Vicky

Vicky

Πιστοποίηση LEED για πόλεις

Οι σύγχρονες πόλεις είναι αντιμέτωπες με σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις, ενώ παράλληλα διαθέτουν δυνατότητες βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσής τους, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και την υιοθέτηση κάλων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και αστικής διαχείρισης. Οι ηγέτες παγκοσμίως αναγνωρίζουν την επίδραση των πράσινων κτιρίων και των πράσινων υποδομών για την ανάπτυξη πόλεων με υψηλή περιβαλλοντική απόδοση.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός συνεπούς συστήματος μέτρησης της απόδοσης των πόλεων και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή, το Αμερικάνικο Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων (USGBC) εισήγαγε τη διαδικασία πιστοποίησης LEED v4.1 για αναπτυσσόμενες και υπάρχουσες πόλεις και κοινότητες.
Η ένταξη σ’ αυτή τη διαδικασία βοηθάει τις πόλεις να αναπτύξουν συγκεκριμένα και υπεύθυνα προγράμματα για τη διαχείριση των φυσικών συστημάτων, των υδάτινων πόρων, των απόβλητων, των αστικών μεταφορών και των χρήσεων γης, της ενέργειας, της εκπομπής καυσαερίων ως παράγοντες που συμβάλλουν στην αστική βιωσιμότητα. Μάλιστα η διαδικασία πιστοποίησης προχωρά ένα βήμα παραπέρα αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως η  ποιότητα ζωής, η υγειά,  ευημερία, η ισότητα, η προσβασιμότητα, η ασφάλεια και η εκπαίδευση. Το σύστημα αξιολόγησης LEED v4.1 υποστηρίζει τη συνεχή πρόοδο σε όλα αυτά τα πεδία, την εφαρμογή στρατηγικών οικονομικής ανάπτυξης και την παρακολούθηση της απόδοσης των πόλεων στην προσπάθεια επίτευξης των εθνικών ενεργειακών στόχων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Για την εκκίνηση της διαδικασίας, οι υπεύθυνοι φορείς των πόλεων χρειάζεται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση πιστοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα LEED του USGBC, καταχωρώντας τις βιώσιμες αστικές στρατηγικές και τα αντίστοιχα αναπτυξιακά τους προγράμματα καθώς και τα περιβαλλοντικά δεδομένα, που αφορούν στην απόδοση των πόλεων σε έξι βασικούς τομείς: φυσικά συστήματα και οικολογία, μεταφορές και χρήσεις γης, προστασία και διαχείριση υδάτων, ενέργεια και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, υλικά και πόροι, ποιότητα ζωής.
Περισσότερες από 90 πόλεις στην Αμερική , στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη ενταχθεί στη διαδικασία πιστοποίησης με LEED. 

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τη δημιουργία σχολείου στη Μοζαμβίκη

Η Μοζαμβίκη, μια χώρα όπου το 70% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, αποτελεί το πεδίο ανάπτυξης ιδεών του νέου διαγωνισμού του Archstroming. Δεδομένου ότι η έλλειψη οικονομικών πόρων έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα διαβίωσης των παιδιών, η θεματική του διαγωνισμού επικεντρώνεται σε ένα θεμελιώδες δικαίωμά τους: στην εκπαίδευση.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να σχεδιάσουν μια δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ικανή να εντάξει παιδιά με αναπηρίες ή κοινωνικά αποκλεισμένα, σε ένα νέο χωρικό πλαίσιο. Μέσω της αρχιτεκτονικής, ο διαγωνισμός στοχεύει στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης, το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες του να ξεδιπλώσουν τα χαρακτηριστικά της ηλικίας τους: να μάθουν, να παίξουν, να τρέξουν, να ανακαλύψουν, να νιώσουν ασφάλεια.

Οι προτάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την αξιοποίηση τοπικών υλικών, διαμορφώνοντας ένα απλό ως προς την υλοποίησή του δομικό σύστημα, ενεργειακά βιώσιμο. Ταυτόχρονα, η αρχιτεκτονική του σχολείου θα πρέπει να δείχνει σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον, διδάσκοντας με τον τρόπο αυτό και στα παιδιά το σεβασμό προς τη φύση.

