Οι νέες διαμορφώσεις που πραγματοποιήθηκαν για τη μετατροπή αποθήκης στο λιμάνι του Ρότερνταμ σε χώρο γραφείων αφήνουν το κέλυφος του κτιρίου εμφανές. Η στιλπνότητα των υλικών που επιλέχθηκαν δημιουργεί αρχιτεκτονική αντίθεση και έναν εμπλουτισμένο διάλογο ανάμεσα στο αρχικό κτίριο και τη νέα λειτουργία.
Φωτογραφία: Studio de Nooyer
Πηγή: v2.com

 

Το τεχνολογικό πάρκο της τουρκικής τράπεζας Garanti Bank BBVA βρίσκεται στην περιοχή Pendik στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Sabiha Gökçen, σε μια έκταση, όπου προϋπήρχε ένα εργοστάσιο χημικών. Ήδη από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού της νέας χρήσης προβλέφθηκε η κατεδάφιση του παλαιού εργοστασίου και τα απόβλητα της κατεδάφισης κατανεμήθηκαν σε κατηγορίες και στάλθηκαν για ανακύκλωση. Λόγω της ιδιαιτερότητας της προηγούμενης χρήσης το έδαφος ελέγχθηκε για πιθανή μόλυνση και τα πεύκα που προϋπήρχαν στην έκταση διατηρήθηκαν, ενώ κάποια από αυτά μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά σημεία στον περιβάλλοντα χώρο του νέου κτιρίου.
Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός επηρεάστηκε σημαντικά από την τοπογραφία και τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος της γειτονικής περιοχής του αεροδρομίου. Η σύνθεση ενός κτιρίου, το οποίο θα δημιουργεί στους χρήστες του και στους διερχόμενους την αίσθηση της ηρεμίας που πηγάζει από το φυσικό περιβάλλον, σε αντίθεση με το χαοτικό περιβάλλον των παρακείμενων αυτοκινητοδρόμων και του άναρχου αστικού ιστού που περιβάλλει το κτίριο, αποτέλεσε την κεντρική ιδέα του σχεδιασμού.

Αρχιτεκτονική και κατασκευή
Οι νέες εγκαταστάσεις της τράπεζας αποτελούνται από ένα μονολιθικό γυάλινο κτιριακό όγκο με τους κυρίως εργασιακούς χώρους, ο οποίος "αιωρείται" επάνω σε τεχνητούς λόφους, που στεγάζουν ποικίλες συμπληρωματικές λειτουργίες, όπως δύο αμφιθέατρα των 600 και 200 θέσεων αντίστοιχα, αίθουσες συνεδριάσεων, καφετέριες κ.ά. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 142.000 m2, κατασκευάστηκε σε μια έκταση 51.000 m2 και το κτιριολογικό του πρόγραμμα οργανώνεται σε τρεις τομείς: σε 53.500 m2 χώρων γραφείων ανοιχτής διάταξης, σε 16.000 m2 για αμφιθέατρα, χώρους εκπαίδευσης και καφετέριες και σε 72.500 m2 για χώρους στάθμευσης, κέντρο δεδομένων, αθλητικό κέντρο, χώρους αρχείων και λοιπούς κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους.
Ο αυστηρός, υπερυψωμένος οριζόντιος όγκος με τις ενιαίες γυάλινες όψεις έρχεται σε αντίθεση με την εσωτερική διαμόρφωση του κτιριακού όγκου, όπου κυριαρχούν τα εκτεταμένα κενά που διατρέχουν ολόκληρο το ύψος του κτιρίου και δημιουργούν μια ευχάριστη εναλλαγή ανοικτών και κλειστών χώρων. Η αποδόμηση του κτιρίου μέσω των κενών οδηγεί στη διάκριση πέντε επί μέρους κτιριακών όγκων, που συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρες, οι οποίες καλύπτουν αποστάσεις μεγαλύτερες από 30 m. Πρόκειται για κατασκευές με φέροντα οργανισμό από χαλύβδινα στοιχεία και περιβάλλονται από γυάλινες επιφάνειες κατά αντιστοιχία με τις όψεις του κτιρίου.
