Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC - European Construction Industry Federation) ανακοίνωσε τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσής της, "FIEC Construction Activity in Europe" για την κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ευρώπη για το 2023. Η έκθεση παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία, που καλύπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στο σύνολό της και επίσης αναλύει δεδομένα για 22 μεμονωμένες χώρες.
Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα, τα τελευταία δύο χρόνια, ο κατασκευαστικός κλάδος έχει εισέλθει σε φάση ανάκαμψης και συμβάλλει για άλλη μια φορά στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Ειδικότερα, η συμβολή των κατασκευών στην αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (σε σταθερές τιμές) ήταν θετική για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2022, ενώ ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε κατά 22,6% σε
ονομαστικές τιμές και κατά 14,5% σε αποπληθωρισμένες τιμές.
Οι προοπτικές του κλάδου για τα επόμενα χρόνια ενισχύονται σημαντικά από τις επενδύσεις που αναμένεται να γίνουν στο πλαίσιο υλοποίησης εθνικών προγραμμάτων. Οι κατασκευές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023. Αυτό θα σημαίνει ανάπτυξη 4,8%, υπογραμμίζοντας την επιτάχυνση ενός βασικού κλάδου στη χώρα που "μπήκε στον πάγο για αρκετά χρόνια", πρώτα λόγω της οκταετούς οικονομικής κρίσης και κατόπιν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Την πλήρη έκθεση μπορεί κανείς να τη δει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://fiec-statistical-repor t.eu/.

Ο φοιτητής μηχανικής Carvey Ehren Maigue είναι το μυαλό πίσω από το σύστημα "AuReus", χάρη στο οποίο υποπαράγωγα καλλιεργειών παράγουν καθαρή ενέργεια από το υπεριώδες φως. Το "AuReus" είναι εμπνευσμένο από το ουράνιο φαινόμενο σέλας, από το οποίο πήρε και το όνομά του. Στη φύση τα φωτεινά σωματίδια της ατμόσφαιρας απορροφούν σωματίδια υψηλής ενέργειας, όπως υπεριώδεις ακτίνες ή ακτίνες γ και τις εκπέμπουν εκ νέου ως ορατό φως.
Παρομοίως, το σύστημα χρησιμοποιεί φωτεινά σωματίδια που προέρχονται από απόβλητα αγροτικών καλλιεργειών για να απορροφήσει υπεριώδες φως που κατόπιν μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια.
Η αφαίρεση των σωματιδίων από φρούτα και λαχανικά γίνεται μέσω μιας διαδικασίας σύνθλιψης και εξαγωγής των χυμών τους, οι οποίοι ακολούθως φιλτράρονται και αποστάζονται.
Τα σωματίδια που εξάγονται συνδυάζονται με ρητίνη, δημιουργώντας ένα υπόστρωμα που χυτεύεται σε επενδύσεις και τοποθετείται σε τοίχους ή στο διάκενο διπλών υαλοπινάκων.
Με τη βοήθεια αυτών των σωματιδίων το υπεριώδες φως μετατρέπεται σε ορατό και οδηγείται στις άκρες του πετάσματος. Από εκεί συλλέγεται και μετασχηματίζεται σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω τυπικών φωτοβολταϊκών κυψελών, που βρίσκονται στο εξωτερικό τμήμα της επένδυσης. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί αμέσως είτε να αποθηκευτεί.
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ηλιακά πετάσματα, που απαιτούν άμεση ηλιακή ακτινοβολία για να λειτουργήσουν καθώς βασίζονται στο ορατό φως, το ημιδιαφανές υλικό "AuReus" συλλέγει ενέργεια από το υπεριώδες φως, ακόμη και όταν έχει συννεφιά. Ως αποτέλεσμα παρουσιάζει μια απόδοση γύρω στο 50%, πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις τυπικές ηλιακές διατάξεις, που κυμαίνονται γύρω στο 15% - 22%.
Παράλληλα, το σύστημα αναζητά βιώσιμες λύσεις στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, μιας και οι καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται προέρχονται από τοπικούς αγρότες στις Φιλιππίνες, που επλήγησαν σοβαρά από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.
Η τεχνολογία βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο αειφορίας του "James Dyson Award 2020". Το πείραμα συνεχίζεται με την προσπάθεια μετατροπής του υποστρώματος σε νήματα για τον σχηματισμό υφασμάτων, τα οποία θα μπορούν να προσαρτηθούν σε οχήματα και αεροσκάφη.