Οι συμμετοχές κατατίθενται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, ενώ η νικητήρια πρόταση θα υλοποιηθεί. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την αίτηση συμμετοχής, μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα: https://www.archstorming.com/info.html

Νέα έκδοση για κατασκευές από τοιχοποιία

Το νέο βιβλίο του καθηγητή Ε.Μ.Π. και διευθυντή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας, Κωνσταντίνου Σπυράκου, αποσκοπεί να ενισχύσει το γνωστικό υπόβαθρο του πολιτικού μηχανικού, αναφορικά με επεμβάσεις σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία. Στις 600 έγχρωμες σελίδες του βιβλίου, αναπτύσσονται τα βασικότερα θέματα αποτίμησης και επέμβασης σε υφιστάμενες κατασκευές από τοιχοποιία. Με βάση το πλαίσιο του υπό ανάπτυξη Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ) και του Σχεδίου για το Νέο Αναθεωρημένο EC8-3, παρουσιάζονται οι παραδοσιακές αλλά και οι πλέον σύγχρονες πειραματικές και αναλυτικές μέθοδοι, όπως οι τοπικοί μηχανισμοί εκτός επιπέδου αστοχίας, η προσομοίωση με τη μέθοδο του επίπεδου πλαισίου και η ανελαστική στατική ανάλυση για κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία.

Η ύλη περιλαμβάνει πλήθος αριθμητικών παραδειγμάτων, με στόχο την κατανόηση των εννοιών και την αντιμετώπιση, τόσο απλών όσο και σύνθετων, πρακτικών προβλημάτων. Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζονται έξι παραδείγματα, τα οποία αφορούν σε αντιπροσωπευτικές κατασκευές, από τις πλέον συνήθεις (π.χ. διώροφη κατοικία), μέχρι και μνημεία ιδιαίτερης ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας (π.χ. Κουβούκλιο του Πανάγιου Τάφου).

Για περισσότερες πληροφορίες-παραγγελίες: www.techbooks.gr

MOVINORD ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.

Στη MOVINORD διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλους τους τομείς της εσωτερικής δόμησης και εξοπλισμού ενός σύγχρονου επαγγελματικού χώρου. Είμαστε η μοναδική εταιρία που διαθέτει μεγάλη γκάμα προτάσεων και τεχνογνωσία εφαρμογής για διαχωριστικά, δάπεδα, οροφές, επενδύσεις και έπιπλα γραφείου. Τα συστήματα προϊόντων που προτείνουμε διακρίνονται για την αξιοπιστία, την ευελιξία, την ιδιαίτερη αισθητική τους και τις καινοτόμες λύσεις που παρέχουν. Στο σύνολο τους είναι πιστοποιημένα και απόλυτα εναρμονισμένα με τα πρότυπα ποιότητας ISO-9001, ISO-14001 και πολλά από αυτά διαθέτουν την υψηλότερη διάκριση CE. Χάρη στη μακροχρόνια εμπειρία και την υψηλή εξειδίκευση του στελεχιακού μας δυναμικού παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, από το επίπεδο του σχεδιασμού, ως την εφαρμογή και το after sales service. Σεβόμενοι στο ακέραιο τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη υποβάλουμε προτάσεις, μετά από ενδελεχή μελέτη των αναγκών, ικανές να προσφέρουν το μέγιστο των πλεονεκτημάτων του διαθέσιμου χώρου και να αυξήσουν την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας. Η φιλοσοφία μας θέλει να αναζητούμε συνεχώς νέα προϊόντα που δημιουργούν χώρους αναγνωρίσιμους, με υψηλή αισθητική αξία, διαχρονικότητα και ταυτόχρονα απόλυτα ευέλικτους και εργονομικούς καθώς και να προσκομίζουμε ιδέες που σπάνε τα κατεστημένα πρότυπα και επιτρέπουν στον Αρχιτέκτονα να δημιουργεί τον χώρο εργασίας του μέλλοντος.

  • Published in M

Μπάνιο με κρεμαστό επίτοιχο έπιπλο Concept Air

Ο designer Robin Levien συνδύασε δυο διαφορετικούς νιπτήρες, ενσωματωμένους στο έπιπλο, μονούς ή διπλούς και επικαθήμενους. Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι μελετημένοι να για να αποδίδουν εργονομία και λειτουργικότητα. Ένα νέο σκεπτικό στον σχεδιασμό των προϊόντων μπάνιου από την Ideal Standard: Το ανάλαφρο και αειφόρο design!

