Υπερυψωμένα δάπεδα

Το υπερυψωμένο δάπεδο είναι ένα σύστημα δαπέδου, το οποίο αποτελείται από πλάκες διαφόρων τύπων και υλικών, οι οποίες μέσω κατάλληλου συστήματος στήριξης τοποθετούνται σε ύψος από το έδαφος, διαμορφώνοντας διάκενο. Στο διάκενο χώρο μπορούν να τοποθετηθούν συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, συναγερμού, καλωδιώσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και άλλες εγκαταστάσεις.
Κατά την επιλογή ενός υπερυψωμένου δαπέδου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η απαιτούμενη μηχανική αντοχή, το τελικό ύψος, το είδος της τελικής επίστρωσης (ποιότητα, ειδικά χαρακτηριστικά, αισθητική), η ανθεκτικότητα σε φωτιά, η ηχομονωτική ικανότητα, οι ηλεκτρικές ιδιότητες του δαπέδου, η ανθεκτικότητα σε χημικούς παράγοντες.
Η τοποθέτηση του υπερυψωμένου δαπέδου γίνεται μετά το πέρας των επιχρισμάτων, της τοποθέτησης των υαλοστασίων και των δαπέδων όλων των υπόλοιπων χώρων. Οι αρμοί διαστολής του κτιρίου θα πρέπει να συνεχίζονται και να τοποθετούνται διπλοί ορθοστάτες εκατέρωθεν του αρμού διαστολής. Στον αρμό τοποθετούνται ειδικά, ελαστικά υλικά παρεμβύσματα ή ελαστικές μαστίχες. Αρμοί, οι οποίοι καλύπτονται με κατάλληλα αρμοκάλυπτρα προβλέπονται σε όλες τις περιοχές επαφής του δαπέδου με άλλους τύπους δαπέδων.

 • Second Text:

  Σκαρίφημα με λεπτομέρεια υπερυψωμένου δαπέδου στη θέση του αρμού διαστολής.
  1. Πλακίδιο, πάχους 0,7 - 1,2 cm.
  2. Κόλλα πλακιδίων, πάχους 1 - 3 mm.
  3. Κόντρα πλακέ.
  4. Μεταλλική δοκίδα.
  5. Διάκενος χώρος.
  6. Ορθοστάτης ρυθμιζόμενου ύψους.
  7. Φέρουσα υποδομή.
  8. Ελαστικό σφραγιστικό υλικό αρμού διαστολής.
  9. Προκατασκευασμένο προφίλ αρμού.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γυάλινα δάπεδα

Γυάλινα δάπεδα

Ο συνηθέστερος τρόπος τοποθέτησης γυάλινων δαπέδων είναι με στερέωση των υαλοτεμαχίων σε μεταλλικό κάνναβο στοιχείων. Η στήριξη των υαλοτεμαχίων δεν γίνεται απευθείας επάνω στο μέταλλο αλλά πάντα παρεμβάλλεται ειδική δομική…
Ανυψωμένα δάπεδα

Ανυψωμένα δάπεδα

Aποτελούν ολοκληρωμένες κατασκευές, που εδράζονται συνήθως σε πλάκα σκυροδέματος. Mεταξύ αυτής της πλάκας και του δαπέδου μεσολαβεί κενός χώρος, που προορίζεται για τη διέλευση δικτύων εξυπηρέτησης των λειτουργιών του κτιρίου…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.