Οι οδεύσεις διαφυγής χρειάζονται φωτιστικά ασφαλείας για το φωτισμό των κρίσιμων σημείων - περιοχών του χώρου. Τα φωτιστικά ασφαλείας πρέπει να επισημαίνονται με συγκεκριμένο τρόπο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60598-2-22:2020.
Η επισήμανση γίνεται με μια ορθογώνια ράβδο, χωρισμένη σε τέσσερα τμήματα και παρέχει κωδικοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, τον τρόπο λειτουργίας, τον ενσωματωμένο εξοπλισμό και τον ονομαστικό χρόνο λειτουργίας σε λεπτά.
Στο πρώτο μέρος αναγράφονται τα γράμματα X ή Z και υποδηλώνουν φωτιστικά με ενσωματωμένη μπαταρία ή τροφοδοτούμενα από κεντρική παροχή, αντιστοίχως.
Στο δεύτερο μέρος υπάρχει ένας αριθμός, ο οποίος αντιστοιχεί στον τρόπο λειτουργίας:
• 0 (οι λαμπτήρες τίθενται σε λειτουργία μόνο όταν υπάρχει διακοπή της ηλεκτρικής παροχής),
• 1 (οι λαμπτήρες βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ή όχι της τάσης του δικτύου),
• 2 (τουλάχιστον ένας από τους λαμπτήρες τίθεται σε λειτουργία μόνο όταν υπάρχει διακοπή της ηλεκτρικής παροχής),
• 3 (τουλάχιστον ένας από τους λαμπτήρες βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ή όχι της τάσης του δικτύου),
• 4 (όπως η κατηγορία 0, με δυνατότητα να δίνει παροχή σε άλλο φωτιστικό),
• 5 (όπως η κατηγορία 1, με δυνατότητα να δίνει παροχή σε άλλο φωτιστικό) και
• 6 (το φωτιστικό παίρνει παροχή από άλλο φωτιστικό ασφαλείας).
Στο τρίτο μέρος είναι δυνατό να αναγράφονται τα γράμματα:
• A (με διάταξη δοκιμής λειτουργίας),
• B (με επιλογή κατάστασης λειτουργίας),
• C (με δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας του),
• D (φωτιστικό για περιοχές υψηλού κινδύνου),
• E (οι λαμπτήρες και/ή ο συσσωρευτής δεν αντικαθίστανται),
• F (με αυτόματη δοκιμή, σύμφωνα με το IEC 61347-2-7),
• G (εσωτερικά φωτιζόμενη πινακίδα).
Το τέταρτο μέρος αφορά μόνο στα φωτιστικά με ενσωματωμένο συσσωρευτή και αναγράφονται οι αριθμοί 10, 60, 120 ή 180 και υποδηλώνουν τη χρονική διάρκεια λειτουργίας (σε λεπτά) του φωτιστικού σε περίπτωση διακοπής της κύριας ηλεκτρικής
παροχής.
H ετικέτα του φωτιστικού πρέπει να είναι τοποθετημένη στο φωτιστικό σε ορατό σημείο. Η επισήμανση εντός του φωτιστικού επιτρέπεται επίσης στην περίπτωση φωτιστικών που τοποθετούνται σε εσοχές. Πρέπει επίσης να αναφέρεται η τάση τροφοδοσίας και ο βαθμός προστασίας IP (από στερεά σωματίδια και υγρά). Η πινακίδα αναγράφει επίσης το βαθμό IK (αντοχή στη κρούση) του περιβλήματος και τη φωτεινή ροή του φωτιστικού σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
Ένα ποιοτικό φωτιστικό ασφαλείας πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
• Αξιόπιστη απόδοση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
• Προσαρμοσμένη κατανομή φωτός για να εξασφαλιστεί ο βέλτιστος φωτισμός του σημείου διαφυγής ή της όδευσης διαφυγής.
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δικτύου και έκτακτης ανάγκης.
• Εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση με αντίστοιχα χαμηλό κόστος.
• Δυνατότητα ανακύκλωσης στο τέλος της ζωής του.
Τα φωτιστικά ασφαλείας και οι πινακίδες διαφυγής είναι συχνά σε λειτουργία 24 ωρών. Τα φωτιστικά φωτοδιόδων (LED), λόγω της χαμηλής ισχύος και της μεγάλης διάρκειας ζωής τους, αποτελούν τη σωστή επιλογή, καθώς συμβάλλουν στο χαμηλό κόστος συντήρησης και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Βασικό ζητούμενο των ιδιοκτητών της κατοικίας ήταν να δημιουργηθεί ένα σχέδιο όσο το δυνατόν ανοιχτό, χωρίς πόρτες. Για την κατασκευή των μπανιέρων και των νιπτήρων χρησιμοποιήθηκε μάρμαρο, ενώ οι ντουζιέρες καλύπτονται από λευκές κουρτίνες που κρέμονται από έναν κυκλικό οδηγό στην οροφή.
Φωτογραφίες: Atelier RUA