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Αθήνας του 1999 το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συνδιοργανώνουν το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να φέρει κοντά την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα των ελλήνων μηχανικών και σεισμολόγων και να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί την τελευταία εικοσαετία στην αποτίμηση και απομείωση του σεισμικού κινδύνου στην χώρα μας. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Hellexpo στο Μαρούσι μεταξύ 5-7 Σεπτεμβρίου 2019 και θα αποτελέσει μια πλατφόρμα ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων, γνώσεων και εμπειριών για την αποτελεσματική, εκ μέρους της Πολιτείας, διαχείριση του κρίσιμου ζητήματος της Αντισεισμικής Προστασίας.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο: www.conv.eltam.org

Γεωμετρική ανάδειξη κατοικίας μέσα από τη διαφοροποίηση των υλικών

Το iA_house, σχεδιασμένο από την ισπανικό αρχιτεκτονικό γραφείο L2G, χωροθετείται σε ένα προάστιο της Μαδρίτης, όπου κυριαρχούν οι μονοκατοικίες. Η κατοικία είναι προσβάσιμη από τη δυτική και ανατολική πλευρά του οικοπέδου, τα όρια του οποίου συνθέτουν σχηματικά μία ακανόνιστα επιμηκυμένη κάτοψη. Πρωταρχική πρόθεση του σχεδιασμού αποτέλεσε η επιθυμία των ιδιοκτητών να διασφαλιστεί η συνέχεια του εσωτερικού με τον ελεύθερο εξωτερικό χώρο. Το στοιχείο αυτό καθόρισε τόσο τη διάταξη προσανατολισμού όσο και τη σχέση που αναπτύσσει το κτίριο με τον περιβάλλοντα χώρο.
Η κατοικία αναπτύσσεται ως αναπόσπαστο τμήμα της περίφραξης του οικοπέδου, διατρέχοντας κατά μήκος τα όριά του. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η ευκαιρία στους αρχιτέκτονες να διαμορφώσουν μια ενοποιημένη σύνθεση ως προς τα επιμέρους στοιχεία που την αποτελούν: από την είσοδο που δημιουργείται στην ανατολική πλευρά, προκειμένου να συνδέσει την κατοικία με το γειτονικό δρόμο, μέχρι το στεγασμένο υπαίθριο χώρο στη δυτική πλευρά. Η έννοια της συνέχειας υπογραμμίζεται κατασκευαστικά από στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, όπως η δοκός και οι εξωτερικοί τοίχοι, που αναδεικνύουν τόσο τη γεωμετρία όσο και την κλίμακα του κτιρίου. Η εμφανής τοιχοποιία, σε αντίστιξη με την επένδυση από λευκό γυαλιστερό τούβλο, χρησιμοποιείται για να επισημάνει σχεδιαστικά το επίπεδο του ισογείου, ενώ παράλληλα ενισχύει οπτικά το ρόλο του ως θεμέλιο του ανώτερου όγκου.
Οι τοίχοι από τούβλα, παραδοσιακά κατασκευασμένοι με ασβεστοκονίαμα, δημιουργούν ένα χρωματικά ουδέτερο καμβά στον εσωτερικό χώρο, που χαρακτηρίζεται από την καθαρή δομή των εξωτερικών τοίχων και τις δοκούς εμφανούς σκυροδέματος. Στον όροφο διατάσσονται τα υπνοδωμάτια, καθώς και μια περιοχή μελέτης και παιχνιδιού. Τα κυκλικά ανοίγματα υπογραμμίζονται γεωμετρικά από επιφάνειες μαύρου χάλυβα, δημιουργώντας μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο.
Μέσα από τη σχεδιαστική τους προσέγγιση, οι Landinez και Rey ενοποιούν το κτίριο με τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίον εντάσσεται. Η έννοια της συνέχειας διατυπώνεται στο έργο τους ως βασική συνθετική αξία, που αρθρώνεται πολυεπίπεδα: διαμορφώνει την κίνηση του κατοίκου στο χώρο της κατοικίας του, ενώ παράλληλα ενισχύει την οπτική σύνδεση του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου. Σε κατασκευαστικό επίπεδο, η επιλογή των υλικών χρησιμοποιείται ως ένα ακόμα στοιχείο ανάδειξης της γεωμετρίας του κτιρίου.

