Στη σύγχρονη εποχή η επιδείνωση του αστικού κλίματος και η ανάγκη για τεχνικές βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων έχουν επαναφέρει την τεχνική του φυτεμένου δώματος ως μια εναλλακτική πρόταση με σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά δώματα.
Ανάλογα με τις ιδιότητες, το αισθητικό αποτέλεσμα και το βαθμό καταπόνησής τους τα δάπεδα που προορίζονται για χώρους επαγγελματικής χρήσης ποικίλλουν, προσφέροντας στους μελετητές πληθώρα μοντέρνων και εναλλακτικών λύσεων.

Το γραφείο LKMK ARCHITECTS δημιουργήθηκε το 2007 με σκοπό την ανάληψη ιδιωτικών έργων. Κύριο αντικείμενό του είναι η μελέτη και η επίβλεψη κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Το γραφείο απαρτίζουν οι αρχιτέκτονες Λίλα Κατσιβέλη και Κυριάκος Μιχαλόπουλος, καθώς και μια ομάδα συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων. Πολλά από τα έργα μας έχουν δημοσιευτεί σε γνωστά βιβλία, περιοδικά και ιστοσελίδες σε όλη την Ευρώπη και την Ασία.
Επιδίωξη του γραφείου αποτελεί η επίτευξη της απόλυτης αρτιότητας του σχεδιασμού αλλά και της ποιοτικής υλοποίησης πού έχει ως κέντρο και άξονα τον άνθρωπο. Η μελέτη και εφαρμογή των σχεδίων σε κάθε περίπτωση προτίθενται να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες του χρήστη και δεν εμπεριέχουν το χαρακτήρα της επιβολής.
Στο έργο του γραφείου η παραγόμενη αρχιτεκτονική αποκτά χαρακτήρα και προσωπικότητα και γίνεται αντιληπτή και βιώσιμη για το μέσο χρήστη. Με βάση τη λειτουργικότητα, τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και την οικονομία, ο λεπτομερής αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ορίζει το υψηλό τελικό αποτέλεσμα της ποιότητας της κατασκευής. Κάθε γραμμή του αρχιτεκτονικού σχεδίου, αφού πρώτα αξιολογηθεί ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης της, οδηγεί σε μια σειρά από πρωτότυπες κατασκευαστικές λεπτομέρειες που επιλύονται με απόλυτη ακρίβεια.
Η ομάδα στοχεύει στη συνέπεια, την ποιότητα σχεδιασμού και κατασκευής, το σεβασμό των χρονοδιαγραμμάτων και την τήρηση του προϋπολογισμού. Οι ικανότητες και η εμπειρία της ομάδας, σε συνδυασμό με τη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων, την διαρκή ενημέρωση για την οικοδομική νομοθεσία και την καθημερινή επαφή με προμηθευτές υλικών και τεχνίτες, εγγυώνται ένα τέλειο τελικό προϊόν.
Φέρνοντας διαρκώς νέα δεδομένα στο σχεδιασμό, η ομάδα επιτυγχάνει την πρωτοπορία της αρχιτεκτονικής έκφρασης. Το έργο του γραφείου λκμκ αρχιτέκτονες μηχανικοί χαρακτηρίζεται από το διαρκή πειραματισμό με υλικά νέας τεχνολογίας, καινοτόμες φόρμες και τη δημιουργία πρωτοποριακών λύσεων που προσαρμόζονται στις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη αλλά και στις αισθητικές της αναζητήσεις.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο «Μυρτώ Μήλιου Αρχιτέκτονες» ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 2007 και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Εκπονεί αρχιτεκτονικές μελέτες και κατασκευές εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε πελάτη.
Το γραφείο συγκροτείται από μια δυναμική ομάδα συνεργατών και συμβούλων που προσφέρει μια σύγχρονη, καινοτόμα προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, εμπλουτισμένη με μεγάλη εμπειρία στο δημιουργικό σχεδιασμό, την τεχνογνωσία των υλικών και της κατασκευής.
Στα έργα του γραφείου περιλαμβάνονται κατοικίες, επαγγελματικοί και εμπορικοί χώροι, πολιτιστικοί χώροι, καθώς και ανακατασκευές υφιστάμενων και διατηρητέων κτιρίων.

Παρουσίαση οικονομοτεχνικής μελέτης για τη μείωση του λειτουργικού κόστους θέρμανσης και ψύξης ενός κτιρίου γραφειών.

