Στεγανοποίηση δώματος στη συναρμογή με υδρορροή

Το πρόβλημα δημιουργείται είτε από την έλλειψη στεγανοποίησης στα τοιχώματα της υδρορροής κατά το ύψος των επάλληλων στρώσεων του δομικού στοιχείου, είτε από τη φραγή της υδρορροής από φερτά υλικά. Στην πρώτη περίπτωση κατά την απομάκρυνση τους τα νερά εμποτίζουν τα μη στεγανοποιημένα πλευρικά τοιχώματα της υδρορροής. Στη δεύτερη περίπτωση συσσωρεύονται λιμνάζοντα νερά και διεισδύουν στα υλικά είτε από μικρές ρηγματώσεις είτε από τα πλευρικά τοιχώματα του στομίου της, εάν δεν είναι στεγανοποιημένα.
Ως πρώτο βήμα είναι απαραίτητη η απομάκρυνση όλων των φερτών υλικών που φράζουν το στόμιο της υδρορροής. Κατόπιν, η εξασφάλιση της ομαλής μελλοντικής λειτουργίας της γίνεται αφενός με το διαρκή έλεγχο της ομαλής απομάκρυνσης των νερών και τον καθαρισμό της επιφάνειας και αφετέρου με επιλογή ημισφαιρικής σχάρας και όχι επίπεδης, ώστε να αποτρέπεται η πλήρης φραγή της με φερτά υλικά.
Για να εξασφαλιστεί ότι δε θα υπάρχει εμποτισμός από τη θέση του στομίου της υδρορροής κατά την απομάκρυνση των νερών, οφείλουν τα τοιχώματα της υδρορρόης περιμετρικά του στομίου να είναι στεγανο-ποιημένα. Σε περίπτωση που το δώμα έχει στεγανοποιηθεί με ασφαλτικά φύλλα, αυτό επιτυγχάνεται με το γύρισμα του ασφαλτοπάνου μέσα στην υδρορροή κατά μερικά εκατοστά και με επάλειψη των τοιχωμάτων με ασφαλτική μαστίχη μέχρι το απαραίτητο βάθος, ώστε να καλυφθούν οι πλευρικές στρώσεις. Εάν η στεγανοποίηση έχει γίνει με επαλείψεις, εφαρμόζεται επαλειφόμενο ελαστομερές διαρκούς ελαστικότητας, το οποίο θα καλύψει με παρόμοιο τρόπο τα τοιχώματα μέχρι το απαιτούμενο βάθος.

 • Second Text:

  1. Πλάκες πεζοδρομίου, με απλή τοποθέτηση, χωρίς συγκόλληση.
  2. Γεωύφασμα.
  3. Θερμομόνωση (απρόσβλητη από υγρασία).
  4. Ασφαλτόπανο σε δύο στρώσεις.
  5. Τσιμεντοκονίαμα κλίσεων.
  6. Προϋπάρχουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος που λειτουργεί ως υπόστρωμα για τις νέες στρώσεις.
  7. Κυλινδρική ή ημικυλινδρική μεταλλική σχάρα απορροής υδάτων (όχι επίπεδη).
  8. Ροδέλες στήριξης πλακών πεζοδρομίου.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φυτεμένα δώματα

Φυτεμένα δώματα

Βασικές παράμετροι για την κατασκευή ενός δώματος που να επιτρέπει εγκατάσταση κήπου σ’ αυτό είναι: • Η φέρουσα κατασκευή να είναι ικανή να δεχθεί το επιπλέον φορτίο του κήπου. •…
Σύστημα περιμετρικής αποστράγγισης

Σύστημα περιμετρικής αποστράγγισης

Διάτρητος αποστραγγιστικός αγωγός με μικρή κλίση τοποθετείται σε όρυγμα περιμετρικά της θεμελίωσης τόσο για τη συλλογή των όμβριων υδάτων, όσο και για την προστασία σε περίπτωση ανόδου του υδροφόρου ορίζοντα.…
Έλεγχος στάθμης νερού στην αποστραγγιστική στρώση

Έλεγχος στάθμης νερού στην αποστραγγιστική στρώση

Για την κατασκευή του φρεατίου των υδρορροών χρησιμοποιούνται έτοιμα πλαστικά ή μεταλλικά εξαρτήματα, οπτόπλινθοι ή σκυρόδεμα. Τα τοιχώματά του φρεατίου εδράζονται επάνω στη στεγανοποιητική στρώση του δομικού τμήματος και στη…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.