Η μονώροφη κατοικία νότια της Λισαβόνας είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα, το οποίο διατηρείται εμφανές σε οροφή, δοκούς και κατακόρυφα δομικά στοιχεία. Ο επιμελημένος ξυλότυπος σχηματίζει ομόκεντρα τετράγωνα στην οροφή του καθιστικού, που αποτελεί την καρδιά της κατοικίας. Την αδρή υφή του σκυροδέματος συμπληρώνει το δάπεδο από πατητό τσιμεντοκονίαμα.
Φωτογραφίες: Francisco Nogueira ©Atelier RUA

Στο ισόγειο της Villa Petricor ο ανοιχτός χώρος διημέρευσης συνδέεται με την πισίνα μέσω τοξωτών ανοιγμάτων. Με αυτόν τον τρόπο ο τροπικός κήπος που περιβάλλει το σπίτι και προσφέρει ιδιωτικότητα δημιουργεί ένα καταπράσινο φόντο για όλους τους χώρους.
Τα κουφώματα κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία από ανοξείδωτο ατσάλι με χωνευτά πλαίσια.
Φωτογραφίες: Cesar Bejar

Στην ''Casa Areca'' η ανοιχτής διάταξης κουζίνα, η τραπεζαρία και το καθιστικό ανοίγουν προς το εξωτερικό μέσω συρόμενων και περιστρεφόμενων γυάλινων θυρών, που εκτείνονται από το δάπεδο μέχρι την οροφή, προσφέροντας απρόσκοπτη πρόσβαση στο ξύλινο δάπεδο που περιβάλει την πισίνα.
Φωτογραφίες: Cesar Bejar

Το έργο αφορά στην πλήρη ανακαίνιση των νέων γραφείων μιας τεχνικής ναυπηγικής εταιρείας στον Πειραιά.
Ως προς τις σχεδιαστικές / αρχιτεκτονικές επιλογές μεγάλη πρόκληση αποτέλεσε το γεγονός πως θέλαμε να αποδώσουμε έναν φρέσκο αέρα σε μια οικογενειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται χρόνια στον χώρο της ναυτιλίας και η οποία συνεχώς εξελίσσεται και πρωτοπορεί στον τομέα της. Κατά συνέπεια, ο χώρος θα έπρεπε να είναι φιλικός, λειτουργικός και να αντιπροσωπεύει τόσο τους εργαζόμενους που επί δεκαετίες απαρτίζουν το δυναμικό της εταιρείας όσο και τη νέα γενιά μηχανικών που την πλαισιώνουν.
Βάσει της οργανωτικής δομής του γραφείου σχεδιάστηκαν ιδιωτικοί κλειστοί χώροι εργασίας ανά εργαζόμενο ή ανά ομάδα. Καθώς το κτίριο βρίσκεται σε περίοπτη θέση ανάμεσα σε τρεις κεντρικούς δρόμους του Πειραιά εκμεταλλευτήκαμε τη μεγάλη πρόσοψη προκειμένου όλοι οι χώροι εργασίας να έχουν άμεσο φυσικό φωτισμό και αερισμό. Κατά συνέπεια διατάχθηκαν όλα τα γραφεία περιμετρικά και στο κέντρο τοποθετήθηκαν οι κοινόχρηστοι χώροι υποδοχής, κυκλοφορίας καθώς και βοηθητικές χρήσεις. Ωστόσο, παρά την απαιτούμενη ιδιωτικότητα που απαιτούσε το υφιστάμενο πρόγραμμα / δομή της εταιρείας δημιουργήθηκε και ένας υβριδικός ανοιχτός χώρος open-space προκειμένου να προωθείται η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων.
Επιπλέον, καθώς η κάτοψη εκτείνεται σε ένα επίπεδο αλλά όχι σε μια διεύθυνση, σχεδιάστηκαν πορείες και κατασκευές που ομαλά σε περιηγούν στους χώρους χωρίς πουθενά η κίνηση να διακόπτεται.
Απαλές υφές και χρώματα χαρακτηρίζουν το σύνολο του έργου με κυρίαρχο υλικό το ξύλο συνδυασμένο με λευκές επιφάνειες και λεπτομέρειες σε μπλε απόχρωση. Το σύνολο της επίπλωσης και των κατασκευών σχεδιάστηκαν από το γραφείο μας προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της λειτουργίας των νέων γραφείων. Επιπλέον, δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στην εκπόνηση της μελέτης φωτισμού έτσι ώστε και να υπάρχει επαρκής φωτισμός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και ο φωτισμός αυτός (ένταση / απόχρωση / θέση) να αντιστοιχεί κάθε φορά στο είδος της αίθουσας και των δραστηριοτήτων που εκτελούνται.

