Διαμόρφωση στρώσεων αντεστραμμένου δώματος σε επισκευή υφιστάμενου δώματος

Διαμόρφωση στρώσεων αντεστραμμένου επισκέψιμου τύπου δώματος επί προϋπάρχουσας πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος σε περίπτωση επέμβασης ολικού χαρακτήρα. H στεγανοποίηση του δώματος πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο είτε με επαλειφόμενα ελαστομερή ρευστά στεγανοποιητικά υλικά είτε με ασφαλτικά φύλλα (ασφαλτόπανα). Προτείνεται η νέα διαμόρφωση του δώματος να έχει τη μορφή αντεστραμμένου δώματος επάνω στο υφιστάμενο, καθώς μ’ αυτόν τον τρόπο περιορίζονται τα πρόσθετα φορτία των νέων στρώσεων. Οι νέες στρώσεις του δώματος μπορούν να διαστρωθούν είτε επί των παλαιών, εφόσον αυτές είναι σε καλή κατάσταση και δεν δείχνουν να έχουν προβληθεί από υγρασία, είτε στην επιφάνεια που διαμορφώνεται, αφού γίνει απόξεση των παλαιών, σαθρών στρώσεων.

Η σειρά των εργασιών για την ολική ανακαίνιση του δώματος είναι η εξής:
• Καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων των κατακόρυφων επιφανειών και εφαρμογή ρητινούχου τσιμεντοκονιάματος διαρκούς ελαστικότητας για εξομάλυνσή τους.
• Απόξεση και απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων και καθαρισμός της οριζόντιας επιφάνειας.
• Σφράγιση τυχόν αρμών, όπως περιγράφηκε προηγουμένως στην αντιμετώπιση μικρορηγματώσεων.
• Διαμόρφωση, εφόσον δεν υπάρχουν, των απαραίτητων κλίσεων με απλό ή ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα. Εναλλακτικά διάστρωση μιας λεπτής στρώσης τσιμεντοκονιάματος, ως υπόστρωμα για την εφαρμογή της στεγανοποιητικής στρώσης.
• Διαμόρφωση γωνίας 135° με τσιμεντοκονίαμα στα σημεία συναρμογής του οριζόντιου δώματος με τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία.
• Επάλειψη με υλικό προεργασίας (αστάρι) σε όλη την έκταση του δώματος.
• Εφαρμογή στεγανοποιητικής στρώσης.
• Προστασία της από την ηλιακή ακτινοβολία.

 • Second Text:

  1. Κροκάλες (στρογγυλεμένα άκρα) 40 mm < Φ < 80 mm.
  2. Γεωύφασμα.
  3. Θερμομόνωση.
  4. Ασφαλτόπανο σε δύο στρώσεις.
  5. Τσιμεντοκονίαμα κλίσεων, το οποίο μπορεί να υπάρχει από την υφιστάμενη διατομή και να διατηρηθεί, εφόσον δεν έχει κατασκευαστικά σφάλματα ή φθορές ή να διαστρωθεί εκ νέου.
  6. Προϋπάρχουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, η οποία λειτουργεί ως υπόστρωμα για τις νέες στρώσεις.
  7. Οροφοκονίαμα.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φυτεμένα δώματα

Φυτεμένα δώματα

Βασικές παράμετροι για την κατασκευή ενός δώματος που να επιτρέπει εγκατάσταση κήπου σ’ αυτό είναι: • Η φέρουσα κατασκευή να είναι ικανή να δεχθεί το επιπλέον φορτίο του κήπου. •…
Εφαρμογή επιχρίσματος σε εξωτερική θερμομόνωση

Εφαρμογή επιχρίσματος σε εξωτερική θερμομόνωση

H λύση της εξωτερικής θερμομόνωσης χρησιμοποιείται τόσο σε υφιστάμενες, όσο και σε νέες κατασκευές. Tα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης - επιχρίσματος περιλαμβάνουν σύνολα υλικών με απόλυτη μεταξύ τους συμβατότητα και συνεργασία,…
Κατασκευή σκελετού και τοποθέτηση θερμομονωτικών πετασμάτων σε μεταλλικό κτίριο

Κατασκευή σκελετού και τοποθέτηση θερμομονωτικών πετασμάτων σε μεταλλικό κτίριο

Κατά την κατακόρυφη τοποθέτηση πετασμάτων σε μεταλλικό φέροντα οργανισμό εγκαθίστανται σε πρώτο στάδιο τα ειδικά τεμάχια στήριξης στη βάση της κατασκευής, οι εσωτερικές γωνίες και τα υπόλοιπα υποστηρικτικά στοιχεία ανάλογα…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.