Χωρίσματα εσωτερικών χώρων

Νέα σταθερά χωρίσματα
Για την καλύτερη ηχομόνωση μεταξύ εσωτερικών χώρων συνιστάται η χρήση πολυκέλυφων χωρισμάτων, που επιτυγχάνουν πολύ υψηλότερα επίπεδα ηχοπροστασίας σε σχέση με τα μονά. Στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούνται από δύο ή και περισσότερα κελύφη, μη στερεά συνδεδεμένα μεταξύ τους, διαχωρισμένα από μονωτικά υλικά ή/και στρώμα αέρα.
Η γυψοσανίδα αποτελεί το πιο συνηθισμένο υλικό για το διαχωρισμό ενιαίων χώρων. Για να καλυφθούν οι ανάγκες ηχομόνωσης, κυκλοφορούν στο εμπόριο προηγμένα συστήματα γυψοσανίδων, που παρουσιάζουν πολύ βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα, ενώ χάρη στην τυποποίησή τους διευκολύνουν την εγκατάσταση και μειώνουν τις περιπτώσεις αστοχίας.
Πρόκειται για συστήματα δόμησης που αποτελούνται από διπλή γυψοσανίδα με ενδιάμεσο αντικραδασμικό ηχομονωτικό φύλλο και στις δύο όψεις και πλήρωση του διακένου με ηχοαπορροφητικό υλικό.
Η εγκατάστασή τους γίνεται σε ελαστικά κανάλια, ενώ στα σημεία ένωσης μεταξύ των στρωτήρων, των ακραίων ορθοστατών και των περιμετρικών δομικών στοιχείων παρεμβάλλεται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδα. Περιμετρικά κάθε στρώσης γυψοσανίδας διαμορφώνεται αρμός ο οποίος σφραγίζεται με ειδική ηχομονωτική ελαστοπλαστική μαστίχη, ενώ το στοκάρισμα όλων των σημείων της γυψοσανίδας πρέπει να γίνεται με μεγάλη επιμέλεια.
Τα προηγμένα συστήματα ηχομονωτικών γυψοσανίδων είναι δυνατό να ικανοποιήσουν τις ηχητικές απαιτήσεις ακόμη και χώρων με πολύ υψηλές προδιαγραφές, όπως αιθουσών ηχογράφησης, θεάτρων κτλ. Παράλληλα, πρέπει να καλύπτουν τους κανονισμούς θερμομόνωσης και πυρασφάλειας. Στην αγορά κυκλοφορούν προϊόντα, που, πέραν αυτών, ικανοποιούν ειδικές απαιτήσεις σε υγρασία και μηχανικές καταπονήσεις.
Υφιστάμενα σταθερά χωρίσματα
Η βελτίωση της ηχομόνωσης υφιστάμενων χωρισμάτων από οπτοπλινθοδομές συνήθως επιτυγχάνεται με την εφαρμογή δύο στρώσεων γυψοσανίδων, σε απόσταση από το κέλυφος. Συγκεκριμένα, στο υφιστάμενο χώρισμα κατασκευάζεται σύστημα σκελετών με στρωτήρα στο δάπεδο, εδρασμένο σε ελαστική λωρίδα και κατακόρυφο ορθοστάτη, επάνω στον οποίο βιδώνονται δύο φύλλα γυψοσανίδας. Στο διάκενο τοποθετείται ηχομονωτικό υλικό, που αποτρέπει το συντονισμό μεταξύ των δύο κελυφών και αυξάνει την απώλεια της ηχητικής ενέργειας.
Κατά την εγκατάσταση, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται και στη σύνδεση των δύο κελυφών. Η ελαστική σύνδεση επιδρά σημαντικά στην αύξηση της τελικής ηχομονωτικής απόδοσης του χωρίσματος και στην αποφυγή ηχογέφυρας. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικά αντικραδασμικά στηρίγματα, κατασκευασμένα από ελαστικά υλικά σε συνδυασμό με μεταλλικά στοιχεία ή με τη στήριξη των νέων κελυφών με χωριστούς σκελετούς, απομονωμένους από την υφιστάμενη τοιχοποιία. Το κέρδος που προκύπτει από την προσθήκη της νέας επένδυσης είναι της τάξεως των 13 - 15 dB. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα προϋποθέτει έλεγχο για τη συνεισφορά μετάδοσης του θορύβου και από τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του κτιρίου.

