Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Nέου Aντισεισμικού Kανονισμού και του Kανονισμού Oπλισμένου Σκυροδέματος οι επικαλύψεις του οπλισμού με σκυρόδεμα οφείλουν να είναι:
• Σε πλάκες: cmin ≥ 2,0 cm. Σε παραθαλάσσιες περιοχές: cmin ≥ 3,0 cm. H επικάλυψη επιτυγχάνεται με στηρίγματα που πρέπει να είναι σώματα ουδέτερα στην οξείδωση και να τοποθετούνται ανά 1,5 m περίπου. H πιο ενδεδειγμένη λύση είναι ειδικές πλαστικές βέργες.
• Σε δοκούς: cmin ≥ 2,5 cm. Σε παραθαλάσσιες περιοχές: cmin ≥ 3,5 cm. H στήριξη των συνδετήρων στη βάση εξυπηρετεί να γίνεται επάνω σε ενιαία αδρανή βέργα, επειδή όλα τα φορτία των οπλισμών μεταφέρονται σ’ αυτά τα σημεία. Η παράπλευρη εξασφάλιση του οπλισμού μπορεί να γίνει με την περιοδική τοποθέτηση μεμονωμένων στηριγμάτων (π.χ. ανά 5 συνδετήρες).
• Σε υποστυλώματα: cmin ≥ 2,5 cm. Σε παραθαλάσσιες περιοχές: cmin ≥ 3,5 cm. Aρκούν 4 μεμονωμένα στηρίγματα στην κορυφή του υποστυλώματος, επειδή στη βάση οι ράβδοι εξασφαλίζονται με δέσιμο στις αναμονές. H εξασφάλιση των αποστάσεων μεταξύ των ράβδων του οπλισμού επιτυγχάνεται εύκολα στις πλάκες και στα υποστυλώματα. Iδιαίτερη μέριμνα όμως χρειάζεται στις δοκούς και κυρίως στις στηρίξεις και στους κόμβους.

Following a long practice with KPPS S.A. -the office which she co-founded with architects James Panagos and Vassilis Papandreou- and after serving a term in the Public Administration (Nov. 2009-July 2012), and the retirement of her partners, Maria Kaltsa established ARC NEST P.C. in 2017 in the same premises. With KPPS she built up an extensive portfolio of diverse projects: office and commercial buildings, residences, residential and hospitality complexes, public spaces and official buildings. ARC NEST P.C. engages further in demanding collaborative practices, it provides consultancy for sustainability design and project development, and contributes to scientific research projects.
In May 2016 Maria Kaltsa was appointed by the Mayor of the City of Athens as his Adviser for Urban Design, and was engaged in several Municipal projects until July 2019.

Our office today
We are highly trained in architecture, understanding quality design as part of life. We become more and more engaged with conversions of existing buildings and spaces and with today's action oriented, sustainable urbanism. We see the many restrictions, mainly posed by the current socio-economic and environmental realities, as drivers to think innovatively, turning a multitude of problems to design challenges or mind-framing opportunities. Surrounded by technological provocations and attendant of global developments we develop local, realistic ideas and projects, as people are set at the center of an expanding discussion.

Perception - wisdom - vision
We like to bridge ideals, visions and the realities of practice, thus addressing both the power of intellectual capacity, the riches of the real world and the complexities of public administration. Most of our creative practice is exercised through interdisciplinary collaborations, especially when managing large scale projects.

New fields of interest
Adaptation to climate change through design and urban development strategies, and climate change and the human factor are topics of great interest. Also the crafting of public policies to address many emerging problems which impact the profession, people and the environment, and the issues society is concerned with by encouraging an effective, anthropocentric architecture.

Γεννήθηκε το 1941 στη Σάμο. Αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1967. Παράλληλα με τις σπουδές του, στο διάστημα 1964 – 69, εργάστηκε στο αρχιτεκτονικό γραφείο του καθηγητή Γιάννη Λιάπη. Ακολούθως ταξίδεψε στο Παρίσι, όπου έμεινε για ένα χρόνο, ως μαθητής του Γιάννη Τσαρούχη που τότε ζούσε εκεί. Ο Κρόκος θεωρούσε ότι η ζωγραφική εμπλουτίζει την αρχιτεκτονική του παιδεία, γι’ αυτό με την επιστροφή του στην Ελλάδα συνέχισε να ζωγραφίζει και ενίσχυσε τις σχέσεις του με προσωπικότητες της πνευματικής ζωής του τόπου, στους χώρους κυρίως της ζωγραφικής και της λογοτεχνίας. Το 1976 απέκτησε το δικό του εργαστήριο και άρχισε να συμμετέχει με επιτυχία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και να αναλαμβάνει ιδιωτικά έργα. Το 1977 απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, ενώ το 1990 η πρότασή του στον διεθνή διαγωνισμό για το Μουσείο της Ακρόπολης βραβεύτηκε με έπαινο. Το 1996 αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στην 6η Διεθνή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.

