπο θα εντοπιστούν υφιστάμενα αυθαίρετα, αλλά θα αποφευχθεί και η δημιουργία νέων αυθαιρέτων. Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος. Δημιουργείται έτσι ένα συνεκτικό, απλό και σύγχρονο πλαίσιο για την αστική αναζωογόνηση, μέσω του οποίου ο φορέας ανάπλασης θα δύναται να εκπονήσει και να υλοποιήσει προγράμματα κλιματικής ουδετερότητας, έξυπνης πόλης, διαχείρισης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς κ.ά.

Ο βασικός στόχος της μελέτης ήταν να πειραματιστούν οι μελετητές με μία εναλλακτική μορφή πάνω στο κλασικό μοντέλο κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, σεβόμενοι όμως όλα τα επιμέρους στοιχεία, που το απαρτίζουν, με βασικό γνώμονα η παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον να είναι ήπια και το κτίριο να επιδιώξει τη μέγιστη αφομοίωση του μέσα σ' αυτό.
Τον φυσικό περιβάλλοντα χώρο απαρτίζουν η απότομη χωμάτινη και πέτρινη πλαγιά, η άγρια βλάστηση (ξερόχορτα, ακανθώδη φυτά), τα ιδιαίτερα και μεγάλα βράχια και οι ξερολιθιές. Η αφετηρία της μελέτης είναι η ξερολιθιά. Φαντάστηκαν λοιπόν την πρόσοψη της κατοικίας σαν μία τέτοια ξερολιθιά, που να εκτείνεται από τη μία άκρη του γεωτεμαχίου έως την άλλη, με μία ήπια καμπύλη που χορεύει και ελίσσεται. Βγαίνοντας προς τα έξω αποκτά ύψος ενώ παράλληλα δημιουργεί χώρο εσωτερικά. Για να επιτευχθεί αυτό, όλοι οι χώροι τοποθετήθηκαν σε σειρά για να μπορέσουν να δώσουν το μεγάλο μήκος που απαιτείται.
Από τα πιο έντονα στοιχεία της κλασικής κυκλαδίτικης κατοικίας είναι και το δώμα της. Ιδιαίτερα όταν αυτό είναι ορατό λόγο θέσης. Η επόμενη μεγάλη απόφαση ήταν να εξαφανισθεί αυτή η μεγάλη επιφάνεια του δώματος ενοποιώντας το με το υπόλοιπο χωμάτινο και πέτρινο έδαφος. Το δώμα σκεπάζεται με χώμα και θα αναπαραχθεί πάνω σε αυτό το φυσικό τοπίο με την αντίστοιχη βλάστηση. Η συνέχιση της πλαγιάς επάνω στο δώμα γίνεται με εξαιρετικά ομαλό τρόπο. Μάλιστα η χωμάτινη επιφάνεια του δώματος έχει ελαφρά καμπύλη (δεν είναι επίπεδη) και αυτό την αφομοιώνει ακόμα περισσότερο με το τοπίο. Αν εξαιρέσει κανείς τις βατές επιφάνειες (βεράντες και αίθριο) όλο το υπόλοιπο κτίριο είναι αόρατο από την επάνω πλευρά του γεωτεμαχίου και από το δρόμο.
Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της κυκλαδίτικης αγροτικής κατοικίας είναι η ξύλινη πέργκολα, αποτελούμενη από παχιά, λεία, ξύλινα δοκάρια και κολόνες με επικάλυψη από μπαμπού, όλα στο φυσικό τους χρώμα. Αυτή η κατασκευή εμφανίζεται επίσης στο εσωτερικό του σπιτιού, στην οροφή. Αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο χρησιμοποιήθηκε σε όλο το μήκος του κτιρίου, εντός και εκτός. Οι δοκοί φυσικά δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν παράλληλα μεταξύ τους, αλλά ακολουθούν την καμπύλη μορφολογία του σπιτιού, όπως οι σπόνδυλοι σε έναν μακρύ νωτιαίο μυελό. Ως αποτέλεσμα, το μπαμπού πλέχτηκε σε ψαροκόκαλο, δημιουργώντας ένα μοναδικό μοτίβο με όμορφες υφές και αποχρώσεις.
Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ξύλινα και απλά και οι κύριοι εξωτερικοί τοίχοι είναι πέτρινοι χωρίς κονίαμα. Και οι δύο αυτές αποφάσεις ακολουθούν το παραδοσιακό στυλ και τεχνική.