Η κατασκευή του κτιρίου έγινε με φέροντα οργανισμό από στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Ειδικά στους ορόφους των γραφείων τα τέσσερα επίπεδα διαμορφώθηκαν με μυκητοειδείς πλάκες για την απουσία των δοκών. Η ιδιαιτερότητα της κατασκευής έγκειται στο ότι στα επίπεδα των γραφείων, προκειμένου να ελευθερωθεί η περίμετρος των χώρων, ο άξονας των υποστυλωμάτων βρίσκεται σε υποχώρηση 5,5 m σε σχέση με την όψη, με αποτέλεσμα τα άκρα κάθε πλάκας να αποτελούν πρόβολο. Σε ορισμένα σημεία η γεωμετρία του κτιρίου οδήγησε στο σχηματισμό μεγαλύτερων προβόλων, οι οποίοι ενισχύθηκαν με σύμμεικτες δοκούς στην οροφή. Μια ακόμα πρόκληση κατά το σχεδιασμό του κτιρίου ήταν και η διαμόρφωση ενός αμφιθεάτρου 600 θέσεων στο επίπεδο του ισογείου και η σύνδεσή του με το φέροντα οργανισμό του κτιρίου και κυρίως των υπερκείμενων ορόφων, με τρόπο που να εξασφαλιστεί η απουσία υποστυλωμάτων σε ένα χώρο διαστάσεων 65 m και 35 m.
Η σύνθεση των εσωτερικών χώρων έγινε με κριτήριο την ευελιξία και την εξασφάλιση φυσικού φωτισμού. Η ανοικτή κάτοψη των χώρων γραφείων, καθώς και η υποχώρηση των υποστυλωμάτων από τις όψεις επιτρέπουν την προσαρμογή της εσωτερικής διάταξης στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε χρήσης. Η διαμόρφωση του κελύφους, τόσο στο εξωτερικό του κτιρίου όσο και στις εσωτερικές όψεις προς τα αίθρια με υαλοστάσια επιτρέπει το φυσικό φωτισμό των χώρων εργασίας καθώς και των χώρων κυκλοφορίας και στάσης. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου γίνεται από τις αυλές που διαμορφώνονται ανάμεσα στους τεχνητούς λόφους και η κίνηση ρέει ευχάριστα μέσω των διαδρόμων - γεφυρών, οι οποίες παρέχουν ευχάριστες θεάσεις του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαμόρφωση του ισογείου, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια διαδοχή ανοικτών και κλειστών χώρων, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάτω από τους τεχνητούς λόφους. Ο χρήστης κινείται σε ένα μονοπάτι ανάμεσα στους πράσινους λόφους, μέσω του οποίου καθοδηγείται στις διαφορετικές εισόδους και χρήσεις του κτιρίου, ενώ παράλληλα μπορεί να απολαύσει και να αναπαυτεί σε ένα ευχάριστο περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι διαμορφώσεις με φυτά και στοιχεία νερού.

Στοιχεία βιωσιμότητας
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του κτιρίου ακολουθεί τις αρχές της βιωσιμότητας, εφαρμόζοντας στρατηγικές παθητικού και ενεργειακού σχεδιασμού, γεγονός που συνετέλεσε στη πιστοποίησή του με LEED Gold.
Κατά το σχεδιασμό του γυάλινου κελύφους δόθηκε βαρύτητα τόσο στη θερμομονωτική του προστασία, όσο και στην ακουστική μόνωση, καθώς το κτίριο γειτνιάζει με αυτοκινητόδρομους έντονης όχλησης. Οι δικέλυφες όψεις του κτιρίου κατασκευάστηκαν από διαυγές γυαλί και διαθέτουν ενσωματωμένο δυναμικό σύστημα σκίασης. Στα σημεία των κενών η γυάλινη όψη δεν διακόπτεται, ώστε η κατασκευή να δίνει την εντύπωση του ενιαίου κτιριακού όγκου. Οι τεχνικές δυσκολίες για τη στήριξη αυτών των κατασκευών, οι οποίες καλύπτουν δύο κενά μήκους 32 m και 28 m, ήταν μεγάλες, κατατάσσοντάς τες στις μεγαλύτερες κατασκευές αυτού του είδους παγκοσμίως.
