Η ομοσπονδία ευρωπαϊκών κατασκευαστικών εταιρειών (FIEC), σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως η EBC (European Builders Confederation) και η SBS (Small Business Standards) δημοσίευσαν μια κοινή ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον του Κανονισμού Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (CPR).
Η ανάπτυξη προτύπων είναι ζωτικής σημασίας για τον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό τομέα, καθώς αυτά διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δομικών προϊόντων στην Ε.Ε. και βελτιστοποιούν την κατασκευαστική δραστηριότητα, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία της Ε.Ε. Οι κατασκευαστές δομικών υλικών και οι εργολάβοι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πρότυπα, τα οποία τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς και στις ανάγκες της αγοράς.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, ορισμένες από τις προκλήσεις του συστήματος τυποποίησης θα πρέπει να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν, εντός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και μέσω ρεαλιστικών λύσεων, ενώ άλλες ενδέχεται να απαιτούν αλλαγές στον Κανονισμό Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (CPR) με μακροπρόθεσμη προοπτική. Τα σύγχρονα πρότυπα πρέπει να διατηρούν ένα εύρυθμο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και να επιδιώκουν να ικανοποιήσουν τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε. και της κυκλικής οικονομίας. Οι 4 φορείς υπογραμμίζουν επίσης την επείγουσα ανάγκη για βραχυπρόθεσμες δράσεις στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης μετά το Covid-19.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι τέσσερις οργανισμοί ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
• Ευέλικτη προσέγγιση στην ανάπτυξη των προτύπων για τα προϊόντα.
• Ολοκλήρωση της ανάπτυξης των αιτημάτων τυποποίησης διασφαλίζοντας τη γρήγορη παράδοση και τη διαφάνεια.
• Άρση της καθυστέρησης στη δημοσίευση των εναρμονισμένων προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος τυποποίησης, το οποίο θα επιτρέπει την ενσωμάτωση πολλαπλών τεχνικών απόψεων στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση εισχωρεί σε ολοένα και περισσότερους τομείς της καθημερινότητας, προσφέροντας σύγχρονες, δυναμικές λύσεις στα πεδία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της κατασκευής. Διαθέτοντας το μεγαλύτερο τρισδιάστατο εκτυπωτή σκυροδέματος στην Ευρώπη, η βελγική εταιρεία Kamp C εκτύπωσε τρισδιάστατα μία διώροφη κατοικία. Με συνολικό εμβαδόν 90 m2, το κτίριο εκτυπώθηκε σε ένα μονολιθικό κομμάτι με τη χρήση σταθερού εκτυπωτή, καθιστώντας το έτσι το πρώτο του είδους του στον κόσμο.

Η διώροφη κατοικία, που βρίσκεται στο Westerlo του Βελγίου, εκτυπώθηκε ως μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος C3PO με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Η πρόθεση, που εκφράζει το έργο, είναι να ενθαρρύνει τον κατασκευαστικό κλάδο να εφαρμόσει την τρισδιάστατη εκτύπωση ως τεχνική κατασκευής. "Τα σπίτια, που έχουν ήδη εκτυπωθεί παγκοσμίως, έχουν μόνο έναν όροφο και συχνά εκτυπώνονται και συναρμολογούνται επί τόπου. Εμείς καταφέραμε να εκτυπώσουμε ολόκληρο το σκελετό του κτιρίου ως ένα σύνολο", αναφέρει ο Emiel Ascione, διευθυντής έργου στην εταιρεία Kamp C. Οι τοίχοι της κατοικίας εξωθήθηκαν σε στρώματα πάχους 15 mm, αποκτώντας μια αδρή υφή. Προκειμένου να αποφευχθούν οι θερμικές γέφυρες, ορισμένοι τοίχοι σχεδιάστηκαν με κοίλη μορφή, ενώ σε άλλους εφαρμόστηκε εξωτερική θερμομόνωση. Το καινοτόμο σύστημα κατασκευής βασίζεται σε μια κεφαλή εξώθησης, η οποία μπορεί να κινηθεί σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, καθώς η αντλία σκυροδέματος ωθεί το κονίαμα μέσω σωλήνων στην κεφαλή. Το γεγονός ότι η αντοχή του υλικού είναι τρεις φορές υψηλότερη σε σχέση με την κλασική δόμηση, σε συνδυασμό με το ότι μια ανάλογη κατοικία θα μπορούσε στο μέλλον να εκτυπωθεί μέσα σε δύο μόλις ημέρες, καθιστούν το συγκεκριμένο επίτευγμα αξιοσημείωτο.

