Μελέτη ενεργειακά αυτόνομης, βιοκλιματικής κατοικίας "Earthwood"

Η κύρια πρόκληση του έργου είναι η δημιουργία ενός αρχιτεκτονικού πρωτοτύπου, το οποίο να δύναται να κατασκευαστεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα (2-4 ημέρες), να αποτελείται από φυσικά δομικά και ανακυκλώσιμα υλικά, όπως είναι ο τοίχος από συμπιεσμένη γη και το κέλυφος της κατοικίας από σταυρωτή επικολλητή ξυλεία, να είναι ενεργειακά αυτόνομο μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βέλτιστης διαχείρισης και ανακύκλωσης του νερού, σε μια γενικότερη προσπάθεια βελτίωσης των συνθήκων διαβίωσης, μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος και μεγιστοποίησης της θετικής επίδρασης του έργου στο περιβάλλον.

Η συνθετική δομή
H μελέτη της κατοικίας Earthwood διαχειρίζεται αναπαραγωγικές κυκλικές σχεδιαστικές διαδικασίες, ενσωματώνοντας βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές με παραδοσιακές κατασκευαστικές τεχνικές. Το ανάπτυγμα της συνθετικής δομής της κατοικίας αναπτύσσεται από τα εξής επίπεδα: Το "γόνιμο έδαφος", το "φυτικό στέγαστρο", τον "τοίχο από συμπιεσμένη γη" και την "ξύλινη κατοικία. Η κατοικία, "Earthwood" έλαβε το όνομα της από το συνδυασμό της συμπιεσμένης γης (earth) ως πρωτογενούς φυσικού υλικού και του ξύλου (wood) ως δομικού ανακυκλώσιμου υλικού.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανακύκλωση ύδατος
Οι συνθετικές χειρονομίες της κατοικίας βοηθούν στη βέλτιστη βιοκλιματική της λειτουργία. Το γωνιακό άνοιγμα ακολουθεί τον άξονα της ανατολής, με πρόθεση τη δημιουργία ενός προστατευμένου κελύφους στο νότο. Η επιφάνεια του δώματος αποκτά κλίση 10% τόσο για την καλύτερη απόδοση των φωτοβολταϊκών, όσο και για τη βέλτιστη συλλογή του νερού από την επιφάνεια της. Παράλληλα, η ενεργειακή αυτονομία της κατοικίας, πραγματοποιείται με την εγκατάσταση 80 φωτοβολταϊκών πετασμάτων στο πάχος της επιφάνειας της στέγης και δύο υδατοδεξαμενών, με σκοπό να συλλέγουν το νερό από τις ειδικά διαμορφωμένες επιφάνειες του περιβάλλοντος χώρου και της στέγης και να το ανακυκλώνουν είτε για εσωτερική χρήση εντός της κατοικίας είτε για άρδευση. Σ' αυτή την κατεύθυνση, το φυτικό στέγαστρο συμβάλλει επίσης στη βελτίωση του μικροκλίματος, δημιουργώντας στεγασμένες αυλές.

Η επιλογή του ξύλου ως φυσικού δομικού ανακυκλώσιμου υλικού
Πιο συγκεκριμένα, η κατοικία κατασκευάζεται από πετάσματα σταυρωτής επικολλητής ξυλείας, τα οποία κατασκευάζονται σε τοπικά εργοστάσια και τα οποία μεταφέρονται και συναρμολογούνται στο οικόπεδο. Η κατασκευή εσωτερικά επικαλύπτεται με γυψοσανίδα χρώματος λευκού, αφήνοντας παράλληλα ένα διάκενο για την εξυπηρέτηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Εξωτερικά τοποθετείται θερμομόνωση, ενώ η κατασκευή ολοκληρώνεται με την ανάρτηση της εξωτερικής οψης, η οποία αποτελείται από κατακόρυφο σανίδωμα δρυός και υαλοπετάσματα με θερμοδιακοπή.

Η επιλογή του χώματος ως φυσικού δομικού ανακυκλώσιμου υλικού
Η κατασκευή του τοίχου από συμπιεσμένη γη γίνεται επί τόπου, στο εργοτάξιο. Αρχικά δημιουργείται ένα μικρό εμφανές πέδιλο από οπλισμένο σκυρόδεμα με αναμονές οπλισμού όσο το ύψος του τοίχου. Το πέδιλο βρίσκεται σε απόσταση 40 cm επάνω από το διαμορφωμένο έδαφος για την αποφυγή υγρασιών. Κατόπιν με τη χρήση ενός ξυλοτύπου, ο οποίος ολισθαίνει ανάμεσα σε ξύλινους κατακόρυφους οδηγούς, τοποθετείται η πρώτη στρώση του μείγματος χώματος, το οποίο περιλαμβάνει πηλό, άμμο, λεπτόκοκκα αδρανή και χαλίκι, μαζί με ένα ποσοστό 5%-10% τέφρας και 5%-10% ασβέστου ή τσιμέντου. Το μείγμα, εφόσον στρωθεί ομοιόμορφα μέσα στον ξυλότυπο, συμπιέζεται με μηχανικό ή χειροκίνητο εξοπλισμό ανά 20 cm περίπου.

Διακρίσεις:
Βραβείο: Europe 40under40 Award 2018 I Architecture.
Βραβείο: German Design Award 2018 I Excellent Communications Design I Architecture.
Τιμητικός έπαινος: The American Architecture Prize 2017 I Green Architecture.
Χάλκινο μετάλλιο: IADA - International Architecture A’ Design Award 2017.
Χάλκινο μετάλλιο: GAIA - International Green A’ Design Award 2017.

Περισσότερα...

Στοιχεία έργου

Αρχιτεκτονική μελέτη: KAAF I Kitriniaris Associates Architecture Firm / Αλέξανδρος Κιτρινιάρης
Στατική μελέτη: Ελευθερία Τσακανίκα
Μηχανολογική μελέτη: Βασίλης Παρασκευόπουλος
Τοποθεσία: Σαλαμίνα, Αττική

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ KTIRIO.GR

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Βιοκλιματικό κτίριο γραφείων

Βιοκλιματικό κτίριο γραφείων "The Urban Outlook"

Το έργο αφορά στη μελέτη ενός πολυώροφου κτιρίου γραφείων και ισόγειων καταστημάτων, σχεδιασμένου με στοιχεία βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και ανταποκρινόμενου στις σύγχρονες απαιτήσεις εργασίας εντός μιας μεγαλούπολης.Κυρίαρχο στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί…

"Τοπιο_ροές" β ’ βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού "Δημοτικό πάρκο Σαλίνα" στη Λάρνακα

Το έργο «τοπιο_ροές» πρόκειται για το Β΄ Βραβείο στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για το Πάρκο Σαλίνα στη Λάρνακα Κύπρου. Η κεντρική ιδέα της πρότασης απορρέει από την ανάγκη δημιουργίας μίας καλά…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.