Για τη θέρμανση, ψύξη και αερισμό των εσωτερικών χώρων εφαρμόστηκε σύστημα κλιματισμού μεταβλητού όγκου αέρα. Για τη θέρμανση και ψύξη του κτιρίου, στο οποίο εργάζονται περισσότεροι από 4.000 υπάλληλοι, εφαρμόστηκαν περισσότεροι από 3.000 τερματικές μονάδες στο δάπεδο μπροστά από το γυάλινο κέλυφος, εξασφαλίζοντας έτσι ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στη διαρρύθμιση και μειώνοντας το απαιτούμενο ύψος του δαπέδου. Για τον αερισμό των εσωτερικών χώρων χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι από 1.000 αεραγωγοί, οι οποίοι παρέχουν ανά ώρα περίπου 1,2 εκατομμύρια m3 δροσερού και φρέσκου αέρα.
Ένα ακόμα στοιχείο βιωσιμότητας κατά το σχεδιασμό του κτιρίου είναι η διαχείριση του βρόχινου νερού. Το κτίριο διαθέτει δύο δεξαμενές συλλογής του βρόχινου νερού, χωρητικότητας 1.250 και 800 τόνων αντίστοιχα, και το νερό που συλλέγεται φιλτράρεται και επαναχρησιμοποιείται στα καζανάκια των WC. Αν και οι καθημερινές ανάγκες του κτιρίου σε νερό είναι μεγάλες (καταναλώνονται περίπου 300 τόνοι νερού ημερησίως) μέσω της ανακύκλωσης του βρόχινου νερού μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση νερού του δικτύου.

 

Το συνέδριο ''EUROBRIDGE 2024'' επιστρέφει για τρίτη φορά στις 5 Απριλίου 2024 στις Βρυξέλλες για να συζητήσει την κρίσιμη κατάσταση των Ευρωπαϊκών γεφυρών, με κεντρική θεματική την ασφάλεια των γεφυρών (How to ensure bridge safety).
Με πάνω από ένα εκατομμύριο γέφυρες να χρειάζονται εκτεταμένη αποκατάσταση, οι προσκεκλημένοι ομιλητές και ειδικοί θα εστιάσουν στα μοντέλα συντήρησης, στο αποτύπωμα του άνθρακα από αποτυχημένη συντήρηση, και στην εκπαίδευση ειδικευμένων τεχνητών και μηχανικών για την παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης.
Συγκεκριμένα, η Γερμανία και η Ιταλία θα παρουσιάσουν παραδείγματα εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης γεφυρών. Οι γέφυρες είναι απαραίτητες για τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα και είναι θεμελιώδεις για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά τα έργα χρειάζονται όλο και πιο εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο δυναμικό για κατασκευαστικές εταιρείες, σε όλη την Ευρώπη.
Η έλλειψη γνώσης για αυτές τις δομές είναι πολύ συχνά συνυφασμένη με την έλλειψη ευαισθητοποίησης και επαρκούς ενημέρωσης για την ασφάλεια. Οι γέφυρες αποτελούν εύθραυστες κατασκευές, που έχουν σχεδιαστεί μεν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υψηλών αντιστάσεων, ενώ ταυτοχρόνως γερνούν και φθείρονται. Είναι απαραίτητο οι ανάδοχοι των έργων να ενημερώνουν τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες για τους κινδύνους που προκαλούνται από την έλλειψη συντήρησής τους, με τα ατυχήματα που προκαλούνται να καταδεικνύουν αυτό το σοβαρό ζήτημα.
Το συνέδριο απευθύνεται σε εταιρείες κατασκευών και κυβερνητικούς φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση αυτού του σημαντικού ζητήματος ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επισκεφτεί κανείς την ιστοσελίδα του www.LE-PONT.com.