aa ASSOCIATES Architects & Engineers LTD was founded by Stelios Agiostratitis, in Athens, Greece.
The firm boasts over 35 years of experience, offering design services for a wide range of projects, such as airports, masterplans, sports arenas, hotels, marinas, commercial, retail and cultural buildings, residential complexes and private villas, on a local and international level, always reflecting a systematic approach to innovation.
The firm is ISO 9001 certified since 2003 from TÜV CERT International Certification Group, ensuring the quality of its services.

Το Normless architecture studio αποτελεί χώρο συνύπαρξης της αρχιτεκτονικής με την κατασκευαστική διαδικασία. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μια ομάδα αρχιτεκτόνων και κατασκευαστών, αναλαμβάνουν την επίλυση κάθε σχεδιαστικού θέματος, με γνώμονα τις μοναδικές ανάγκες του κάθε χρήστη. Από την κλίμακα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μέχρι το λεπτομερή σχεδιασμό αντικειμένων, δημιουργούνται χώροι και κατασκευάζονται custom made αντικείμενα με άρτιο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Η αρχιτεκτονική ομάδα «ΑΡΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 1991, από τους αρχιτέκτονες Κωνσταντίνο Μωραΐτη και Αικατερίνη Χελιδώνη. Ασχολείται με τον Αστικό Σχεδιασμό, τον Κτηριακό Σχεδιασμό και το Σχεδιασμό Τοπίου. Μελέτες της έχουν βραβευθεί στα πλαίσια Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.
Η εταιρεία έχει αναλάβει και ολοκληρώσει με επιτυχία πλήθος αρχιτεκτονικών μελετών Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων. Έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς έργων του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων κρατών και Διεθνών Οργανισμών αποσπώντας πολλές διακρίσεις.
Από το 2002 η ομάδα «ΑΡΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» απέκτησε νομική μορφή εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΧΕΛΙΔΩΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΡΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ».

Σήμερα η εταιρεία αποτελείται από τους
Μωραΐτη Κωνσταντίνο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό – Καθηγητή Ε.Μ. Πολυτεχνείου
Χελιδώνη Αικατερίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΕΜΠ – ΜΑ inArchitecture.

Με το γραφείο συνεργάζονται οι κάτωθι αρχιτέκτονες:
Mπακοπάνου Σταυρούλα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ
Κολιάκη Βασιλική, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ – MScTUDelft
Εύα Θεοδωράκογλου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ

Αντικείμενο των δραστηριοτήτων της εταιρίας αποτελούν:
• η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνική επιστημονική υποστήριξη σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου, του ευρύτερου ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
• η αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη κτιριακών συγκροτημάτων γραφείων και κατοικιών καθώς και ειδικών κτιριακών συγκροτημάτων όπως Δημαρχεία, Πολιτιστικά κτίρια, Εκπαιδευτικά κτίρια, Κτίρια Πρόνοιας κλπ.,
• η αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη ανασχεδιασμού υπαιθρίων χώρων, βιοκλιματικών αναπλάσεων, τοπιακού σχεδιασμού και περιβαλλοντικών αναβαθμίσεων.
• η αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη τουριστικών συγκροτημάτων παντός τύπου (ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γήπεδα golf, τουριστικά θεματικά πάρκα κλπ.),
• η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης,
• η οργάνωση τεχνικών μελετών για ειδικά κτιριακά έργα καθώς και έργα αστικής ανανέωσης και ανάπτυξης υποδομών και περιβάλλοντος, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου καθώς και του ευρύτερου ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που χρήζουν επιδότησης και η πλήρης οικονομοτεχνική υποστήριξη στη συγκρότηση Επενδυτικών Φακέλων.

 

 