Προκήρυξη Βραβείων UIA "Friendly and Inclusive Spaces" 2019

Η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA), στο πλαίσιο του Προγράμματος "UIA Αρχιτεκτονική για Όλους", διοργανώνει τα Βραβεία "Friendly and Inclusive Spaces", για την προώθηση εμπνευσμένων κτιρίων και τοποθεσιών, που έχουν δημιουργήσει κοινωνικά βιώσιμα περιβάλλοντα μέσω υψηλής ποιότητας αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Κατηγορίες

Α) Νέα κτίρια.

Β) Ανακαινισμένα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων και των ιστορικών κτιρίων.

Γ) Δημόσιοι και ελεύθεροι χώροι.

Δ) Έρευνα που πραγματοποιείται από αρχιτέκτονα με τη θεωρία ή την πρακτική του παγκόσμιου σχεδιασμού.

Δικαίωμα συμμετοχής

Έργα σχεδιασμένα από αρχιτέκτονες των χωρών - μελών της UIA που έχουν αποπερατωθεί μετά το Νοέμβριο του 2016.

Χρήσιμες Ημερομηνίες

31 Ιουλίου 2019: προκήρυξη
15 Σεπτεμβρίου 2019: λήξη προθεσμίας ερωτήσεων
30 Οκτωβρίου 2019: λήξη προθεσμίας συμμετοχής για το 1ο στάδιο
30 Ιανουαρίου 2020: ανακοίνωση των συμμετεχόντων
30 Μαρτίου 2020: λήξη προθεσμίας συμμετοχής για το 2ο στάδιο
30 Απριλίου 2020: ανακοίνωση των νικητών

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://bit.ly/2lZDBrv

14ο Συνέδριο για το αλουμίνιο. Έκθεση & Βραβεία αρχιτεκτονικού έργου.

Έως τις 4/9/2019 η προθεσμία για δήλωση συμμετοχής των έργων. Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του 14ου Συνεδρίου "Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές", πραγματοποιείται τις μέρες διεξαγωγής του συνεδρίου 1-3 Νοεμβρίου 2109, στις αίθουσες 11/12 του Ζαππείου Μεγάρου, Έκθεση & Βραβεία επιλεγμένων έργων, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου.

Οι επιλεγμένες συμμετοχές θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε σχετικό κατάλογο, που θα δημοσιευθεί στο site του συνεδρίου www.alumini.gr

Ο κατάλογος θα επικοινωνηθεί σε όλον τον κύκλο του συνεδρίου (Αλουμινοκατασκευαστές, Κλάδος, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Συνεργαζόμενοι Κλάδοι, Ξενοδόχοι, Πολιτεία, Καλεσμένοι, Φορείς, Τύπος).

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τη διαδικασία εγγραφής και υποβολής συμμετοχών, τα κριτήρια και την επιτροπή αξιολόγησης,
καθώς και την Έκθεση & Βράβευση των έργων στο https://alumini.gr/index.php/paralliles-ekdiloseis/ekthesi-kai-vraveia

Συμπόσιο - Εργαστήριο Citylab 2019_b: "Φόβος - Αρχιτεκτονική - Τέχνη"

Τα Citylab αποτελούν μια πρωτοβουλία παραγωγής διαλεκτικής γνώσης, η οποία βασίζεται στη δημιουργία ενός διαπανεπιστημιακού και διεπιστημονικού διαύλου επικοινωνίας για τη σημασία της αρχιτεκτονικής και της τέχνης στα διαχρονικά ζητήματα της πόλης. Πρόκειται για εντατικά εργαστήρια αστικής διερεύνησης, τα οποία, σε συνδυασμό με τη διοργάνωση παράλληλων συμποσίων, επιδιώκουν να επεκτείνουν τον σύγχρονο επιστημονικό διάλογο για τα πολύ-παραγοντικά φαινόμενα ανάπτυξης της πόλης.
Στο 8ο πανελλήνιο Συμπόσιο - Εργαστήριο Citylab 2019_b με τίτλο «Φόβος - Αρχιτεκτονική - Τέχνη» θα εξετάσουμε την έννοια του φόβου ως καταστατική συνθήκη της κοινωνικής καθημερινότητας στη σύγχρονη πόλη αλλά και ως δημιουργική δύναμη για την παραγωγή αρχιτεκτονικών ή/και εικαστικών προτάσεων. Το Citylab 2019_b θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256, Αθήνα) από τις 25 έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2019.