 

 

Το 2021 στο ξενοδοχείο "Green Solution House", το οποίο βρίσκεται στο τουριστικό νησί Bornholm της Δανίας, πρόκειται να ανοίξει μία νέα πτέρυγα 24 δωματίων, σχεδιασμού των αρχιτεκτονικών γραφείων 3XN και GXN. Στην επέκτασή της θα υπάρχει επίσης μία αίθουσα συνεδριάσεων, καθώς και ένας χώρος σπα. Η συγκεκριμένη πτέρυγα, επενδυμένη αποκλειστικά με ξύλο, πρόκειται να έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μηδενικών εκπομπών CO2, γεγονός που συναντάται πρώτη φορά σε δημόσιο κτίριο στη Δανία.
Παρόλο το πλήγμα που υπέστη ο ξενοδοχειακός κλάδος λόγω του covid-19, το ξενοδοχείο αναμένει μεγάλη προσέλευση τουριστών, φέρνοντας στο προσκήνιο βιώσιμες πρακτικές κατασκευής, οι οποίες θα επικρατήσουν στο μέλλον. Πέρα από την ολοκληρωτική χρήση του ξύλου, η νέα πτέρυγα θα εφαρμόσει την τεχνική της επαναχρησιμοποίησης των υλικών, αξιοποιώντας στο έπακρο τη χρήση τους - ακόμα και στη διακόσμηση των δωματίων - ώστε να μην έχουν τη συνήθη κατάληξη σε συμβατικά απόβλητα κατεδάφισης.
Το παραπάνω έργο φιλοδοξεί να κάνει το αδύνατο πραγματικότητα, στοχεύοντας στην επίτευξη τόσο των επαγγελματικών, όσο και των κλιματικών στόχων, ειδικά στον τομέα των κατασκευών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το περίπου 40% των εκπομπών του CO2. Οι εργασίες κατασκευής της πτέρυγας έχουν ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2020 και πρόκειται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2021.

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020 - 2030 είναι ο στρατηγικός και πολιτικός σχεδιασμός της χώρας για τη διαχείριση των αποβλήτων της, αφορά περίοδο 10 ετών και αξιολογείται κάθε 5 χρόνια και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρείται. Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη και ο καθορισμός της στρατηγικής και των κατάλληλων μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
Έμφαση δίνεται στην πρόληψη και μείωση της παραγωγής αποβλήτων και στον περιορισμό της χρήσης των φυσικών πόρων βελτιώνοντας την αποδοτικότητά τους, με τελικό σκοπό τη μετάβαση σε μια κυκλική και αειφόρο οικονομία.
Μερικά από τα βασικά μέτρα που προτείνεται να εφαρμόσει η χώρα στο νέο ΕΣΔΑ, είναι η εφαρμογή στην πράξη της αρχής "πληρώνω όσο πετάω", η ενίσχυση και αναβάθμιση των κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), καθώς και η δημιουργία επαρκούς εθνικού δικτύου μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) και βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) σε όλη τη χώρα. Ακόμη η ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποβλήτων με σκοπό την προώθηση της συνέργειας μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων για την ανάκτηση των βιομηχανικών αποβλήτων κρίνεται απαραίτητη.
Όσον αφορά στα γεωκτηνοτροφικά απόβλητα, προτείνεται η ανάπτυξη δικτύου συλλογής των αποβλήτων που είναι βιοαποδομήσιμα επ’ ωφελεία της γεωργίας, είτε προς αξιοποίηση της ενέργειας από βιομάζα.
Τέλος, προωθείται η δημιουργία και οργάνωση χώρων υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) μέχρι το 2022-23, η ανυπαρξία των οποίων επιφέρει μεγάλα πρόστιμα στη χώρα από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, ειδική ανάγκη υπάρχει στη χώρα για την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων αμιάντου, καθώς και συλλογή ιατρικών αποβλήτων μικρών μονάδων υγειονομικού ενδιαφέροντος ώστε να μην καταλήγουν μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα.
Πέραν της ανάπτυξης του σχετικού εξοπλισμού των απαιτούμενων υποδομών που θα διευκολύνουν τη χωριστή συλλογή, προτείνεται μία ολιστική προσέγγιση για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική σημασία της ανακύκλωσης, με απώτερο σκοπό την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

ΑΣΤΟΧΙΕΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ


Οι γυάλινες όψεις αποτελούνται από διαφανείς ή αδιαφανείς γυάλινες επιφάνειες με ή χωρίς μεταλλικό πλαίσιο και σύστημα στήριξης - ανάρτησης στην υποκείμενη δομική κατασκευή του κτιρίου (δοκούς, υποστυλώματα, δάπεδα, τοιχοποιίες). Ο μεταλλικός σκελετός σε συνδυασμό με το σύστημα αγκύρωσης σχεδιάζονται έτσι ώστε να μεταφέρουν τις ανεμοπιέσεις και τα σεισμικά φορτία στο φέροντα οργανισμό, ενώ η γυάλινη επιφάνεια οφείλει να παρέχει την απαιτούμενη φωτεινότητα, υδατοστεγανότητα, αεροστεγανότητα και θερμομονωτική προστασία στο εσωτερικό του κτιρίου. Η επίτευξη του ρόλου μιας γυάλινης όψης καθορίζεται όχι μόνο από τη λειτουργία των επιμέρους στοιχείων της, αλλά και από τη συμβατότητα μεταξύ τους.

Σε αυτήν την κατοικία οι δύο καθαροί όγκοι, αυτός του καθιστικού-κουζίνας-τραπεζαρίας και αυτός των υπνοδωματίων, συνδέονται με έναν προστατευμένο διαμπερή ημιυπαίθριο χώρο διημέρευσης στην κατεύθυνση βορρά – νότου, που ξεκινάει από το βράχο και καταλήγει σε υπερυψωμένη εξέδρα. Στην υπερυψωμένη εξέδρα, η οποία αποτελεί συνέχεια του ημιυπαίθριου χώρου διημέρευσης, έχει διαμορφωθεί υπαίθριο καθιστικό. Ο πρόβολος της εξέδρας είναι "αιωρούμενος" μεταξύ βουνού και θάλασσας.
Φωτογράφος: Γιώργος Αναστασάκης

Στο νέο κτίριο αναδείχθηκε το εσωτερικό αίθριο που προϋπήρχε με σκοπό τη δημιουργία ενός μικρού εσωτερικού κήπου. Το μεγάλο ύψος του αιθρίου τονίστηκε με το σχεδιασμό μιας διπλού ύψους μεταλλικής κατασκευής για αναρριχώμενες φυτεύσεις. Τα μαύρα σιδερένια στοιχεία αποκτούν υπόσταση μπροστά στο λευκό υπόβαθρο των τοίχων.
Φωτογραφίες: Γεωργία Σαλαμπάση, Δημήτρης Μαόφης, Βαγγέλης Πατεράκης

Για τους γραφειακούς χώρους διοίκησης γνωστής εταιρείας η γραμμική διάταξη του κελύφους με τον κάνναβο ανοιγμάτων και υποστυλωμάτων συμμετείχε δημιουργικά στη σύνταξη του νέου αρχιτεκτονικού λεξιλογίου. Η ακαμψία των επιμήκων εσωτερικών διαδρόμων διασπάστηκε με τον κερματισμό της κεντρικής ζώνης των βοηθητικών χώρων. Ο χώρος υποδοχής σηματοδοτείται με την καμπύλη επιφάνεια του ξύλινου διαχωριστικού, η οποία επαναλαμβάνεται και στον υπόλοιπο χώρο.
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Βουμβάκης

Σε αυτή τη βίλα το υπνοδωμάτιο με το λουτρό είναι οπτικά ενοποιημένα με τη δυνατότητα διαχωρισμού και απομόνωσης μέσω υφασμάτινων πετασμάτων, προσδίδοντας μία ρευστή συνέχεια στο χώρο. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται- λευκό μάρμαρο, λευκή λάκα, τσιμεντοκονία σε ανοιχτή γκρι απόχρωση και το ανοιχτόχρωμο ξύλο προσδίδουν αρμονία και πολυτέλεια στο χώρο.
Φωτογράφος: Heinz Troll

 

Το διατηρητέο κλιμακοστάσιο παρέμεινε ανέγγιχτο και τονίστηκε με τη χρήση γραμμικού περιμετρικού φωτισμού. Για την επίλυση του φωτισμού της εισόδου του κλιμακοστασίου κατασκευάστηκαν μεταλλικά πετάσματα από οξειδωμένη διάτρητη λαμαρίνα, επιτυγχάνοντας έτσι τη χρήση ενιαίου αρχιτεκτονικού λεξιλογίου στα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου. Η κατασκευή αυτή με τις λιτές γεωμετρίες και την αδρή υλικότητα έρχεται σε δυνατή αντίθεση με το ιστορικό κλιμακοστάσιο, και με αυτό τον τρόπο το αναδεικνύει. Ταυτόχρονα καδράρει την είσοδό προς αυτό όταν ο επισκέπτης εισέρχεται στο κτίριο.
Φωτογραφίες: Γεωργία Σαλαμπάση, Δημήτρης Μαόφης

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.