Μεταλλικός φορέας βιομηχανικών κτιρίων

Τα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια στεγάζουν συνήθως χώρους παραγωγής, μεταποίησης και αποθήκευσης προϊόντων, ενώ τις περισσότερες φορές οι χώροι γραφείων μιας βιομηχανίας βρίσκονται για λόγους ασφαλείας σε χωριστά κτίρια, που είναι είτε σύμμεικτα είτε αμιγώς από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στα βιομηχανικά κτίρια οι θέσεις των αντισεισμικών αρμών πλήρους διαχωρισμού συμπίπτουν μ’ αυτές των πυροδιαμερισμάτων, ενώ στα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος η μέγιστη απόσταση μεταξύ τους περιορίζεται στα 40 m.
O φέρων οργανισμός αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
1. Μεταλλικά πλαίσια παράλληλα στη μικρή διεύθυνση της κάτοψης σε αποστάσεις μεταξύ τους περίπου 6 m. Πολλές φορές η δοκός - ζύγωμα του πλαισίου αντικαθίσταται από μεταλλικό δικτύωμα, για να γεφυρωθούν μεγάλα ανοίγματα ή λόγω απαιτήσεων διέλευσης καλωδιώσεων / σωληνώσεων.
2. Μεταλλικές τεγίδες, παράλληλες στη διαμήκη διεύθυνση του κτιρίου. Οι αποστάσεις μεταξύ των τεγίδων κυμαίνονται μεταξύ 0,75 - 2,0 m. Πολλές φορές οι τεγίδες αποτελούνται από εναλλασσόμενα τμήματα ίσα με 1,5 x L και 0,5 x L (όπου L η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ζυγωμάτων), τα οποία συνδέονται αρθρωτά μεταξύ τους και με διαγώνιες ράβδους στα πλησιέστερα ζευκτά.
3. Οριζόντιοι χιαστί αντιανέμιοι σύνδεσμοι στέγης, παράλληλοι στη διεύθυνση των πλαισίων, που συνδέουν πλευρικά δύο πλαίσια μεταξύ τους. Οι αντιανέμιοι σύνδεσμοι στέγης τοποθετούνται ανά περίπου 20 m. Συχνά, τοποθετούνται σύνδεσμοι στέγης στην περίμετρο του κτιρίου και κατά μήκος του κορφιά της στέγης.
4. Κατακόρυφοι χιαστί σύνδεσμοι, που συνδέονται με τους αντιανέμιους συνδέσμους στέγης. Όταν υπάρχει γερανογέφυρα πρέπει να υπάρχει κόμβος του κατακόρυφου χιαστί συνδέσμου με τον στύλο στο ύψος της γερανογέφυρας, ώστε να προσφέρεται επαρκής πλευρική στήριξη.
5. Μηκίδες ανά 2,0 m, που τοποθετούνται στην εξωτερική παρειά των στύλων, παράλληλα προς τη διαμήκη διεύθυνση του κτιρίου.
6. Κεφαλοδοκός, που συνδέει τους στύλους μεταξύ τους στη διαμήκη διεύθυνση.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αντιμετώπιση υγρασίας με τη μέθοδο της ηλεκτρώσμωσης

Αντιμετώπιση υγρασίας με τη μέθοδο της ηλεκτρώσμωσης

Η μέθοδος ηλεκτρώσμωσης βασίζεται στην ηλεκτροχημική αποστράγγιση του εδάφους και επιτυγχάνει, εκτός από διακοπή της διείσδυσης νερού στην κατασκευή, μείωση των επιπέδων υγρασίας στο σκυρόδεμα με αναστροφή του φαινομένου. Αποτελεί…
Επισκευή τοιχοποιίας πλήρωσης με αποκόλληση από τον φέροντα οργανισμό

Επισκευή τοιχοποιίας πλήρωσης με αποκόλληση από τον φέροντα οργανισμό

Η σύνδεση του τοίχου πλήρωσης με το φέροντα οργανισμό του κτιρίου αποτρέπει τοπικές αστοχίες σ’ αυτήν και αυξάνει σημαντικά την πλαστιμότητα και την ικανότητα απόσβεσης ενέργειας κατά τη σεισμική δράση.…
Ενίσχυση με μεταλλικούς κλωβούς

Ενίσχυση με μεταλλικούς κλωβούς

Αυτή η τεχνική δεν αυξάνει παρά ελάχιστα τη διατομή του στοιχείου του φέροντος οργανισμού, αλλά το ενισχύει μέσω ενεργής περίσφιξής του. Είναι μια οικονομική και γρήγορη μέθοδος ενίσχυσης που ακολουθεί…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.