Eπίστρωση: Σε πολύ διαβρωτικό περιβάλλον χρησιμοποιούνται πλακίδια επαρκούς πάχους, ώστε να γίνεται πλήρωση των αρμών σε βάθος. Tο υπόβαθρο σκυροδέματος είναι επίπεδο και με κανάλια απορροής.
Για την εφαρμογή της επίστρωσης παραδίδεται σταθερό, στεγνό και καθαρό. H τοποθέτηση γίνεται με επικόλληση, κολυμβητά ή με την παρεμβολή στεγανοποιητικής στρώσης, που είναι απαραίτητη, όταν υπάρχει κίνδυνος διείσδυσης διαβρωτικών ουσιών ή νερού. Oι αρμοί του υπόβαθρου δεν επιτρέπεται να καλύπτονται από την επίστρωση αλλά μόνο με κατάλληλα αρμοκάλυπτρα.
Προβλεπόμενοι:
• Aρμοί μεταξύ των πλακιδίων πλάτους 4 - 9 mm.
• Aρμοί 1 cm στην επαφή με κατακόρυφες κατασκευές για ελάχιστη μετακίνηση καταλαμβάνουν το πάχος της πλακόστρωσης και του κονιάματος.
• Aρμοί διαχωρισμού 5 - 10 mm χωρίζουν την επιφάνεια σε τμήματα 30 - 40 m², ενώ λειτουργούν και ως αρμοί διαστολής.
• Aρμοί διαστολής 1 cm για τις θερμοκρασιακές μεταβολές· κατασκευάζονται όταν η επίστρωση είναι ανεξάρτητη από το υπόβαθρο και φτάνουν μέχρι το φύλλο διαχωρισμού ή τη στεγανοποιητική στρώση.
Aρμολόγημα: Aνάλογα με το είδος του κονιάματος –τσιμεντοκονίαμα, αντιόξινο, αργιλίου– διαφέρουν τα σχετικά με την επίστρωση μεγέθη και οι απαιτούμενοι χρόνοι. Aν χρησιμοποιείται διαφορετικό τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος από αυτό της εφαρμογής, τότε το δεύτερο πρέπει να έχει ωριμάσει τελείως πριν να αρχίσει η αρμολόγηση. Για υψηλή αντοχή στα χημικά κρίνονται ως ακατάλληλοι οι τσιμεντοειδείς αρμοί και προτείνονται αρμοί εποξεικής ρητίνης.

Η κατασκευή της στέγης ξεκινά πάντα από τη θέση της υδρορρόης, όπου τοποθετείται ειδικό γωνιακό τεμάχιο και τελικά καταλήγει στον κορφιά.
Σημαντικό στοιχείο στις χάλκινες στέγες είναι ο καλός αερισμός τους γι’αυτό στη θέσης της υδρορρόης και στον κορφιά χρησιμοποιούνται διάτρητα φύλλα χαλκού, που επιτρέπουν την κίνηση του αέρα κατά μήκος της στέγης.
Η στερέωση των φύλλων χαλκού στο υπόστρωμα μπορεί να γίνει με σταθερούς ή κινητούς συνδέσμους από χαλκό. Οι σταθεροί σύνδεσμοι τοποθετούνται όταν τα φύλλα χαλκού έχουν μήκος μικρότερο των 3 m και οι κινητοί για μεγαλύτερα μήκη.
Η στερέωση με ορειχάλκινα καρφιά ή βίδες θα πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η κίνηση των φύλλων χαλκού για αντιμετώπιση των συστολοδιαστολικών μετακινήσεων. Κάτω από το ξύλο και πριν από τη θερμομονωτική στρώση θα πρέπει να υπάρχει ένα φράγμα υδρατμών.
Η σύνδεση των φύλλων χαλκού μεταξύ τους επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ειδικών συνδέσμων κατά μήκος των κάθετων στην υδρορρόη γραμμών σε σταθερή γενικά απόσταση αλλά πιο πυκνά κοντά στον κορφιά και στην υδρορρόη. 