Ο Αντώνιος Μουρελάτος είναι απόφοιτος του Η’ Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών και των Διδακτηρίων Νομικού. Στη συνέχεια φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. και πήρε πτυχίο αρχιτεκτονικής το 1981. Η Μαρίνα Φιλιπποπούλου είναι απόφοιτος του Αρσάκειου Ψυχικού και πήρε πτυχίο Αρχιτεκτονικής από την Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. το 1981. Από 1981 διατηρούν μαζί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα.
Έχουν τιμηθεί με βραβεία σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς και παρουσιάζουν εκτεταμένη συμμετοχή και δεκατρείς διακρίσεις σε πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Συμμετείχαν στην Β.Biennale νέων Ελλήνων καλλιτεχνών των Ευρωπαϊκών Χωρών της Μεσογείου το 1986 στον τομέα Αρχιτεκτονικής. Το έργο τους έχει δημοσιευτεί σε εγχώρια και διεθνή έντυπα για την αρχιτεκτονική και έχουν διατελέσει κριτές αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. Το γραφείο ασχολείται με το βιομηχανικό σχεδιασμό σειράς επίπλων, το σχεδιασμό και την κατασκευή καταστημάτων, καθώς και μελέτες μεγάλης κλίμακας δημοσίων κτιρίων, υπαίθριες διαμορφώσεις, μεγάλης κλίμακας συγκροτήματα κατοικιών και ξενοδοχείων. Τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολείται ιδιαίτερα με τον τομέα της ιδιωτικής κατοικίας.

Στο μέτωπο της πλάκας του δώματος βιδώνεται μεταλλική πλάκα, η οποία καλύπτει και τμήμα του στηθαίου. Στις επιμήκεις οπές των γωνιών κοχλιώνονται τα μεταλλικά κατακόρυφα στοιχεία του υαλοπετάσματος, διαμορφώνοντας ένα διάκενο χώρο μεταξύ του μετώπου της πλάκας και του πετάσματος.
Πρέπει να είναι επαρκούς πλάτους, διότι η θερμότητα, που ανακλάται από την πλάκα σκυροδέματος μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη τάσεων στους υαλοπίνακες λόγω μεταβολών θερμοκρασίας. H δημιουργία στρώσης στάσιμου αέρα στο διάκενο μπορεί να οδηγήσει στη συμπύκνωση υδρατμών και στη δημιουργία υγρασίας. Επάνω από το διάκενο χώρο και πίσω από τη μεταλλική πλάκα, που στηρίζεται στην πλάκα σκυροδέματος, τοποθετείται μεμβράνη, που λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών.
Επάνω από αυτήν τη στρώση τοποθετείται θερμομονωτική στρώση με τη βοήθεια μεταλλικών ελασμάτων και γωνιών.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο VTria Architects λειτουργεί από το 1980 με έδρα τη Λαμία κι έχει δημιουργήσει έργα σε πολλές ακόμη περιοχές στην Ελλάδα. Μέσα στα χρόνια αναπτύχθηκε κι εξελίχθηκε σε μία ομάδα αρχιτεκτόνων που με τη δυναμική της ματιά και καινοτομία δημιουργεί κι αντιμετωπίζει τα σύνθετα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου. Η δραστηριότητα του γραφείου ποικίλει κι εκτείνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών σύνθεσης, σχεδιασμού, μελέτης, επίβλεψης και διεύθυνσης έργου, καλύπτοντας, έτσι, τις περισσότερες απαιτήσεις των δημόσιων και ιδιωτικών αρχιτεκτονικών έργων και περιλαμβάνει: κατοικίες, έργα αποκατάστασης, interior design, έργα αρχιτεκτονικής τοπίου, έργα αστικού σχεδιασμού, έργα δημόσιας διοίκησης, έργα εκπαίδευσης και πολιτισμού.
Η μοναδική αισθητική, η διαχρονικότητα της κατασκευής, η λειτουργικότητα και η συνομιλία της με το φυσικό τοπίο, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου μας, τα οποία και προσαρμόζονται στη μοναδικότητα της κάθε περίπτωσης και στις επιθυμίες κι ανάγκες του κάθε ανθρώπου που το κατοικεί. Η έμπνευση και η καθαρότητα των έργων μας, είναι κι αυτή που μας χάρισε έναν αριθμό βραβεύσεων και διακρίσεων σε πανελλήνιους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.


Βασίλης Τριανταφύλλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Λέκτωρ ΠΔ.407 σχολής αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πάτρας
Από το 1980 δραστηριοποιείται στην εκπόνηση ποικίλων μελετών ιδιωτικών και δημοσίων έργων, εντός και εκτός Ελλάδος, έργων αποκατάστασης και αστικού σχεδιασμού. Έχει διατελέσει αναπληρωματικό μέλος Α/θμιας ΕΠΑΕ ως εκπρόσωπος ΣΑΔΑΣ, τακτικό μέλος Β/θμιας ΕΠΑΕ ως εκπρόσωπος ΤΕΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΧΟΠ, τακτικό μέλος της επιτροπής του ΤΕΕ Πολεοδομίας και Χωροταξίας, καθώς και Λέκτορας ΠΔ.407 στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Πάτρας.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό πανελλήνιων και διεθνών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, όπου κι έχει διακριθεί με 8 α’ βραβεία, 4 β’ βραβεία, 3 γ’ βραβεία, 2 δ’ βραβεία και 6 εύφημες μνείες και η δουλειά του έχει δημοσιευθεί σε πολλά αρχιτεκτονικά περιοδικά και sites στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ιφιγένεια Τριανταφύλλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΘ
M.A. - Landscape and Urbanism
[Kingston University, London, UK]
Γεννήθηκε το 1985 στο Χολαργό Αττικής. Είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός, απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέλος ΤΕΕ από το 2009 και κάτοχος μελετητικού πτυχίου A’ τάξης. Το 2012 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο πανεπιστήμιο Kingston University του Λονδίνου με τίτλο “Master of Arts [MA], Landscape and Urbanism”. Ολοκληρώνει το Μεταπτυχιακό της Δίπλωμα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Επικοινωνίας κι Ενημέρωσης με εξειδίκευση στον τομέα της σχέσης των ΜΜΕ με την Αρχιτεκτονική.