Το διαμέρισμα, επιφάνειας 200 m2, που αρχικά κατασκευάστηκε το 1986, διακρινόταν για τα μικρά ανοίγματα και την κυριαρχία του άσπρου χρώματος στους χώρους, ενώ η διακόσμηση χαρακτηριζόταν από τα σκαλιστά έπιπλα. Ο ένοικος, παρά το γεγονός ότι είχε ζήσει εκεί από την παιδική του ηλικία, αποφάσισε ότι ήταν καιρός να εκσυγχρονίσει το διαμέρισμα και να το εναρμονίσει με τις ανάγκες του, μέσω μιας minimal αισθητικής.
Η πρώτη επέμβαση που πραγματοποιήθηκε ήταν η μεγιστοποίηση του φυσικού φωτισμού στον χώρο της διημερεύσεως. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της διαπλάτυνσης των ανοιγμάτων στο σαλόνι και την κουζίνα με χαμηλού προφιλ κουφώματα αλουμινίου μέγιστης ενεργειακής απόδοσης.
Η δεύτερη επέμβαση περιλάμβανε την αφαίρεση του διαχωριστικού τοίχου που χώριζε την κουζίνα από το καθιστικό και έτσι δημιουργήθηκε μια διακριτική συνέχεια ανάμεσα στους χώρους αυτούς. Επιπλέον, αφαιρέθηκε το τζάκι και η υφιστάμενη κολώνα επενδύθηκε με λακαριστά ξύλα, αναδεικνύοντας την κουζίνα και δημιουργώντας μια ευχάριστη οπτική συνέχεια. Τέλος προστέθηκε μια νησίδα, προσδίδοντας λειτουργικότητα και στυλ στον χώρο της κουζίνας, αποτελώντας κύριο πόλο έλξης των επισκεπτών.
Μια τρίτη επέμβαση περιλάμβανε τη δημιουργία ενός αποθηκευτικού χώρου και μιας ντουλάπας στον χώρο της εισόδου. Αυτή η πρακτική λύση επιτρέπει την οργάνωση και αποθήκευση των μπουφάν, των παπουτσιών και των μικροαντικειμένων με την άφιξη στο διαμέρισμα.
Στον χώρο της τραπεζαρίας διατηρήθηκε μια αντίκα του 18ου αιώνα, ενώ πίσω από αυτή, το δωμάτιο μετατράπηκε σε γραφείο ή χώρος φιλοξενίας. Μέσα σε αυτό τοποθετήθηκε μια μεγάλη επιφάνεια εργασίας με ενσωματωμένα ράφια για αποθήκευση, καθώς και ένα άνετο καθιστικό/κρεβάτι για ανάγνωση ή χαλάρωση. Αυτή η αλλαγή επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να έχει έναν ευέλικτο χώρο εργασίας και να απολαμβάνει την ησυχία και την ιδιωτικότητα που χρειάζεται.
Τέλος, τα υπάρχοντα τρία κύρια δωμάτια και τα τρία μπάνια υποβλήθηκαν σε μικρές επεμβάσεις εκσυγχρονισμού, διατηρώντας τη λειτουργικότητά τους και ανανεώνοντας τον αισθητικό τους χαρακτήρα.
Η ανακαίνιση του διαμερίσματος περιλάμβανε επίσης την εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας, εξαερισμού με εναλλάκτες θερμότητας σε κάθε δωμάτιο, θερμοπρόσοψη, ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματος εξωτερικής σκίασης και δημιουργίας έξυπνου σπιτιού ΚΝΧ.

