Ο σχεδιασμός του σύγχρονου μπάνιου πρέπει να ικανοποιεί την αισθητική και τις εξειδικευμένες ανάγκες του χρήστη, συνδυάζοντας άνεση, ασφάλεια, βιωσιμότητα και περιβαλλοντικά έξυπνες λύσεις. Νέα καινοτόμα συστήματα στον εξοπλισμό του μπάνιου προσφέρουν ευεξία και πολυτέλεια, μετατρέποντάς το σ' ένα χώρο αναζωογόνησης των αισθήσεων.

Οι εξελίξεις στις νέες πηγές φωτός έχουν μειώσει αισθητά το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης των νέων λαμπτήρων και έχουν βελτιώσει τις δυνατότητες ελέγχου των φωτιστικών.

Η "CITICON ΤΕΧΝΙΚΗ" δημιουργήθηκε το 2000, στην Αθήνα, από τον Θωμά Τσιρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό του Α.Π.Θ., ως συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας, που ξεκίνησε το 1991. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, η δραστηριότητα της "CITICON ΤΕΧΝΙΚΗ", πέραν της αρχιτεκτονικής μελέτης και της παροχής συμβουλευτικών τεχνικών υπηρεσιών, εκτείνεται και στην κατασκευή και υλοποίηση έργων σε όλη της Ελλάδα. Σε αυτά συγκαταλέγονται κτίρια γραφείων, κατοικίες, βιομηχανικοί και εμπορικοί χώροι, μετασχηματισμοί χώρων σε μικρή και μεγάλη κλίμακα, αποκαταστάσεις διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων. Πρόσφατα, κτίριο κατασκευής της, στον Ταύρο Αττικής, συμμετείχε στη δράση OPEN HOUSE ATHENS 2016.
Κύριο μέλημα της "CITICON ΤΕΧΝΙΚΗ", είναι η ταύτιση των αρχικών σχεδιαστικών προτάσεων με το τελικό αποτέλεσμα της κατασκευής. Καίριο "εργαλείο" σε αυτό αποτελεί η ευρηματικότητα, σε συνδυασμό με τις καινοτόμες πρακτικές, λόγω των δυσκολιών που συχνά παρουσιάζονται από τη θεωρία στην πράξη. Και ο στόχος που χαρακτηρίζει το προφίλ της "CITICON ΤΕΧΝΙΚΗ" είναι η αρτιότητα της τελικής δημιουργίας.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση και τη θερμική προστασία των δωμάτων παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και επιλέγονται συναρτήσει του τύπου του δώματος και της ιδιαιτερότητας της εκάστοτε κατασκευής.
Η ορθολογική χρήση πρώτων υλών και ενέργειας, η επίτευξη μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και η δυνατότητα ανακύκλωσης μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κατασκευών από σκυρόδεμα.
Μέσα από διεθνή παραδείγματα σύγχρονων κτιρίων κατοικίας παρουσιάζονται λεπτομέρειες κατασκευής και δίνουν ιδέες για την επίλυση του κατασκευαστικού κόμβου στη θέση διαδοχής μεταξύ ενός εσωτερικού και ενός εξωτερικού δαπέδου.
Λίγο πριν από την ολοκληρωτική μεταμόρφωση του ΦΙΞ και την παράδοσή του στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, για να στεγάσει μόνιμα πλέον τα εκθέματά του, το "ΚΤΙΡΙΟ" παρουσιάζει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μέσα από τις φάσεις της κατασκευής, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και το φωτισμό για την ανάδειξη του μουσείου.

