Η κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα ζωής στο εσωτερικό τους αποτελεί το ζητούμενο σχεδιασμού τα τελευταία χρόνια τόσο από την πλευρά των μελετητών - κατασκευαστών, όσο και από αυτή των αγοραστών. Για τον προσδιορισμό της ποιότητας περιβάλλοντος που επικρατεί σε ένα κτίριο καθοριστικός παράγοντας είναι η θερμική άνεση. Στο άρθρο αναλύονται η έννοια του όρου της θερμικής άνεσης, οι παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και κατασκευαστικές πρακτικές με στόχο τη βελτίωσή της αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

Ο Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος χαρακτηρίζει ως κρίσιμες τις περιοχές δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχίων, στις οποίες απαιτείται ειδική κατασκευαστική διαμόρφωση της όπλισής τους. Στις κρίσιμες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό οπλισμού και πύκνωση του οπλισμού περίσφιγξης. 

Δοκοί.Ως κρίσιμη περιοχή σε μία δοκό θεωρείται η απόσταση από τις παρειές στήριξης της δοκού σε υποστύλωμα ή τοιχίο με μήκος ίσο με δύο φορές το ύψος της δοκού. Επίσης κρίσιμη θεωρείται και η περιοχή που βρίσκεται εκατέρωθεν σημείου επιβολής μεγάλου συγκεντρωμένου φορτίου.
Υποστυλώματα. Κρίσιμες περιοχές θεωρούνται:
α.Οι ακραίες περιοχές του υποστυλώματος επάνω και κάτω από τους κόμβους, σε απόσταση από την παρειά του κόμβου, η οποία είναι ίση με το μεγαλύτερο από:
i. το 1/5 του καθαρού ύψους ορόφου,
ii. τη μεγαλύτερη διάσταση της διατομής
του στύλου,
iii. 600 mm.
β.Όταν υπάρχει τοίχος από τη μια πλευρά του υποστυλώματος, τότε όλο το μήκος θεωρείται κρίσιμο. Το ίδιο ισχύει και για τα γωνιακά υποστυλώματα, τα οποία έχουν έναν τοίχο από τη μία πλευρά τους. Επίσης όταν ένα υποστύλωμα έχει από τη μία ή και από τις δύο πλευρές τοίχο, ο οποίος δεν εκτείνεται σε όλο το ύψος του ορόφου, τότε όλο το μήκος του στύλου θεωρείται κρίσιμο.
γ. Όταν το υποστύλωμα συνδέεται με τοιχίο σε μέρος του ύψους του, τότε κρίσιμο θεωρείται το υπόλοιπο του ύψους.
Τοιχία. Ως κρίσιμη περιοχή τοιχίου θεωρείται το τμήμα του τοιχίου μέχρι ύψους τουλάχιστον ίσου με το μέγιστο του μήκους του τοιχίου ή του 1/6 του συνολικού του ύψους.

Ο φυτεμένος τοίχος είναι ένας "ζωντανός - ενεργός" τοίχος που σχεδιάζεται με σκοπό τον καθαρισμό του αέρα και τη ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας ενός κτιρίου.

Το G2lab είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα την Αθήνα και τα Ιωάννινα. Η σχεδιαστική μας προσέγγιση έχει ως στόχο τον σχεδιασμό διαφόρων έργων που επικεντρώνονται στη φιλοξενία, στο εμπόριο και στις πολυτελείς βίλλες.

Η δύναμη της δημιουργικότητας γεννάται μέσα από την ανάγκη της επικοινωνίας των ίδιων των δημιουργών. Όταν ο δημιουργός με το κοινό του έχει κοινή θεματική το «ταξίδι», δεν αναλώνεται στο αισθητικό ιδεώδες αλλά προσφέρει εικαστική συγκίνηση.
Για την ομάδα μας η δημιουργικότητα αποκτά δυναμική και ακουμπά με σεβασμό στην ανάγκη των ανθρώπων να ζήσουν νέες και ολοκληρωμένες εμπειρίες, να ξεφύγουν από την πραγματικότητα που τους περιβάλλει, να βιώσουν το αληθινό, το γηγενές, το φυσικό μέσα από κάθε στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Η αρχιτεκτονική μέσα από τη χρήση φυσικών υλικών και νέων μορφών μπορει να δημιουργήσει κάθε φορά ένα νέο πλαίσιο βιωματικών εμπειρών.

