Βρεφονηπιακός σταθμός στην Αττική

Ο βρεφονηπιακός σταθμός είναι δυναμικότητας 100 παιδιών και βρίσκεται δίπλα στο συνοικισμό εργατικών κατοικιών του Δήμου Αχαρνών. Το βρεφικό τμήμα του καλύπτει τη φύλαξη 16 βρεφών, ενώ το τμήμα νηπίων αποτελείται από δύο ενότητες, μια για 30 νήπια από 1,5 έως 3,5 ετών και μία για 54 νήπια από 3,5 έως 5,5 ετών, στα οποία παρέχεται η δυνατότητα για ημερήσια παραμονή και εκπαίδευση.
Η συνθετική επίλυση του σταθμού βασίστηκε σε ορισμένα καθοριστικά κριτήρια όπως:
• Στην ισόρροπη ένταξή του στο συγκεκριμένο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από τον αραιό δομημένο ιστό του και από την έλλειψη μιας συγκεκριμένης "ταυτότητας".
• Στη συγκρότησή του με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνει ερεθίσματα, χωρίς όμως να κουράζει ή να αποπροσανατολίζει το παιδί.
• Στην ευελιξία και στην προσαρμοστικότητα στη λειτουργική οργάνωση των χώρων του, ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται οι δημιουργικές δραστηριότητες των παιδιών.
• Στην ποικιλία, στη διαβάθμιση αλλά και στη μετρημένη χρήση των επιμέρους στοιχείων του αντιληπτικού περιβάλλοντος, όπως το χρώμα, ο φωτισμός, τα ύψη των ορόφων, τα σχήματα και ο χειρισμός του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, έτσι ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται, να ενοποιούνται (όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν) και να αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Βασική συνθετική ιδέα ήταν η συγκρότηση ενός συνόλου που πέρα από τη μορφολογική αυτοτέλεια του, οι όγκοι - μέλη του να βρίσκονται σε "διαλεκτική σχέση" με το άμεσο περιβάλλον του. Αναλυτικότερα, το κτίριο συγκροτείται από τρεις διακριτούς όγκους.
Ένας αυστηρός κτιριακός όγκος ορίζει το μέτωπο προς τη δημοτική λεωφόρο Μεγ. Βασιλείου και "σηματοδοτεί" την κύρια προσπέλαση του σταθμού από αυτήν. Ο όγκος αυτός περιλαμβάνει την είσοδο, τη διοίκηση και δύο αίθουσες πολλαπλών χρήσεων του τομέα νηπίων μικρής ηλικίας στο ισόγειο και τις δύο αίθουσες του βρεφικού τμήματος στον όροφο.
Ένας δεύτερος καμπυλόσχημος όγκος ανταποκρίνεται αφαιρετικά στο τεθλασμένο εσωτερικό σχήμα του οικοπέδου, ενώ ταυτόχρονα "αγκαλιάζει" την κεντρική αυλή με την αβίαστη θέα της προς το λεκανοπέδιο των Αθηνών. Ο όγκος αυτός περιλαμβάνει τρεις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων του τομέα νηπίων μεγάλης ηλικίας στο ισόγειο και τους αντίστοιχους χώρους ύπνου στον όροφο. Στο δώμα του εντάσσεται μικρός υπαίθριος χώρος –θέατρο με κερκίδες για μάθημα, ψυχαγωγία και εκδηλώσεις–, ο οποίος είναι άμεσα προσβάσιμος και από κεντρικό χώρο με ράμπα που συνδέει όλες τις στάθμες του κτιρίου, καθώς και από την αυλή με εξωτερική σκάλα.
Ένας τρίτος ισόγειος όγκος, ο οποίος είναι μικρό ορθογωνικό στερεό και συνδετήριο στοιχείο των δύο προηγούμενων όγκων, περιλαμβάνει την αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων με την τραπεζαρία, έχει διαμπερή προσανατολισμό και άμεση επαφή και προσπέλαση στην αυλή. Το δώμα του προσφέρεται για τον ηλιασμό των βρεφών, όταν αυτό είναι δυνατό, και διασχίζεται από έναν επιμήκη  μεταλλικό διάδρομο, που συνδέει τους ορόφους των δύο προηγούμενων όγκων.
Βασικό ενοποιητικό στοιχείο στη σύνθεση και στην "καρδιά" του συγκροτήματος είναι η κεντρική αυλή, στην οποία εκτονώνονται όλοι οι χώροι των τομέων των νηπίων μικρής και μεγάλης ηλικίας, καθώς και η αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων με την τραπεζαρία.
Τα μαγειρεία, η αποθήκη τροφίμων, τα πλυντήρια, τα στεγνωτήρια, ο χώρος ακαθάρτων, οι άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο μεγάλος χώρος στάθμευσης βρίσκονται στο υπόγειο του κτιρίου, που είναι άμεσα προσιτό με άνετη ράμπα που οδηγεί στον κεντρικό δρόμο.
Βασική παράμετρος ήταν η βιοκλιματική αντιμετώπιση του κτιρίου. Αυτή επιτεύχθηκε με κατάλληλους προσανατολισμούς των χώρων ανάλογα με τις λειτουργίες τους, με την ένταξη στοιχείων σκιασμού στις όψεις και στους υπαίθριους χώρους, με την εξασφάλιση διαμπερούς αερισμού στους κυριότερους χώρους αλλά και με κατάλληλες φυτεύσεις στην αυλή, στην παιδική χαρά και στον περιβάλλοντα χώρο. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα εξασφαλίζεται στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου με τη δυνατότητα ενοποίησης των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων για τα νήπια μεγάλης ηλικίας στο καμπύλο τμήμα, των αιθουσών του βρεφικού τμήματος, καθώς και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με την τραπεζαρία και την είσοδο - αναμονή.
Όσον αφορά στη μορφή του κτιρίου, έγινε προσπάθεια να είναι όσο το δυνατό συνεπής με τα βασικά κριτήρια της σύνθεσης, δηλαδή να τονίζεται η ιδιαίτερη χρήση του και η λειτουργική του συγκρότηση, ενώ ταυτόχρονα να γίνεται ένα σημείο αναφοράς για την περιοχή.
Η κατασκευή των βασικών όγκων του κτιρίου έχει γίνει με συμβατικά υλικά: οπλισμένο σκυρόδεμα για το φέροντα οργανισμό, οπτοπλινθοδομές και επικάλυψη με επιχρίσματα. Η βασική κατασκευή συμπληρώνεται με ελαφρές μεταλλικές κατασκευές, όπως τα στοιχεία σκιασμού των όψεων, εξωτερικές κλίμακες, διαδρόμους και πέργκολες.
Η ράμπα που συνδέει τα δύο επίπεδα με το δώμα στον καμπυλόσχημο όγκο, είναι στο σύνολό της μεταλλική κατασκευή, ενώ έχει προβλεφθεί κατάλληλη ηχομονωτική προστασία στις οροφές της και σε όλες τις παρειές των τοίχων που την περιβάλλουν.  Όλα τα κουφώματα του κτιρίου έχουν κατασκευαστεί από τυπικές διατομές αλουμινίου. Τα δάπεδα των χώρων υποδοχής, της αίθουσας πολλαπλών δραστηριοτήτων, του εστιατορίου, της διοίκησης, των χώρων προσωπικού και όλων των βοηθητικών χώρων είναι καλυμμένα με κεραμικά πλακίδια, ενώ τα δάπεδα όλων των χώρων πολλαπλών χρήσεων και του βρεφικού τμήματος είναι καλυμμένα με χυτά, χρωματιστά, πολυουρεθανικά δάπεδα. Το χρώμα αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την εξασφάλιση ενός ποιοτικού περιβάλλοντος και της κατάλληλης ατμόσφαιρας στους χώρους πολλαπλών δραστηριοτήτων και στους κοινόχρηστους χώρους του σταθμού. Οι χρωματισμοί των δαπέδων, των εσωτερικών κουφωμάτων, των ερμαρίων και των οριοθετημένων επιφανειών στους τοίχους συνδυάζονται αρμονικά, ώστε να συμβάλουν στη δημιουργία ενός περισσότερο οικείου χαρακτήρα στους εσωτερικούς χώρους για τα παιδιά. Eπιπλέον, υπάρχει πλήρες σύστημα κλιματισμού στο κτίριο, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στις ανέσεις που παρέχει η βιοκλιματική του συγκρότηση. Όλα τα συστήματα κλιματισμού είναι ενσωματωμένα στα διάκενα μεταξύ οροφών και ψευδοροφών.

