οικοδομικα

DUROSTICK D-55

Κονίαμα επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο

ΟΡΘΟBLOCK PLUS

Τούβλα κατακόρυφων οπών με διογκωμένη πολυστερίνη

ΟΡΘΟBLOCK

Κονίαμα συγκολλητικό, τσιμεντοειδούς βάσης

FLEX PU-40 & FLEX PU-20

Μαστίχες πολυουρεθανικές, σφραγιστικές, συγκολλητικές

MEGAGROUT 100 & MEGAGROUT 101

Κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης, επισκευαστικά, μη συρρικνούμενα

DUROFIX

Κονίαμα επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο

i.flow

Σκυρόδεμα αυτοσυμπυκνούμενο

CLIMABLOCK

Τούβλα μονής τοιχοποιίας, κατακόρυφων οπών 

FITSTEEL

Πλέγματα ειδικών απαιτήσεων

GEOLITE

Κονίαμα αποκατάστασης σκυροδέματος

SIKA WT-200P

Πρόσμεικτο στεγανοποητικό σκυροδέματος

ΕΧΘ B500C

Οπλισμού χάλυβες σε ευθύγραμμες ράβδους

GeoLite®

Κονίαμα αποκατάστασης σκυροδέματος

BAULAT

Πρόσμεικτο βελτιωτικό κονιαμάτων

GUNITE

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα gunite

DUROSTICK D-55

Κονίαμα επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.