 

Το έργο πραγματεύεται το σχεδιασμό ενός σύγχρονου πιτοπωλείου, στην καρδιά της πόλης του Βόλου, το οποίο ενσωματώνει τοπικές αναφορές. Κύριο αντικείμενο της σχεδιαστικής διαδικασίας αποτελεί η δημιουργία ενός εξωστρεφούς καταστήματος βασισμένου σε μια λειτουργική κάτοψη με έμφαση στην άνετη πρόσβαση και την εργονομική εκμετάλλευση.
Η ορθογώνια κάτοψη των 60 m2 χωρίζεται σε δύο βασικές χωρικές ενότητες. Η πρώτη αφορά το κομμάτι του εργαστηρίου, ένα ιδιωτικό χώρο στον οποίο γίνεται η προετοιμασία και η παρασκευή των πιτοειδών και των γλυκών. Η δεύτερη ενότητα αφορά τον χώρο του καταστήματος, όπου γίνεται η παρουσίαση των προϊόντων.
Στον κύριο χώρο του καταστήματος, δύο μπαρ τοποθετημένα σε κάθετη μεταξύ τους διάταξη συγκεντρώνουν όλες τις κατηγορίες των ψημένων προϊόντων. Σε αντιπαραβολή, δύο ξύλινες κατασκευές με ράφια τοποθετημένες σε διαγώνια διάταξη και καλύπτοντας τις δυο άκρες της κάτοψης συγκεντρώνουν τις κατηγορίες των κατεψυγμένων προϊόντων καθώς και των παραδοσιακών γλυκών. Στόχος της συνολικής διάταξης είναι η άνεση στις κινήσεις τόσο των πελατών όσο και του προσωπικού.
Εστιάζοντας στην ουσία, η σχεδιαστική προσέγγιση ακολουθά λιτές γραμμές και καμπύλα σχήματα, προσδίδοντας μια αίσθηση κομψότητας και αποφεύγοντας κάθε περιττή διακόσμηση. Ο σχεδιασμός αντλεί έμπνευση από τους ελληνικούς σιτοβολώνες, τη γη που παράγει την υψηλής ποιότητας σοδειά. Οι διάφορες κατηγορίες προϊόντων
παρουσιάζονται σαν μέρος μιας αφηγηματικής εμπειρίας στην οποία κάθε υλικό, υφή και μορφή έχει ένα συμβολικό νόημα.
Καμπύλα στοιχεία από ξύλο δρυς, τοποθετημένα στην εξωτερική μετώπη σε παράλληλη διάταξη εμπνέονται τη μορφή τους από το σιτάρι που κυριαρχεί στο τοπίο των ελληνικών πεδιάδων. Επιπλέον δημιουργούν ένα αίσθημα υποδοχής στο χώρο. Ο αρμονικός συνδυασμός των δρύινων επενδύσεων με τα παραδοσιακά γεωμετρικά τσιμεντοπλακάκια αποπνέει μια αίσθηση μεσογειακή. Μεταλλικά κρεμαστά φωτιστικά λευκού χρώματος εστιάζουν στα προϊόντα, παραπέμποντας με το βιομηχανικό τους ύφος, στην εργαστηριακή διαδικασία που διέπει την προετοιμασία και την παρασκευή τους. Οι κρεμ αποχρώσεις σε συνδυασμό με τις υφές από παστέλ μέντα στο μπαρ, συμβολίζουν την αγνότητα των πρώτων υλών. Από την άλλη πλευρά, οι χρυσές λεπτομέρειες αντιπροσωπεύουν την υψηλή ποιότητα που χαρακτηρίζει το brand. Η παλέτα των υλικών και των χρωμάτων ολοκληρώνεται από την ισορροπημένη προσθήκη των μαύρων λεπτομερειών που δίνουν μια νότα διαχρονικής πολυτέλειας προσδίδοντας παράλληλα μια ήπια αντίθεση στο συνολικό αποτέλεσμα.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.