ΣΥΜΠΟΣΙΟ Citylab: 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2019 (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ DE CHIRICO - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ).
Στο πλαίσιο του συμποσίου του Citylab 2019b, διακεκριμένες/οι ερευνήτριες/ές από διαφορετικά γνωστικά πεδία θα αναπτύξουν τον προβληματισμό τους επί της έννοιας του φόβου, τροφοδοτώντας την κριτική σκέψη του κοινού και των φοιτητών του Εργαστηρίου με πολλαπλά ερεθίσματα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Citylab: 25-28 Σεπτεμβρίου 2019 (ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΓ/ΝΕΣ-ΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ-ΕΣ)
Το εργαστήριο Citylab 2019_b θα αξιοποιήσει την έννοια του φόβου ως μέσο ανάγνωσης του αστικού χώρου και ως μορφοποιητική δύναμη για τη σχεδιαστική επεξεργασία εστιασμένων προτάσεων στον χώρο της πόλης. Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Οργανωτική Επιτροπή του Citylab 2019_b στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 26 Σεπτεμβρίου 2019 (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ DE CHIRICO - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ).
Στα Citylab είθισται να πραγματοποιούνται θεματικά αφιερώματα για σημαντικά πρόσωπα των τεχνών και των επιστημών, τα οποία έχουν συμβάλει στην προώθηση της θεωρητικής σκέψης, την ανάπτυξη του κριτικού λόγου ή/και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής πράξης στην Ελλάδα. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε πως στο φετινό αφιέρωμα θα τιμηθεί ο Αναστάσιος Μ. Κωτσιόπουλος, για το πλούσιο και σημαντικό αρχιτεκτονικό, καλλιτεχνικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο του. Το θεματικό αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, 18:00 με 20:00, στο αμφιθέατρο De Chirico της Α.Σ.Κ.Τ.

Στο Citylab 2019_b συμμετέχουν με ομιλίες ή/και διδασκαλία οι: Σταύρος Αλιφραγκής, Δημήτρης Αντωνακάκης, Σουζάνα Αντωνακάκη, Άγγελος Αντωνόπουλος, Σοφία Βιδάλη, Αριάδνη Βοζάνη, Ανδρέας Γιακουμακάτος, Νίκος Δεμερτζής, Αριστοτέλης Δημητρακόπουλος, Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Κωνσταντίνα Κάλφα, Λίσσυ Κανελλοπούλου, Ασημίνα Κανιάρη, Παναγιώτα Καραμανέα, Νεφέλη Κυρκίτσου, Αναστάσιος Μ. Κωτσιόπουλος, Αφροδίτη Μαραγκού, Αριστέα Μαρούντα, Σάρρα Μάτσα, Ρενάτα Μεθενίτη, Ναταλία Μπαζαίου, Νίκος Μπελαβίλας, Αναστασία Νουκάκη, Γιώργος Ξηροπαΐδης, Παναγιώτης Πάγκαλος, Γιώργος Πανέτσος, Απόστολος Πάνος, Κώστας Παπαχριστόπουλος, Βασιλική Ροδίτη, Κωνσταντίνος Σερράος, Μανόλης Σίμος, Ελένη Τάτλα, Γιώργος Τριανταφύλλου, Βανέσσα Τσακαλίδου, Σοφία Τσιράκη, Δημήτρης Α. Φατούρος, Δημήτρης Φιλιππίδης, Αντώνης Χατζημωϋσής και Μαριάνα Χαριτωνίδου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο https://citylabworkshop2019.tumblr.com/ και στη σελίδα του Citylab Workshop στο Facebook και από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, Παναγιώτη Πάγκαλο (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και Σταύρο Αλιφραγκή (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Citylab2

Subscribe to this RSS feed