Ο τοίχος Trombe εντάσσεται στα συστήματα παθητικού ηλιακού σχεδιασμού και επιτυγχάνει τη θέρμανση των εσωτερικών χώρων, εκμεταλλευόμενος την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Πρόκειται για συμπληρωματικό σύστημα άμεσης αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, που εφαρμόζεται στις νότιες όψεις των κτιρίων, στις οποίες η επίδραση του ήλιου είναι άμεση. Η χρήση των τοίχων Trombe δεν συνιστάται για αποκλίσεις από τη νότια διεύθυνση που υπερβαίνουν τις 30°, καθώς οι απώλειες θα είναι μεγαλύτερες του 10%. Ο τοίχος κατασκευάζεται από υλικά με μεγάλη θερμοχωρητικότητα, όπως σκυρόδεμα και βαριές πέτρες. Στους τοίχους με βαριές πέτρες απαιτείται προσοχή στην πλήρωση των αρμών με συνδετικό κονίαμα, ώστε να αποφεύγονται τα κενά, που λειτουργούν ως εμπόδια στην αγωγή της θερμότητας. Τα βέλτιστα πάχη των τοίχων κυμαίνονται μεταξύ 25 - 40 cm. Συνήθως επιλέγεται το πάχος των 30 cm του υπερμπατικού τοίχου. Η εξωτερική πλευρά του τοίχου βάφεται σε σκούρο χρώμα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απορρόφηση θερμότητας, καθώς λόγω χρώματος απορροφά σχεδόν το σύνολο του ορατού φάσματος και λόγω υλικού απορροφά μεγάλο τμήμα του υπεριώδους φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας. Αντίθετα, η εσωτερική πλευρά βάφεται σε ανοιχτό χρώμα, ώστε να έχει υψηλό συντελεστή ακτινοβολίας.
Ο τοίχος Trombe τοποθετείται πίσω από γυάλινο πέτασμα, σε μικρή απόσταση που είναι τουλάχιστον 15 cm. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο τοίχος συλλέγει θερμότητα στη μάζα του και την αποδίδει στο εσωτερικό, μέσω αγωγής. Όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος του τοίχου,  τόσο μικρότερη είναι η διακύμανση της θερμοκρασίας στον εσωτερικό χώρο και τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την αγωγή της θερμότητας από τη μια πλευρά του τοίχου στην άλλη.
Στη βάση και στη στέψη του τοίχου υπάρχουν θυρίδες. Οι θυρίδες στη βάση και στη στέψη του τοίχου επιτρέπουν τη μεταφορά μέρους της θερμότητας που εγκλωβίζεται στο διάκενο μεταξύ τοίχου και εξωτερικού υαλοπετάσματος στο εσωτερικό του χώρου, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος τόσο ως προς την ταχύτητα θέρμανσης του χώρου όσο και ως προς την ετήσια ενεργειακή απόδοσή του.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η παρουσία των θυρίδων προκαλεί την αντίστροφη λειτουργία του φαινομένου, μεταφέροντας ψυχρό αέρα. Για την αποφυγή της ψύξης του χώρου επιλέγεται η φραγή των θυρίδων.
Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων αερισμού των τοίχων Τrombe υπολογίζονται σε συνάρτηση με τον προσδοκώμενο συντελεστή εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας. Εφόσον αυτός είναι μικρότερος ή ίσος με 25%, η επιφάνεια των ανοιγμάτων στην κορυφή θα πρέπει να είναι περίπου το 3% της συνολικής επιφάνειας του τοίχου.
Εάν ο συντελεστής κυμαίνεται μεταξύ του 25% και 50% το αντίστοιχο ποσοστό είναι 2%, ενώ για συντελεστή μεταξύ 50% και 75% το αντίστοιχο ποσοστό είναι 1%.

Το έδαφος παρουσιάζει πολλές δυνατότητες αξιοποίησής του σε τεχνολογίες ψύξης, που μπορούν σήμερα να εφαρμοστούν για την αποδοτική ψύξη των κτιρίων.

Η σύγχρονη τεχνολογία στο φωτισμό των υπαίθριων αστικών χώρων προσφέρει δυνατότητες τόσο για τον προσανατολισμό τη νύχτα, όσο και για την ανάδειξη και τον έλεγχο των κτιρίων, των οδών και των πάρκων.
Μερικοί πρακτικοί κανόνες φωτισμού υπαίθριων αστικών χώρων είναι οι εξής:
Η κατεύθυνση της φωτεινής δέσμης των υπαίθριων φωτιστικών σωμάτων πρέπει να γίνεται μέσα στα όρια συγκεκριμένων επιφανειών, ώστε να αποφεύγεται η φωτορύπανση. Εάν ο στόχος είναι να αναδειχτεί μια όψη ή να φωτιστεί ένας διάδρομος πεζών, τότε τα φωτιστικά σώματα είναι προτιμότερο να είναι εξοπλισμένα με τέτοιους ανακλαστήρες, ώστε να περιορίζουν τη φωτεινή δέσμη μέσα σ' αυτές τις επιφάνειες τις επιφάνειες αυτές. Αποφεύγεται έτσι η άσκοπη διαφυγή φωτός και ταυτόχρονα εξοικονομείται ενέργεια φωτισμού.
Η διεύθυνση, το εύρος και το σχήμα της φωτεινής δέσμης των υπαίθριων φωτιστικών σωμάτων πρέπει να είναι ανάλογο με το αντικείμενο που αναδεικνύεται. Εάν ο στόχος είναι να αναδειχτεί ένα δέντρο, η φωτεινή δέσμη είναι καλό ν’ ακολουθεί το περίγραμμα του δέντρου. Οι φωτεινές οθόνες μπορούν να αναδείξουν τα καλύτερα σημεία μιας διακόσμησης, την υφή των επιφανειών ή τη χαμηλή βλάστηση ενός πάρκου. Οι φωτεινές δέσμες μικρού εύρους παρέχουν κυρίως διακοσμητικό παρά λειτουργικό φωτισμό.
Η ανάδειξη της βλάστησης γίνεται με προβολείς τοποθετημένους σε διάφορα υψόμετρα και με κατεύθυνση της φωτεινής δέσμης προς τα επάνω. Ο φωτισμός τροφοδοτείται με χαμηλή τάση, οι λαμπτήρες είναι πυρακτώσεως, ατμών νατρίου, υδραργύρου ή μεταλλικών αλογονιδίων και η φωτεινή τους στάθμη πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μη βλάπτει τη βλάστηση ούτε να διαταράσσει τη ζωή των νυκτόβιων πουλιών.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.