Στην καρδιά του ολοκαίνουριου πολυχώρου εμπειριών VIA Riyadh στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας εντοπίζεται το τελευταίο έργο της ομάδας μας: οι πολυτελείς κινηματογραφικές θεματικές αίθουσες The Renaissance Theatres. Πρόκειται για 7 κινηματογραφικές αίθουσες με διαφορετική θεματική η κάθε μία.
Το ''Destination VIA Riyadh – The new era of luxury'' αποτελεί ένα από τους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο προσανατολισμένο στον επισκέπτη που επιθυμεί να βιώσει τη νέα εποχή της πολυτέλειας με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, εμποτισμένη με την τοπική παράδοση και κληρονομιά της Σαουδικής Αραβίας. Σε άμεση γειτνίαση με το βασιλικό παλάτι και το εμβληματικό Ritz Carlton, σημεία ορόσημα του Ριάντ, αποτέλεσε μια τεράστια σχεδιαστική πρόκληση. Το έργο εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του ''Saudi Vision 2030'', ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που στοχεύει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική διαφοροποίηση της χώρας, σύμφωνα με το όραμα του Σαουδάραβα διαδόχου και πρωθυπουργού Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.
Η μελέτη έγινε σε περιβάλλον BIM, παρέχοντας δυνατότητες έγκαιρης οπτικοποίησης του τελικού αποτελέσματος, αλλά και εκτέλεσης πολλών διαφορετικών εργασιών παράλληλα, γεγονός που επέτρεψε την τήρηση των στενών χρονικών περιθωρίων του έργου. Βασική αρχή σχεδιασμού αποτέλεσε η ανάγκη αποτύπωσης του οράματος του πελάτη σε κάθε αίθουσα, δημιουργώντας ένα κράμα εμπειριών σε τέλεια ισορροπία. Ο τίτλος του concept ''One Location - 7 Destinations'' εμπεριέχει όλη την ουσία του οράματος και της επιθυμίας του πελάτη. Το έργο - πρότυπο αποτελεί σημείο αναφοράς. Πλούσια κληρονομιά, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, επιρροές από τον δυτικό κόσμο, πολυτέλεια, τάσεις εκσυγχρονισμού είναι ορισμένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στην γέννηση του έργου.
Οι χώροι αναπτύσσονται σε 3 επίπεδα με το υψηλότερο επίπεδο να αποτελείται από μια ειδικά διαμορφωμένη είσοδο για την αποκλειστική υποδοχή των VVIP επισκεπτών.
Το ενδιάμεσο επίπεδο αποτελεί την κεντρική είσοδο του κοινού. Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αναμονής έχουν οριοθετηθεί με τη χρήση κατακόρυφων μεταλλικών κατασκευών οι οποίες έχουν επενδυθεί με ύφασμα ή καθρέφτη, παρέχοντας στους επισκέπτες ένα πρώτο σημείο συνάντησης. Η μεγαλοπρεπής ελλειψοειδής σκάλα, που οδηγεί στο κάτω επίπεδο, είναι επενδυμένη με ειδικής κοπής μαύρο μάρμαρο. Χρυσές λεπτομέρειες προσδίδουν μια ακόμη πινελιά πολυτέλειας στο lobby. Ο διάδρομος που κατευθύνεται στις αίθουσες οριοθετείται από μια πρόσοψη ύψους 9 m.
Στο χαμηλότερο επίπεδο ο διάδρομος μήκους 50 m που οδηγεί στις κινηματογραφικές αίθουσες αντιμετωπίστηκε με τη λογική της ήπιας ένταξης και ιδιωτικότητας των επισκεπτών σε κάθε μία από αυτές. Ξύλινες επενδύσεις και ταπετσαρίες δημιουργούν εσοχές - χώρους αναμονής έξω από κάθε αίθουσα.