Περισσότερα...

Στοιχεία έργου:
Aρχιτεκτονική μελέτη: Σπύρος Ρογκάν
Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Γεώργιος Βεντούρης, Ευριδίκη Κούκουνου
Στατική μελέτη: Γεώργιος Χατζηστεργίου & Συνεργάτες
H/M μελέτη: Μάρκος Λυράς & Συνεργάτες
Ηχοτεχνική μελέτη: Διονύσης Ευθυμιάτος
Eπίβλεψη: Σπύρος Ρογκάν και Τεχνική Υπηρεσία Οργανισμού Εργατικής Εστίας
Kατασκευή: ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.
Iδιοκτήτης: Οργανισμός Εργατικής Εστίας
Tοποθεσία: Δήμος Αχαρνών Αττικής, Περιοχή Εργατικών Κατοικιών
Συνολικό εμβαδό κτιρίου: 1.500 m²
Xρόνος μελέτης: 2003 - 2005
Xρόνος κατασκευής: 2005 - 2007
Φωτογραφίες: Χαράλαμπος Λουϊζίδης

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ KTIRIO.GR

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Κτίριο πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Κτίριο πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Η μελέτη έγινε με ανάθεση, μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Αντικείμενό της αποτέλεσε το νέο κτίριο που θα στεγάσει το παράρτημα της Χ.Α.Ν.Θ. στο Ασβεστοχώρι, σε γωνιακό, ιδιόκτητο γήπεδο, συνολικής έκτασης…
Θεατρική αίθουσα σε μεταλλικό πρόβολο κτιρίου

Θεατρική αίθουσα σε μεταλλικό πρόβολο κτιρίου

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων μελετήθηκε ως πρότυπη βιώσιμη εγκατάσταση πολιτισμού στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Α.Π.Θ. με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Νίκο Καλογήρου. Το κύριο πρόβλημα αστικού σχεδιασμού…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.