Σφράγιση ρωγμών οπλισμένου σκυροδέματος με ενέματα

Σε υφιστάμενα κτίρια με επιφάνειες οπλισμένου σκυροδέματος με ρωγμές, κατασκευαστικούς αρμούς, διακοπές σκυροδέματος, επιφάνειες με μη καλή δόνηση για την επίτευξη της στεγανοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενέματα, πολυουρεθανικής, εποξειδικής και πολυακρυλικής βάσης, τα οποία τοποθετούνται στο σώμα του σκυροδέματος με ειδικά ακροφύσια.
Ενεμάτωση σε ρωγμή
Για τη στεγανοποίηση ρωγμών ή κατασκευαστικών αρμών γίνεται η τοποθέτηση στεγανοποιητικού υλικού με μηχανικά ή επιφανειακά ακροφύσια. Τα μηχανικά ακροφύσια χρησιμοποιούνται σε οπές, που διανοίγονται κατάλληλα στην επιφάνεια σκυροδέματος, ενώ τα επιφανειακά ακροφύσια χρησιμοποιούνται στην περίπτωση, που δεν είναι δυνατή ή δεν επιτρέπεται η διάνοιξη οπών.
Με μηχανικά ακροφύσια
1. Διάνοιξη οπών γύρω από τη ρωγμή ή τον αρμό, υπό γωνία 45° προς την επιφάνεια του σκυροδέματος.
2. Η διάμετρος οπής πρέπει να είναι κατά 1 - 2 mm μεγαλύτερη από τη διάμετρο του ακροφύσιου.
3. Οι οπές διαμορφώνονται σε δύο γραμμές εκατέρωθεν της ρωγμής με διάταξη οπών εναλλάξ.
4. Τοποθέτηση μηχανικών ακροφυσίων με μήκος, που να επιτρέπει την επαρκή στερέωση στο υπόστρωμα.
5. Τοποθέτηση βαλβίδας στο πρώτο ακροφύσιο και ενεμάτωση με το συγκολλητικό υλικό.
Με επιφανειακά ακροφύσια
1. Προετοιμασία επιφάνειας με αμμοβολή ή μηχανική απόξεση.
2. Καλός καθαρισμός με βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα.
3. Τοποθέτηση καρφιού στη ρωγμή για την αποτροπή φραγής από το συγκολλητικό υλικό, το οποίο απομακρύνεται μετά την στερεοποίηση του στεγανοποιητικού υλικού.
4. Τοποθέτηση επιφανειακών ακροφυσίων μέσα στη ρωγμή και ενεμάτωση.
5. Σφράγιση της ρωγμής επιφανειακά και έλεγχος εάν το συγκολλητικό υλικό καλύπτει τα ακροφύσια και τη ρωγμή.
Ενεμάτωση τύπου μανδύα
Προορίζεται για μεγάλες επιφάνειες σκυροδέματος, που έχουν πληγεί από τη διείσδυση νερού. Απαραίτητη είναι η μέτρηση του ποσοστού υγρασίας του σκυροδέματος για την επιλογή του κατάλληλου υλικού.
1. Διάνοιξη οπών σε κάνναβο (απόσταση 30 - 50 cm). Η πυκνότητα του καννάβου προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του τοιχώματος και την έκταση της υγρασίας.
2. Τοποθέτηση μηχανικών ακροφυσίων με κατάλληλη στερέωση, προκειμένου να ανταποκρίνονται στην ταχύτητα ενεμάτωσης.
3. Σύνδεση της αντλίας διοχέτευσης του ενέματος με το πρώτο ακροφύσιο και ενεμάτωση από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη στάθμη.

 

 • Second Text:

  Ενεμάτωση τύπου μανδύα
  1. Τοιχίο σκυροδέματος με ρηγματώσεις.
  2. Τοποθέτηση μηχανικού ακροφυσίου.
  3. Διοχέτευση ενέματος μέσω της αντλίας και δημιουργία ενός προστατευτικού μανδύα.
  4. Αντλία

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογή επιχρίσματος σε εξωτερική θερμομόνωση

Εφαρμογή επιχρίσματος σε εξωτερική θερμομόνωση

H λύση της εξωτερικής θερμομόνωσης χρησιμοποιείται τόσο σε υφιστάμενες, όσο και σε νέες κατασκευές. Tα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης - επιχρίσματος περιλαμβάνουν σύνολα υλικών με απόλυτη μεταξύ τους συμβατότητα και συνεργασία,…
Τομή αποστραγγιστικού συστήματος σε φυτεμένο δώμα

Τομή αποστραγγιστικού συστήματος σε φυτεμένο δώμα

Τα σιφόνια είναι στόμια εισόδου νερού στο υπόγειο σύστημα απορροής υδάτων. Τοποθετούνται τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε εσωτερικούς χώρους και συγκεκριμένα στο χαμηλότερο σημείο της τελικής επιφάνειας του διαμορφωμένου…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.