Με τη δημιουργία θεματικών αιθουσών ο επισκέπτης έχει διαφορετικούς λόγους για να επισκεφτεί εκ νέου τον χώρο, βιώνοντας κάθε φορά μια ξεχωριστή και συγχρόνως μοναδική εμπειρία. Μια από τις προκλήσεις των ακουστικών χώρων είναι οι αυστηρές προδιαγραφές υλικών και σχεδιαστικών λύσεων. Η λογική ''Box in a Box'' λειτούργησε και σε αυτή την περίπτωση για την άριστη εξυπηρέτηση της τέλειας κινηματογραφικής εμπειρίας. Ηχητική απορρόφηση, ανάκλαση και διάθλαση ήταν συντελεστές που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την τελική επιλογή υλικών. Στις περιμετρικές ακουστικές τοιχοποιίες προτιμήθηκαν σκουρόχρωμες βελούδινες ακουστικές επενδύσεις. Όλες οι εσοχές επενδύθηκαν με custom-made ακουστικά πετάσματα διαφόρων σχημάτων και υφασμάτων. Ανάλογα με τη θεματική της εκάστοτε αίθουσας ο σχεδιασμός προσαρμόστηκε έτσι ώστε να αποδοθεί η ουσία του εκάστοτε θέματος χωρίς να γίνει έκπτωση στη συνολική εμπειρία του πελάτη
Δημιουργήσαμε ένα σύνολο από 7 κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες έλαβαν επίσημη πιστοποίηση Dolby Atmos. Χρησιμοποιήθηκαν οθόνες τελευταίας τεχνολογίας Samsung Onyx οι οποίες αποδίδουν υψηλότερη φωτεινότητα, αντίθεση και βαθύτερες χρωματικές αποχρώσεις. Μια ακόμα πρόκληση που στέφθηκε με επιτυχία ήταν η εξ ολοκλήρου προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και επίπλων από την ελληνική αγορά. Εξαιρετικά σημαντική ήταν και η άρτια και ποιοτική on site συνεργασία κατασκευαστών / συνεργείων προερχόμενοι επίσης από την Ελλάδα.
Παρακάτω ακολουθούν οι λεπτομέρειες της κάθε αίθουσας τις οποίες ο επισκέπτης συναντά με την εξής σειρά:
Η ''Avant Garde'', πρωτοποριακή - τολμηρή - επαναστατική όχι μόνο για τα δεδομένα της Σαουδικής Αραβίας. Μία έντονη σχεδιαστική δήλωση η οποία προετοιμάζει τον επισκέπτη για τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του ταξιδιού που ακολουθεί. Περιλαμβάνει 4 ζεύγη ανακλινόμενων κρεβατιών, ελληνικής κατασκευής, με τα κεφαλάρια να προσφέρουν τη μέγιστη ιδιωτικότητα. Στην αίθουσα δεσπόζει το navy blue καθώς και μοναδικά artifacts φωτιστικά σε κόκκινο ή χρυσό χρώμα.
Συνεχίζοντας στην ''Secret Garden'', οι κάθετοι κήποι, τα floral ακουστικά πετάσματα, σε συνδυασμό με τα φυτά και τα έπιπλα κήπου, όπως κρεμαστή πολυθρόνα, πούφ, δίνουν την αίσθηση ότι απολαμβάνεις την ταινία στον προσωπικό σου ιδιωτικό κήπο. Επόμενος σταθμός αποτελεί η ''Orient Express'' όπου και επιβιβαζόμαστε στο θρυλικό βαγόνι το οποίο αποτέλεσε την έμπνευση της συγκεκριμένης αίθουσας. Custom made καπιτονέ καρέκλες επενδυμένες με καφέ δέρμα και ξύλινα τραπεζάκια, καθώς και διπλοί καναπέδες τύπου Chesterfield, σε συνδυασμό με τις χρυσές βέργες, τις κουρτίνες στις εσοχές, τα γραφικά φωτιστικά και τους κρυφούς φωτισμούς κυριολεκτικά σε τοποθετούν μέσα στο τόσο ιδιαίτερο και ξεχωριστό βαγόνι.
Έπειτα από το πολύωρο ταξίδι στην έρημο συναντάμε την ''Oasis''. Η αίθουσα που σηματοδοτεί τη χαλάρωση και το παιχνίδι είναι εξοπλισμένη με ειδικά κατασκευασμένα πουφ, αιώρες καθώς και πισίνες γεμάτες με εκατοντάδες μπαλάκια για τα μικρά παιδιά. Ειδικές κατασκευές στους τοίχους σε συνδυασμό με κρυφούς φωτισμούς δίνουν την αίσθηση των αμμόλοφων της ερήμου και του ορίζοντα.