 

Οι "Pine Residences" είναι έξι διώροφες κατοικίες που βρίσκονται στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την έντονη βλάστηση με ψηλά πεύκα, τα οποία αποτέλεσαν δημιουργική παράμετρο του σχεδιασμού. Η είσοδος στο συγκρότημα χωροθετείται στη βορινή πλευρά του οικοπέδου, με τα φυτεμένα πρανή εκατέρωθεν να δημιουργούν το διαχωριστικό «κατώφλι» μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου χώρου.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της σύνθεσης αποτελεί η αντίθεση της πέτρινης ισόγειας βάσης με το λευκό πρισματικό σώμα του κτιρίου. Ο πέτρινος όγκος φιλοξενεί τις εισόδους των τριών μεζονετών καθώς και των δύο κεντρικών κλιμακοστασίων που διοχετεύουν του ενοίκους στους ορόφους και τον υπόγειο χώρο στάθμευσης.
Οι τρεις ισόγειες κατοικίες εκτονώνονται σε ιδιωτικούς κήπους στη νότια πλευρά του οικοπέδου μέσω μεγάλων ανοιγμάτων, επιτυγχάνοντας άμεση συσχέτιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Στα ανώτερα επίπεδα, ο λευκός όγκος επιμερίζεται σε μικρότερους κύβους με κεκλιμένη στέψη που σηματοδοτούν τις κατοικίες και τα κεντρικά κλιμακοστάσια.
Οι κατοικίες των ορόφων συνδέονται με εσωστρεφείς ημι-υπαίθριους χώρους που προκύπτουν ως εσοχές στη συμπαγή μορφή, ενώ ευρύχωροι εξώστες εμπλουτίζουν τις όψεις με τις απαραίτητες εκτονώσεις. Την ογκοπλασία στις δύο κύριες όψεις συμπληρώνουν τα έρκερ, ενισχύοντας τον πρισματικό χαρακτήρα της ολίσθησης. Τα συμπαγή στοιχεία των όψεων έρχονται σε διαρκή διάλογο με τα ελαφρά διάτρητα κιγκλιδώματα και τις περσίδες πλάγια των εξωστών.

 

Σε οικόπεδο εντός οικισμού, στα περίχωρα της πόλης της Κω, δημιουργήθηκαν η κυρίως κατοικία μιας οικογένειας και ο ξενώνας. Η έλλειψη θέας, η επαφή με πολυσύχναστο δρόμο καθώς και η γειτνίαση με μοναστήρι, οδήγησαν σε εσωστρεφή ανάπτυξη των κτιρίων και στη δημιουργία ενός εσωτερικού "περίβολου" με την πισίνα, όπου αναπτύσσεται όλη η ιδιωτική ζωή, προστατευμένη από τα κτίρια και από το πράσινο.
Οι εξωτερικές όψεις των κτιρίων, έχουν περιορισμένα ανοίγματα, ενώ οι εσωτερικές διαθέτουν μεγάλα συνεχή υαλοστάσια, που ενοποιούν εσωτερικό με εξωτερικό χώρο.
Ο λιτός μοντέρνος σκελετός συνδιαλέγεται με τοιχοποιίες και πεζούλια από τοπική πέτρα, ως αναφορά στα παραδοσιακά σπίτια της περιοχής. Η ζώνη διημέρευσης στην κυρίως κατοικία και η ζώνη ύπνου, αναπτύσσονται κάθετα μεταξύ τους. Αποτελούν διακριτούς όγκους λειτουργικά, χωρικά και μορφολογικά. Συνδέονται μέσω χαμηλότερου όγκου, ενός διαμπερούς διαδρόμου, που αποτελεί την άρθρωσή τους.
Οι κοινόχρηστοι χώροι έχουν οπτική και λειτουργική συνέχεια με τον κήπο και την πισίνα, ενώ πλούσιοι στεγασμένοι χώροι προσφέρουν προστασία ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Ο ξενώνας αναπτύσσεται κάθετα στην κυρίως κατοικία. Οι τρεις όγκοι, ζώνη διημέρευσης, ζώνη ύπνου και ξενώνας, ορίζουν τον υπαίθριο χώρο που αναπτύσσεται η πισίνα και ενοποιούνται από αυτόν.
Η φύτευση που επιλέχθηκε είναι μεσογειακή. Ενισχύθηκε η υπάρχουσα δενδροστοιχία από ελληνικά κυπαρίσσια στην πλευρά του μοναστηριού. Διατηρήθηκε και ενισχύθηκε το περιβόλι από εσπεριδοειδή. Στα όριο του δρόμου επιλέχθηκαν πικροδάφνες για εξασφάλιση της ιδιωτικότητας. Ανάμεσα σε αρωματικά φυτά, φυτεύτηκαν ελιές και κυπαρίσσια, μουριές στο γρασίδι για σκιά και μια χαρουπιά που θα διαπεράσει το κτίριο από το άνοιγμα της βεράντας.
Η είσοδος της κατοικίας περιστοιχίζεται από ανθοφόρα και εξωτικά φυτά, όπως η πλουμέρια με το μεθυστικό άρωμα, που αποτελεί ανάμνηση και σύνδεση με τα παιδικά χρόνια του ιδιοκτήτη.