Myrto Kiourti, School of Architecture, National Technical University of Athens, Master’s Degree Columbia University, New York, PhD National Technical University of Athens.
She specializes in domestic architecture using a methodology she developed in her PhD and postdoctoral research. The proposed methodology provides architects with a framework that helps them to fully incorporate the residents' self-identity in their house design. The proposed methodology combines analytical tools borrowed from architectural theory and practice, social anthropology and psychoanalysis. In 2002 she founded her architectural firm in Athens. Her project “The flying box” has been recently awarded as the third best architectural project for the years 2018-2022 by The Hellenic institute of Architecture. Her work is widely published in Greece and abroad. She has taught architectural design in the School of Architecture at the University of Patras and in the master’s degree program in the School of Architecture at National Technical University of Athens.

Η Άννα Αποστόλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π. Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα του Ε.Μ.Π. και είχε συνεργασία με διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη "Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και συνόλων", Ε.Μ.Π., (υπότροφος). Από το 2011 είναι υποψήφια διδάκτωρ Ε.Μ.Π. και υπότροφος Ι.Κ.Υ.
Έχει αναλάβει αρχιτεκτονικές μελέτες και εφαρμογές αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων στην Αθήνα, την Κω, τη Νίσυρο, τη Μάνη και τη Λευκάδα. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε επιστημονικά και αρχιτεκτονικά συνέδρια και περιοδικά, έχει βραβευτεί (βράβευση EUROPA NOSTRA, περιοδικό ΔΟΜΕΣ) και έχει συμμετάσχει σε biennale αρχιτεκτονικής. Ειδικεύεται ιδιαίτερα στη συντήρηση και αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων και στην αρχιτεκτονική τοπίου λόγω του ιδιαίτερου προβληματισμού πάνω στην σχέση κτισμένου χώρου με το φυσικό/αστικό περιβάλλον. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πάντα επιβάλλει ιδιαίτερη ευαισθησία και ολιστική αντίληψη, καθώς και μελέτη μιας πληθώρας παραγόντων στην πορεία από την αρχική ιδέα και το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίησή του έργου. Βασική επιλογή στο έργο της αποτελεί ένας αφαιρετικός σχεδιασμός με μινιμαλιστικές επιλογές που ενσωματώνει τον τοπικό χαρακτήρα, αστικό ή παραδοσιακό.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Nέου Aντισεισμικού Kανονισμού και του Kανονισμού Oπλισμένου Σκυροδέματος οι επικαλύψεις του οπλισμού με σκυρόδεμα οφείλουν να είναι:
• Σε πλάκες: cmin ≥ 2,0 cm. Σε παραθαλάσσιες περιοχές: cmin ≥ 3,0 cm. H επικάλυψη επιτυγχάνεται με στηρίγματα που πρέπει να είναι σώματα ουδέτερα στην οξείδωση και να τοποθετούνται ανά 1,5 m περίπου. H πιο ενδεδειγμένη λύση είναι ειδικές πλαστικές βέργες.
• Σε δοκούς: cmin ≥ 2,5 cm. Σε παραθαλάσσιες περιοχές: cmin ≥ 3,5 cm. H στήριξη των συνδετήρων στη βάση εξυπηρετεί να γίνεται επάνω σε ενιαία αδρανή βέργα, επειδή όλα τα φορτία των οπλισμών μεταφέρονται σ’ αυτά τα σημεία. Η παράπλευρη εξασφάλιση του οπλισμού μπορεί να γίνει με την περιοδική τοποθέτηση μεμονωμένων στηριγμάτων (π.χ. ανά 5 συνδετήρες).
• Σε υποστυλώματα: cmin ≥ 2,5 cm. Σε παραθαλάσσιες περιοχές: cmin ≥ 3,5 cm. Aρκούν 4 μεμονωμένα στηρίγματα στην κορυφή του υποστυλώματος, επειδή στη βάση οι ράβδοι εξασφαλίζονται με δέσιμο στις αναμονές. H εξασφάλιση των αποστάσεων μεταξύ των ράβδων του οπλισμού επιτυγχάνεται εύκολα στις πλάκες και στα υποστυλώματα. Iδιαίτερη μέριμνα όμως χρειάζεται στις δοκούς και κυρίως στις στηρίξεις και στους κόμβους.

Following a long practice with KPPS S.A. -the office which she co-founded with architects James Panagos and Vassilis Papandreou- and after serving a term in the Public Administration (Nov. 2009-July 2012), and the retirement of her partners, Maria Kaltsa established ARC NEST P.C. in 2017 in the same premises. With KPPS she built up an extensive portfolio of diverse projects: office and commercial buildings, residences, residential and hospitality complexes, public spaces and official buildings. ARC NEST P.C. engages further in demanding collaborative practices, it provides consultancy for sustainability design and project development, and contributes to scientific research projects.
In May 2016 Maria Kaltsa was appointed by the Mayor of the City of Athens as his Adviser for Urban Design, and was engaged in several Municipal projects until July 2019.