Έχοντας αγγίξει τα τόσο έντονα χαρακτηριστικά της Σαουδικής Αραβίας δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε μια αίθουσα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Αρχιτεκτονική έντονα επηρεασμένη από τις θερμές και ξηρές κλιματικές συνθήκες όπως και από τις αυστηρές κοινωνικό-πολιτιστικές παραδόσεις. Η ''Tuwaiq'' σχεδιαστικά αποτέλεσε την μεγαλύτερη πρόκληση του γραφείου μας και είναι η αίθουσα που κατατάσσεται πρώτη σε επισκεψιμότητα. Αυτό οφείλεται στους ιδιαίτερους και λεπτούς χειρισμούς κατά τον σχεδιασμό της, με ξύλινες παραδοσιακές χειροποίητες πόρτες, σκαλιστά γύψινα μέσα σε ένα καμβά στο χρώμα της άμμου, τριγωνικά διακοσμητικά ανοίγματα, κορμοί δέντρων στην οροφή και τοπικά παραδοσιακά υφάσματα. H διάταξη σε σχήμα Π των χτιστών καθιστικών παραπέμπει στα σπίτια που χτίζονται γύρω από μία ανοιχτή κεντρική αυλή ενσωματώνοντας τον πολιτισμό τους και την παράδοση στη φιλοξενία. Στόχος ήταν η χρήση των σύγχρονων υλικών και η απαιτούμενη τεχνολογία να είναι σε πλήρη αρμονία με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Αφήνοντας πίσω την ιστορία και κοιτάζοντας τη σύγχρονη εποχή περνάμε στην ''Wall Street'', σύμβολο της ανάπτυξης και της προόδου. Ο σχεδιασμός της, επιτρέπει τόσο την προβολή ταινιών καθώς και εταιρικών συναντήσεων ή παρουσιάσεων, με τις αυστηρές αποχρώσεις του γκρι να κυριαρχούν στις κουρτίνες περιμετρικά της αίθουσας και το δάπεδο.
Η χρήση του προσδίδει έναν κομψό και δραματικό χαρακτήρα αντικατοπτρίζοντας τον επαγγελματισμό και την πολυπλοκότητα. Χωρίς να αποσπά την προσοχή διαχέεται μια αίσθηση ηρεμίας και σταθερότητας. Ο συνδυασμός του με τους τιρκουάζ-μπλέ καναπέδες που καλύπτουν την αίθουσα από άκρη ως άκρη, δίνει την αίσθηση ότι βρισκόμαστε στο σημείο εκκίνησης για μια ακόμη πιο συναρπαστική συνέχεια.
Ολοκληρώνοντας το ταξίδι μας καταλήγουμε στην τελευταία και απόλυτα εξοπλισμένη τεχνολογικά αίθουσα. Η ''Interstellar'' με την μεγαλύτερη Samsung Onyx 4K οθόνη στον κόσμο, Dolby Atmos, πλήρως ανακλινόμενα δερμάτινα καθίσματα. Η έναστρη οροφή από οπτικές ίνες, ο επιβλητικός χρωματικός φωτισμός που εναλλάσσεται σε συνδυασμό με τα ειδικά σχεδιασμένα καθίσματα υπόσχονται ένα πραγματικό ταξίδι στο διάστημα.

Σε λόφο με έντονη κλίση και συχνούς ισχυρούς ανέμους, στο νότιο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στη περιοχή του Πλακιά, μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε μία κατοικία με τους ξενώνες της. Η κυρίως κατοικία που προορίζεται για τους ιδιοκτήτες, σχεδιάστηκε στο ψηλότερο σημείο του οικοπέδου, με πρόσβαση από την κορυφογραμμή. Το υπόλοιπο δόμησης κατανεμήθηκε σε τρεις υπόσκαφες κατοικίες στα χαμηλότερα επίπεδα του χώρου μελέτης, με πρόσβαση από το χαμηλότερο υψομετρικά δρόμο.