Η εταιρία Δομόρινθος ιδρύθηκε το 1985, έχει έδρα την Αθήνα και είναι μελετητική εταιρία αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών, καθώς και παροχής υπηρεσιών συμβούλου κτιριακών και άλλων τεχνικών έργων.
Από την αρχή της ίδρυσης της έχει σαν βασικό άξονα της δουλειάς της τη συμβολή στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό έριξε το βάρος της στην εκπόνηση μελετών μεγάλης κλίμακας, ιδιαίτερα σε έργα του Δημοσίου, τα οποία έχουν υψηλότερες απαιτήσεις αρχιτεκτονικής σύνθεσης και μορφολογίας.
Στηρίχτηκε και στηρίζεται στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, παρακολουθεί και υιοθετεί την εξέλιξή της και αναπτύχθηκε σε μια εταιρία με δυνατότητα εκπόνησης, μεγάλης κλίμακας μελετών με υπεύθυνο τρόπο, ταχύ και ποιοτικά υψηλών απαιτήσεων.
Αναλαμβάνει ολόκληρο το πακέτο μιας μελέτης, αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής, τις τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών καθώς και τις ειδικές μελέτες που απαιτεί το έργο, ακουστική, περιβαλλοντική, κυκλοφοριακή, κλπ. Εχει σταθερή συνεργασία με μελετητικά γραφεία για τις κατηγορίες αυτές των μελετών και εξασφαλίζει την οργάνωση και τον συντονισμό τους.
Συνεργάζεται για κάθε θέμα με ειδικούς συμβούλους, ώστε να εξασφαλίζει σχεδιασμό με υψηλή ποιότητα.
Εχει εκπονήσει μελέτες πολλών κατηγοριών έργων.
Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας και τις αξιοποιεί για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μέσα από τον σχεδιασμό των κτιρίων. Αξιοποιεί τις πλούσιες πηγές ήπιων μορφών ενέργειας που διαθέτει η χώρα μας, ενσωματώνει στον σχεδιασμό των κτιριών στοιχεία βιοκλιματικής και περιβαλλοντικής αρχιτεκτονικής.
 

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ είναι Απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Διδάκτωρ φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Paris VIII (UFR1:Arts, Philosophie, Esthétique).
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στην πολεοδομία και θεωρία της πόλης στις σχολές CRU / EHESS (Παρίσι 1978-81) και με υποτροφία της Ακαδημίας Αθηνών στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών «Θεωρίες της αρχιτεκτονικής και σχεδιασμός» (UP1 Paris Villemin - AASchool London - F.A Roma1987-90).
Διατηρεί γραφείο μελετών στην Αθήνα, με δημοσιευμένο εφαρμοσμένο έργο μικρής και μεγάλης κλίμακας, ερευνητικό έργο, διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, εμπειρία διεπιστημονικής προσέγγισης και συγγραφικό έργο.
Από το 1980 ερευνά συστηματικά τη σχέση επιστήμης-τέχνης με έμφαση στη σχέση λογοτεχνίας-αρχιτεκτονικής-πόλης. Κυκλοφορεί το βιβλίο της Το εργαστήρι του συγγραφέα. Το εργαστήρι του αρχιτέκτονα. Και μια συνομιλία με τον Νάνο Βαλαωρίτη (Καστανιώτης, 2007).

Η Ρούλα Κοτσιλάτη σπούδασε στη Μεγάλη Βρετανία και διατηρεί το αρχιτεκτονικό γραφείο Roula Kotsilati Architecture με έδρα την Αθήνα (2004) και το Βερολίνο (2014). Δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό κατοικιών, βιομηχανικών κτιρίων και επαγγελματικών χώρων, με ιδιαίτερη έμφαση στο βιοκλιματικό σχεδιασμό. Το αρχιτεκτονικό της έργο έχει λάβει τις εξής διακρίσεις: ευρωπαϊκό βραβείο European Property Award 2014, κατηγορία Architecture Single Residence, Greece, υποψηφιότητα για το ευρωπαϊκό βραβείο αρχιτεκτονικής Μies Van der Rohe Award 2013, διάκριση στα International Design Awards MEA2013 για βιοκλιματική αρχιτεκτονική και υποψηφιότητα για τα WAN Awards, κατηγορία Best Sustainable Building of the year 2014. Επιπλέον συμμετείχε στη 14η International Venice Biennale Exhibition "Made in Europe" καθώς και στην έκθεση "Energy Athens" που οργανώθηκε από το European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies σε συνεργασία με το Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design. Η Ρούλα Κοτσιλάτη εκλέχθηκε πρόσφατα Chartered Architect του Royal Institute οf British Architects (RIBA). 

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.