 

Το "Hourglass Corral" είναι μία εξοχική κατοικία, που περιλαμβάνει καλλιέργειες αρωματικών φυτών. Αποτελεί το τελευταίο από τα πέντε τμήματα ενός ευρύτερου έργου, που υλοποιείται στη Μήλο τα τελευταία δέκα χρόνια σε μία έκταση 90 στρεμμάτων, το "Voronoi's Corrals".
"Corrals"
Τα μαντριά υπάρχουν στις Κυκλάδες εδώ και αιώνες. Διαμορφώνουν ευρύτερες ζώνες με συγκεκριμένες χρήσης γης. Πρόκειται για έναν άτυπο, εμπειρικό πολεοδομικό σχεδιασμό μεγάλων εκτάσεων. Το "Hourglass Corral" αντλεί επιρροές από αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο, με τον οποίο ορίζονταν οι χρήσεις γης, οριοθετώντας μια έκταση, στην οποία συνδυάζονται διαφορετικές γεωργικές χρήσεις με τη χρήση κατοικίας.
"Voronoi"
Η κάτοψη της κατοικίας είναι προϊόν παραμετρικού σχεδιασμού. Προέκυψε, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα σημεία στο τοπίο, τα οποία θα αποτελούσαν ιδανικές θέσεις για τα τραπέζια, τους πάγκους, τα κρεβάτια και τα δέντρα της κατοικίας. Όλα αυτά τα σημεία εισήχθησαν ως παράμετροι σε έναν τύπο, που ανακάλυψε ο Ρώσος μαθηματικός Georgy Voronoi. Σε αντίθεση με τον καρτεσιανό κάνναβο, οι κάνναβοι του Voronoi είναι οργανικοί και προσαρμόζονται στα δεδομένα, καθώς προκύπτουν γύρω από οποιοδήποτε σύνολο σημείων στο χώρο.
Η κατοικία αναπτύσσεται με νότιο προσανατολισμό. Δοκάρια από εμφανές σκυρόδεμα προβάλλουν πέρα από τις όψεις του κτιρίου, διαμορφώνοντας "κελιά" του κανάβου Βορονόι, και υποστηρίζουν τα σκίαστρα. Σε κάθε "κελί" τοποθετείται ένα διαφορετικό είδος αρωματικού φυτού. Το φυτεμένο δώμα προσφέρει αποδοτική θερμομόνωση στους χώρους, ενώ τα έντονα χρώματα των φυτών εκφράζουν τη συνολική σχεδιαστική στρατηγική.
"Hourglass"
Οι κάνναβοι του Voronoi είναι δομές, που συναντιούνται συχνά στη φύση ως οργανικά σχήματα, που προσαρμόζονται στα δεδομένα. Με τον ίδιο τρόπο που όταν δημιουργηθούν τρύπες στον πάτο ενός κουτιού γεμάτο με άμμο, εκείνο αρχίζει να αδειάζει -όπως ακριβώς συμβαίνει και σε μία κλεψύδρα-, το σχήμα που προκύπτει στην επιφάνεια της άμμου, καθώς αδειάζει το κουτί, είναι ένας κάνναβος Voronoi. Το σχήμα των ταβανιών στους εσωτερικούς χώρους του "Hourglass Corral", είναι παρόμοιο με αυτό της άμμου. Διαμορφώνονται ως μια αλληλουχία από χωνιά, τα οποία στην κορυφή τους έχουν μια στρογγυλή οπή. Όταν ανοίγουν οι φεγγίτες, που καλύπτουν τις στρογγυλές οπές, δημιουργείται εξαιρετικά αποδοτικός φυσικός αερισμός για το κτίριο. Κάτω από κάθε φεγγίτη τοποθετείται ένα κλείστρο, που προσομοιάζει σε αυτά των φωτογραφικών μηχανών, ενώ ένας κυκλικός μεταλλικός δίσκος αναρτάται κάτω από τη στρογγυλή οπή για τον έμμεσο φωτισμό των χώρων.