Our office today
We are highly trained in architecture, understanding quality design as part of life. We become more and more engaged with conversions of existing buildings and spaces and with today's action oriented, sustainable urbanism. We see the many restrictions, mainly posed by the current socio-economic and environmental realities, as drivers to think innovatively, turning a multitude of problems to design challenges or mind-framing opportunities. Surrounded by technological provocations and attendant of global developments we develop local, realistic ideas and projects, as people are set at the center of an expanding discussion.

Perception - wisdom - vision
We like to bridge ideals, visions and the realities of practice, thus addressing both the power of intellectual capacity, the riches of the real world and the complexities of public administration. Most of our creative practice is exercised through interdisciplinary collaborations, especially when managing large scale projects.

New fields of interest
Adaptation to climate change through design and urban development strategies, and climate change and the human factor are topics of great interest. Also the crafting of public policies to address many emerging problems which impact the profession, people and the environment, and the issues society is concerned with by encouraging an effective, anthropocentric architecture.

Γεννήθηκε το 1941 στη Σάμο. Αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1967. Παράλληλα με τις σπουδές του, στο διάστημα 1964 – 69, εργάστηκε στο αρχιτεκτονικό γραφείο του καθηγητή Γιάννη Λιάπη. Ακολούθως ταξίδεψε στο Παρίσι, όπου έμεινε για ένα χρόνο, ως μαθητής του Γιάννη Τσαρούχη που τότε ζούσε εκεί. Ο Κρόκος θεωρούσε ότι η ζωγραφική εμπλουτίζει την αρχιτεκτονική του παιδεία, γι’ αυτό με την επιστροφή του στην Ελλάδα συνέχισε να ζωγραφίζει και ενίσχυσε τις σχέσεις του με προσωπικότητες της πνευματικής ζωής του τόπου, στους χώρους κυρίως της ζωγραφικής και της λογοτεχνίας. Το 1976 απέκτησε το δικό του εργαστήριο και άρχισε να συμμετέχει με επιτυχία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και να αναλαμβάνει ιδιωτικά έργα. Το 1977 απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, ενώ το 1990 η πρότασή του στον διεθνή διαγωνισμό για το Μουσείο της Ακρόπολης βραβεύτηκε με έπαινο. Το 1996 αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στην 6η Διεθνή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.

40.22.Architects is an architectural studio based in Thessaloniki, Greece [40°37′54″n/22°56′53″e] founded by Anastasia Papadopoulou and Vanessa Tsakalidou in 2009. Eleftheria Disli joined the studio in 2016. ‘40.22.’ is an intentional indicator for ‘coordinated architecture’, which refers to the unique definition of a place in space (geographical and mathematical), as well as the coordinating process of an architectural narration, a story to be told.

Sharing the belief that each project is designed in a specific place, for a specific purpose, for a specific client, in a specific period of time, 4022architects attempt to respond to the problem that rises from these simple facts with a unified, precise and critical way of thinking. Using a wide range of tools and techniques (both traditional and computational), 40.22. search for the simple unified concept, which transforms the problem into a virtue. Each narration –ranging in scale or complexity and swaying through the fields of architecture, design, landscape and art, begins by ‘reading’ the context, by comprehending and bringing out its uniqueness. Place, time, program and people are interlaced in an open field of experimentation, generating dynamic, osmotic, hybrid, but at the same time, familiar, sustainable, functional and adaptive scapes. The holistic approach which combines innovation with socio-economic, perceptual and ecological aspects, the quest of meaning in each project, as well as the persistence which lies beneath the implementation of the concept, forms their overall identity.

40.22.’s work -ranging from public spaces, private and public buildings, to interior, exhibition design and art installations- has received several awards, including Iconic Award 2013, in the category ‘concept-urban planning’ by the German Design Council, 1st prize in the architectural competition ‘Redesigning the Balkan Square’, 2nd prize in the architectural competition ‘Reclamation of he former lignite mining area in West Macedonia, honourable mention in the architectural competition ‘Municipal Market in Larnaca’, etc. Their research in theory and practice has been presented in numerous conferences and exhibitions (Hellenic Institute of Architecture, 3rd-7th Biennale of Young Greek Architects, Greek Architecture Panorama–DOMES, Europan5 award exhibition, 4th-5th Greek Exhibition of Architectural Work, ‘Thessaloniki 1912-2012’- 100 years of architecture).

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.