Εκτός από την κάλυψη των αναγκών των ιδιοκτητών, είχαμε ως ζητούμενο τον προσανατολισμό των κτιρίων με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν όλοι οι χώροι άμεση θέα προς τον κόλπο Αμμούδι νοτιοανατολικά και το πέλαγος νότια - νοτιοδυτικά. Η πλήρης ένταξη στο βραχώδες ορεινό τοπίο και η δημιουργία βιώσιμων χώρων εξωτερικά, προφυλαγμένων από τους πολύ ισχυρούς και συχνούς βόρειους ανέμους από τα βουνά της Κρήτης, ήταν ακόμα κάποιοι από τους βασικούς μας στόχους.
Δημιουργήσαμε πολλαπλές χαράξεις ακολουθώντας τις υψομετρικές, που έτυχε να μας διευκολύνουν στην επίτευξη του concept μας. Αυτές οι διαφορετικές χαράξεις, επαναλαμβανόμενες σε διαφορετικά επίπεδα, δημιούργησαν κτίρια, διαζώματα, πισίνες, πέργκολες και τοιχία αντιστήριξης, δημιουργώντας ταυτόχρονα εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, με διαφορετικές θεάσεις και επίπεδα ιδιωτικότητας - όσμωσης. Η χρήση εσωτερικών και ημίκλειστων αιθρίων και κήπων, ενέτεινε τον διαχωρισμό των χώρων με διαφορετική κλίμακα ιδιωτικότητας.
Στην κυρίως κατοικία έχουμε δύο επίπεδα. Η πρόσβαση γίνεται μέσω σκαλοπατιών από το χώρο στάθμευσης ανατολικά του κτιρίου. Στο επίπεδο αυτό συναντάμε τους χώρους διημέρευσης που διαχωρίζονται με δύο αίθρια από το κεντρικό υπνοδωμάτιο και τους βοηθητικούς χώρους. Από εκεί, μέσω κλιμακοστασίου γίνεται η πρόσβαση στο κάτω επίπεδο της κατοικίας, όπου βρίσκονται δύο υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο και ένα μικρό καθιστικό. Οι εξωτερικοί χώροι του πάνω επιπέδου, χωρίζονται μέσω ενός βραχόκηπου, στους αύλειους χώρους του master bedroom και στους κοινόχρηστους.
Σε αυτούς βρίσκεται η πισίνα, η εξωτερική κουζίνα, η τραπεζαρία και το καθιστικό. Οι χώροι του κάτω επιπέδου, λόγω της εξωτερικής πρόσβασης στους αύλειους χώρους του πάνω επίπεδου, καθίστανται σχεδόν αυτόνομοι. Ο σχεδιασμός των τοιχίων, σε συνδυασμό με τις κλίσεις του οικοπέδου, κάνουν αδύνατη την πρόσβαση σε επισκέπτες και ζώα. Ακόμα, δε χρειάζεται περίφραξη σε ολόκληρο το οικόπεδο και συνάμα προστατεύονται πλήρως οι χρήστες από τους ισχυρούς ανέμους.
Οι τρεις υπόσκαφοι ξενώνες αποτελούνται από χώρους διημέρευσης, δύο υπνοδωμάτια και δύο μπάνια. Εξωτερικά σχεδιάστηκαν αυτόνομες πισίνες και χώροι εκτόνωσης. Η τοποθέτησή τους γίνεται σε διαφορετικά υψόμετρα εξασφαλίζοντας ανεμπόδιστες θεάσεις και ιδιωτικότητα.