 

Το συγκρότημα κατοικιών "Legea" αναπτύσσεται στην περιοχή Καλλιράχη της Θάσου, σε ένα εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο, που αποτελεί μέρος ενός ιδιαίτερου φυσικού τοπίου, με έντονη κλίση εδάφους και πυκνή βλάστηση.
Το έργο αποτελείται από τρεις κατοικίες, οι δυο από τις οποίες είναι πανομοιότυπες και αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο του ισογείου διατάσσονται μια ενιαία σαλοκουζίνα, ένα υπνοδωμάτιο και ένα λουτρό, ενώ στον όροφο δύο ακόμη υπνοδωμάτια και ένα λουτρό. Η τρίτη κατοικία διαφοροποιείται, καθώς είναι ισόγεια, με σοφίτα και υπόγειο. Στο ισόγειο οργανώνονται η σαλοκουζίνα, ένα υπνοδωμάτιο κι ένα λουτρό, ενώ στη σοφίτα άλλο ένα υπνοδωμάτιο με λουτρό.
Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίστηκε κατά το σχεδιασμό ήταν η ενσωμάτωση του συνολικού όγκου του έργου στο φυσικό τοπίο, με στόχο την ανάδειξη και όχι την αλλοίωση της ταυτότητας του. Στο επίπεδο του ισογείου, αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της πέτρας, που εναρμονίζεται απόλυτα με το φυσικό έδαφος και δίνει την αίσθηση ότι τα κτίρια αποτελούν συνέχεια του, διαρρηγνύοντας τα όρια μεταξύ φυσικού και δομημένου χώρου. Οι όγκοι των ορόφων, με το λευκό τους χρώμα και την αυστηρή γεωμετρία, έρχονται να ανατρέψουν αυτή τη συνθήκη. Μοιάζουν με πρίσματα, με έντονη διαφάνεια, που αιωρούνται πάνω από το φυσικό έδαφος, προσθέτοντας δυναμισμό στη συνολική σύνθεση.
Ο συνολικός όγκος κάθε κατοικίας βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο και έχει ελαφρώς διαφορετικό προσανατολισμό, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή θεά προς τη θάλασσα αλλά και η ιδιωτικότητα των ενοίκων. Έτσι οι χώροι διημέρευσης και οι ημιυπαίθριοι χώροι των κατοικιών δεν έχουν άμεση οπτική επαφή μεταξύ τους. Το ίδιο συμβαίνει και με το επίπεδο της πισίνας, που διαφοροποιείται τόσο σε σχέση με τον εξωτερικό χώρο φαγητού, όσο και ανάμεσα στις κατοικίες.
Η σχέση των χώρων διημέρευσης με τον εξωτερικό χώρο της πέργκολας είναι άμεση, χωρίς αυστηρά όρια, πράγμα που επιτυγχάνεται με τα μεγάλα ανοίγματα και τις χαράξεις των υλικών του δαπέδου. Υλικά όπως το μάρμαρο γλιστρούν από κατακόρυφες επιφάνειες στο εσωτερικό και στη συνέχεια στο εξωτερικό δάπεδο υπογραμμίζοντας τη ροϊκότητα των χώρων και προσδίδοντας μια αίσθηση καθαρότητας και πολυτέλειας. Η πέτρα, το ξύλο και το λευκό χρώμα τονίζουν αυτά τα στοιχεία και συνεργάζονται με το φως στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής σύλληψης.

 

Οι κατακόρυφοι τοίχοι νερού μπορούν να είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα, μέταλλο ή γυαλί.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.