Ασχολείται ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός με μελέτες δημόσιων και ιδιωτικών έργων, με πανελλήνιους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, καθώς και με έργα interior design. Το 2015 εργάστηκε ως Ρroject Μanager στην αποκατάσταση διατηρητέων κατοικιών στο Chelsea του Λονδίνου.

Δημήτρης Τριανταφύλλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΘ
M.SC. – Resilient and Sustainable Strategies
[KU Leuven, Belgium]
Γεννήθηκε το 1989 στο Χολαργό Αττικής. Το 2013 αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σπούδασε στο Politecnico di Milano το 2010 μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus. Tο 2016 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Λουβένης [KU Leuven] στο Βέλγιο, με τίτλο “Master of Science in Architecture [MSArch], Resilient and Sustainable Strategies”.

Τον Ιούλιο του 2016 ταξίδεψε στην πόλη Moshi της Τανζανίας και συμμετείχε σε εθελοντικό πρόγραμμα κατασκευής του χώρου εστίασης ενός δημοτικού σχολείου. Ασχολείται με αρχιτεκτονικές μελέτες και διαγωνισμούς, καθώς και με την αρχιτεκτονική φωτογραφία, όπου κι έχει διακριθεί για το έργο του.

Συνηθέστεροι τύποι είναι οι ταμπλαδωτές ή περαστές και οι πρεσαριστές.
• Στις ταμπλαδωτές (ή περαστές) ο σκελετός είναι εμφανής με περαστές συνδέσεις. Oι ταμπλάδες, πλάκες από ξύλο, προϊόντα ξύλου ή συνδυασμό τους, στερεώνονται με παραδοσιακό τρόπο (περαστά) μεταξύ των στοιχείων του σκελετού. H κόλληση των ταμπλάδων πρέπει να αποφεύγεται, διότι αποκλείει τη μεταβολή των διαστάσεων του ξύλου με τις αλλαγές των υγρομετρικών δεδομένων, με συνέπεια την καταστροφή του φύλλου. Mε αντικατάσταση ταμπλάδων από τζάμια προκύπτουν οι ταμπλαδωτές τζαμόπορτες. H αισθητική του φύλλου διαμορφώνεται από την αισθητική των ταμπλάδων και των στοιχείων του σκελετού.
Πρόσθετη διακοσμητική επεξεργασία της πόρτας δεν συνηθίζεται.
• Στις πρεσαριστές εμφανή είναι μόνο τα φύλλα, που αποτελούν τις δύο πλευρές του θυρόφυλλου και είναι επικολλημένα στο σκελετό. Πρόκειται για φύλλα από προϊόντα ξύλου, όπως κοντρα πλακέ, μοριοσανίδες, ινοσανίδες κτλ. και σπανιότερα μεταλλικά, συνθετικά ή φύλλα βακελίτη. Oι πλευρές του θυρόφυλλου είναι ουσιώδεις και από τις ιδιότητές τους εξαρτώνται οι αντοχές, η σταθερότητα, η αισθητική και η συμπεριφορά του στη χρήση. Στο κενό του θυρόφυλλου μεταξύ των δύο πλευρών και του σκελετού είναι δυνατό να προστεθούν διάφορα υλικά, όπως μοριοσανίδες, κυψελωτό χαρτόνι, ροκανίδια, αφρώδη μονωτικά υλικά κτλ., ανάλογα με τις απαιτήσεις αντοχής, ηχομόνωσης, θερμομόνωσης ή σταθερότητας του φύλλου.
O σκελετός ενισχύεται στις θέσεις προσαρμογής των εξαρτημάτων ανάρτησης και λειτουργίας του θυρόφυλλου. H διαμόρφωση ανοίγματος για τοποθέτηση τζαμιού απαιτεί ανάλογη διαμόρφωση του σκελετού.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.