Όλο το συγκρότημα ακολουθεί την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία και εξυπηρετεί τους ίδιους σκοπούς. Αποφεύχθηκαν οι περιφράξεις και περιορίστηκαν οι πρόσθετες φυτεύσεις στο ελάχιστο, αφήνοντας τη φύτευση της περιοχής να “αγκαλιάσει” την επέμβασή μας. Τα υλικά που επιλέχθηκαν είναι η πέτρα της περιοχής και το κονίαμα - ξύλο σε ίδιες αποχρώσεις. Εκτός από την πλήρη ικανοποίηση των στόχων μας και την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει το οικόπεδο, έχει επιτευχθεί επίσης η ένταξη του, “καμουφλάροντας” αρκετά τετραγωνικά κατοίκησης, στο βραχώδες κρητικό τοπίο. Αυτό, σε συνδυασμό με τις έντονες κλίσεις, καθιστά τα κτίρια σχεδόν αόρατα από τους περαστικούς.

ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΕΣΗ

Όταν οι τεχνολογίες αυτοματισμού προσαρμόζονται σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ελκυστικό για τον πελάτη και να αναδείξουν μία ξενοδοχειακή μονάδα σε πόλο έλξης για το κοινό. Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης και οι δαπάνες που σχετίζονται με τις ενεργειακές καταναλώσεις των συγκροτημάτων, οι οποίες είναι πολύ υψηλές, καθώς τα απαιτούμενα επίπεδα άνεσης και πολυτέλειας επιβάλλουν μεγάλα ποσά ενέργειας για την επίτευξή τους.

Η κουζίνα αυτού του χώρου γραφείων, ο οποίος δημιουργήθηκε σε παλιά αποθήκη, σχεδιάστηκε με λιτή και αυστηρή γεωμετρία και χαρακτηρίζεται από τη μονοχρωμία που προσφέρει η επένδυση όλων των επιφανειών από ανοξείδωτο χάλυβα.
Φωτογραφίες: Studio de Nooyer
Πηγή: v2.com

Χωρίς τη δυνατότητα επέμβασης στο αρχικό κέλυφος, αποφασίστηκε αυτό να επενδυθεί με ένα νέο λεπτό "φόρεμα" από κυματοειδή διάτρητη λαμαρίνα, που πίσω της κρύβει όλες τις λειτουργίες της όψης. Το βράδυ το κτίριο λάμπει και ο διάχυτος φωτισμός πίσω από τη διάτρητη λαμαρίνα δίνει την αίσθηση του φανού.
Φωτογραφίες: Πυγμαλίων Καρατζάς

Ο κήπος στα ανατολικά της κατοικίας "Creek House" είναι ανοιχτός προς τον ουρανό με περιμετρικούς τοίχους από σκυρόδεμα στο ύψος του κτιρίου, οι οποίοι παρέχουν ιδιωτικότητα στην κύρια κρεβατοκάμαρα. Το δάπεδό του με τα χαλίκια και τις φυσικές πέτρες βασάλτη, που πλαισιώνεται με νερό, είναι ορατό μόνο μέσα από ένα χαμηλό, γυάλινο κουτί που επιτρέπει στον κήπο να διεισδύσει στο δωμάτιο. Μια ορθογώνια λεκάνη συγκεντρώνει τα νερά από το λιώσιμο του χιονιού, για να δημιουργήσει ένα προστατευτικό και εφήμερο στοιχείο νερού γύρω από τον πιο ιδιωτικό χώρο της κατοικίας.
Φωτογραφία: Joe Fletcher Photography

 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο PETRĀS architecture έχει βραβευθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει ως βάση την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 2013 από τον Τσαμπίκο Πετρά και έκτοτε έχει λάβει διακρίσεις σε εθνικούς και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Το γραφείο αναπτύσσει σύγχρονες τεχνολογίες σε σχέση με πατροπαράδοτες τεχνικές σχεδιασμού με στόχο να απαντήσει στο διαχρονικό ερώτημα της αρχιτεκτονικής, ως τόπος εμπειρίας και νοήματος.
Αναζητούμε την μεταβαλλόμενη χωρική εμπειρία μέσα από την απλότητα και την καθαρότητα των υλικών, τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και την οικονομία, όπου κάθε κτίσμα σέβεται τον τόπο που το φιλοξενεί. Χωρική εμπειρία για τις αισθήσεις και τη νόηση με σκοπό την επικοινωνία και τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτως, σε αυτό που καλούμε πολιτισμό.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.