 • Second Text:

  Α. Κατασκευαστική λεπτομέρεια ηχομόνωσης σε μεσοτοιχία.
  Κατακόρυφη τομή χωρίσματος από μονή γυψοσανίδα με πλωτό δάπεδο.

  1. Οροφή (πλάκα σκυροδέματος).
  2. Βύσμα.
  3. Επίχρισμα.
  4. Διαχωριστική ταινία.
  5. Μεταλλική βίδα στερέωσης.
  6. Στρωτήρας.
  7. Ορθοστάτης.
  8. Ηχομόνωση (πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας).
  9. Γυψοσανίδα.
  10. Περιμετρικό αρμοκάλυπτρο (που δεν ακουμπά στο πλακίδιο του δαπέδου).
  11. Πλακίδια.
  12. Κόλλα πλακιδίων.
  13. Εξισωτική στρώση (π.χ. τσιμεντοκονίαμα, γαρμπιλόδεμα).
  14. Ελαστικός φορέας (στην άκρη γυρνάει μέχρι την επιφάνεια του δαπέδου).
  15. Εξομαλυντική στρώση τσιμεντοκονιάματος (αν απαιτείται).
  16. Δάπεδο (πλάκα σκυροδέματος).
  17. Υλικό αρμολόγησης.
  18. Αφρώδης ηχομονωτική ταινία.

  Β. Οριζόντια τομή πλευρικού χωρίσματος διπλής γυψοσανίδας τύπου Τ με ασυνεχή κατασκευή.
  1. Στρωτήρας.
  2. Ηχομόνωση (πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας).
  3. Μεταλλικές βίδες στερέωσης.
  4. Σφράγιση αρμού με ελαστική μαστίχη.
  5. Ορθοστάτης.
  6. Διπλή γυψοσανίδα.
  7. Ασυνεχής κόμβος Τ για αύξηση της πλευρικής ηχομόνωσης.
  8. Ελαστική μαστίχη.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Απόληξη εξωτερικής θερμομόνωσης στο στηθαίο δώματος

Απόληξη εξωτερικής θερμομόνωσης στο στηθαίο δώματος

Ανεξάρτητα από τον τύπο δώματος που διαμορφώνεται (συμβατικό ή αντεστραμμένο), πρέπει σε κάθε περίπτωση τα ασφαλτικά φύλλα της στεγανοποιητικής στρώσης να μην τερματίζουν στο άκρο της οριζόντιας επιφάνειας, αλλά να…
Σφράγιση ρωγμών οπλισμένου σκυροδέματος με ενέματα

Σφράγιση ρωγμών οπλισμένου σκυροδέματος με ενέματα

Σε υφιστάμενα κτίρια με επιφάνειες οπλισμένου σκυροδέματος με ρωγμές, κατασκευαστικούς αρμούς, διακοπές σκυροδέματος, επιφάνειες με μη καλή δόνηση για την επίτευξη της στεγανοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενέματα, πολυουρεθανικής, εποξειδικής και…
Διαμόρφωση εσωτερικού αντιτοίχου και νέου δαπέδου

Διαμόρφωση εσωτερικού αντιτοίχου και νέου δαπέδου

Η κατασκευή πρόσθετου κελύφους στο εσωτερικό της κατασκευής σε απόσταση 5 - 10 cm από το υφιστάμενο αποτελεί μία ακόμη πρακτική αντιμετώπισης εμφάνισης ανιούσας υγρασίας σε υφιστάμενα κτίρια με παρόμοιο…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.