Διαμόρφωση στρώσεων αντεστραμμένου δώματος σε επισκευή υφιστάμενου δώματος

Διαμόρφωση στρώσεων αντεστραμμένου επισκέψιμου τύπου δώματος επί προϋπάρχουσας πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος σε περίπτωση επέμβασης ολικού χαρακτήρα. H στεγανοποίηση του δώματος πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο είτε με επαλειφόμενα ελαστομερή ρευστά στεγανοποιητικά υλικά είτε με ασφαλτικά φύλλα (ασφαλτόπανα). Προτείνεται η νέα διαμόρφωση του δώματος να έχει τη μορφή αντεστραμμένου δώματος επάνω στο υφιστάμενο, καθώς μ’ αυτόν τον τρόπο περιορίζονται τα πρόσθετα φορτία των νέων στρώσεων. Οι νέες στρώσεις του δώματος μπορούν να διαστρωθούν είτε επί των παλαιών, εφόσον αυτές είναι σε καλή κατάσταση και δεν δείχνουν να έχουν προβληθεί από υγρασία, είτε στην επιφάνεια που διαμορφώνεται, αφού γίνει απόξεση των παλαιών, σαθρών στρώσεων.

Η σειρά των εργασιών για την ολική ανακαίνιση του δώματος είναι η εξής:
• Καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων των κατακόρυφων επιφανειών και εφαρμογή ρητινούχου τσιμεντοκονιάματος διαρκούς ελαστικότητας για εξομάλυνσή τους.
• Απόξεση και απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων και καθαρισμός της οριζόντιας επιφάνειας.
• Σφράγιση τυχόν αρμών, όπως περιγράφηκε προηγουμένως στην αντιμετώπιση μικρορηγματώσεων.
• Διαμόρφωση, εφόσον δεν υπάρχουν, των απαραίτητων κλίσεων με απλό ή ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα. Εναλλακτικά διάστρωση μιας λεπτής στρώσης τσιμεντοκονιάματος, ως υπόστρωμα για την εφαρμογή της στεγανοποιητικής στρώσης.
• Διαμόρφωση γωνίας 135° με τσιμεντοκονίαμα στα σημεία συναρμογής του οριζόντιου δώματος με τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία.
• Επάλειψη με υλικό προεργασίας (αστάρι) σε όλη την έκταση του δώματος.
• Εφαρμογή στεγανοποιητικής στρώσης.
• Προστασία της από την ηλιακή ακτινοβολία.

 • Second Text:

  1. Κροκάλες (στρογγυλεμένα άκρα) 40 mm < Φ < 80 mm.
  2. Γεωύφασμα.
  3. Θερμομόνωση.
  4. Ασφαλτόπανο σε δύο στρώσεις.
  5. Τσιμεντοκονίαμα κλίσεων, το οποίο μπορεί να υπάρχει από την υφιστάμενη διατομή και να διατηρηθεί, εφόσον δεν έχει κατασκευαστικά σφάλματα ή φθορές ή να διαστρωθεί εκ νέου.
  6. Προϋπάρχουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, η οποία λειτουργεί ως υπόστρωμα για τις νέες στρώσεις.
  7. Οροφοκονίαμα.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αποστραγγιστική στρώση φυτεμένου δώματος

Αποστραγγιστική στρώση φυτεμένου δώματος

Η αποστραγγιστική - αποθηκευτική στρώση του φυτεμένου δώματος είναι υπεύθυνη για την άρδευση των φυτών και το πάχος της εξαρτάται από το είδος της φύτευσης. Η στρώση αποστράγγισης κατασκευάζεται είτε…
Επισκευή μόνωσης με κατασκευή αντεστραμμένου δώματος

Επισκευή μόνωσης με κατασκευή αντεστραμμένου δώματος

Εφόσον για την ενίσχυση της θερμομονωτικής επάρκειας υφιστάμενου δώματος επιλεγεί η εφαρμογή αντεστραμμένου δώματος, είναι απόλυτα απαραίτητο να ελεγχθεί και να εξασφαλιστεί η λειτουργική επάρκεια της στεγανοποιητικής στρώσης. Στις περιπτώσεις…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.