ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προοίμιο 
Οι παρόντες όροι Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλύπτουν τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών και γενικά συναλλασσόμενων που συλλέγει η ΚΤΙΡΙΟ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. και ο δικτυακός τόπος  αυτής www.ktirio.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων αυτού (όπου στους παρόντες όρους αναφέρεται ο δικτυακός τόπος www.ktirio.gr  η αναφορά αυτή αφορά την ΚΤΙΡΙΟ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων). Οι παρόντες όροι δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών του www.ktirio.gr και γενικά συναλλασσόμενων με την ΚΤΙΡΙΟ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ΚΤΙΡΙΟ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε και πάσης φύσεως ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.ktirio.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
 
Συλλογή και χρήση δεδομένων
Το www.ktirio.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα: α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του, β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του. Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στο www.ktirio.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής: Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το www.ktirio.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τρεις γενικούς λόγους:
•την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του αναφορικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του www.ktirio.gr.
•την πραγμάτωση των εκάστοτε συναλλαγών των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του www.ktirio.gr.
•την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές και προωθητικές ενέργειες  υπηρεσιών και προϊόντων της ΚΤΙΡΙΟ – ΕΚΔΟΔΕΙΣ Ι.Κ.Ε. ή και τρίτων συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Λογαριασμός χρηστών - επισκεπτών
Η ΚΤΙΡΙΟ –ΕΚΔΟΔΕΙΣ Ι.Κ.Ε. παρέχει – μέσω των δικτυακών της τόπου στους χρήστες της υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης - εγγραφής των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (username) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους (useraccount). Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την ΚΤΙΡΙΟ –ΕΚΔΟΔΕΙΣ Ι.Κ.Ε. για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η ΚΤΙΡΙΟ –ΕΚΔΟΔΕΙΣ Ι.Κ.Ε.  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών-επισκεπτών να τηρήσουν και να ακολουθήσουν την παρούσα δοαδικασία. Σε κάθε περίπτωση που η ΚΤΙΡΙΟ –ΕΚΔΟΔΕΙΣ Ι.Κ.Ε.  αντιληφθεί την οιαδήποτε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων χρηστών της, θα ενημερώνει σχετικώς το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υπέπεσαν σε παράνομη επεξεργασία, καθώς και την ΑΠΔΠΧ, εντός 48 ωρών από τη στιγμή που η εν λόγω παράνομη επεξεργασία έγινε αντιληπτή από αυτήν.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων
Η ΚΤΙΡΙΟ –ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα (Διόρθωση ή/και διαγραφή προσωπικών δεδομένων)
Εφόσον ο κάθε χρήστης/μέλος το επιθυμεί, μπορεί να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την ΚΤΙΡΙΟ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε., τους αποδέκτες τους, τον σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει. Επίσης, έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσει κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιεί ο χρήστης/μέλος μέσω του www.ktirio.gr, είτε κατά την εγγραφή του είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν  αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ειδικότερα ο κάθε χρήστης/μέλος, μετά από αίτημά του έχει:
• Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για αυτόν.
• Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του.
• Δικαίωμα συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων του, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων του.
• Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του. Ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί του.
• Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων του, ήτοι σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα του, εάν μας το ζητήσει ο χρήστης/μέλος. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του, η οποία μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή.
• Δικαίωμα για προβολή αντιρρήσεων κατά την επεξεργασία των δεδομένων του. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβάλει αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.
 
Μεταβίβαση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων
Η ΚΤΙΡΙΟ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. δεσμεύεται να μην προβεί σε μεταβίβαση, πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, κοινοποίηση και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του www.ktirio.gr σε κανένα τρίτο. Το www.ktirio.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
• Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.ktirio.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.ktirio.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του www.ktirio.gr γνωστοποιουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.ktirio.gr, στα πλαίσια των σχέσεων αυτού με τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη του.
• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
 
Διαφήμιση
Ο επισκέπτης/χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο www.ktirio.gr, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες για αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Το www.ktirio.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.
 
Cookies
Το www.ktirio.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.ktirio.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.ktirio.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.ktirio.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του www.ktirio.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.ktirio.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.ktirio.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 
Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου
Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του www.ktirio.gr από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα - Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας . Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών και διατηρούνται στο αρχείο της ΚΤΙΡΙΟ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.
 
Στοιχεία πιστωτικής κάρτας
Η Πιστωτική Κάρτα που ο επισκέπτης / χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση αγορών/υπηρεσιών/συνδρομών του www.ktirio.gr, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή εκτός κι αν ο επισκέπτης / χρήστης έχει επιλέξει την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που ανανεώνεται η συνδρομή του ή η υπηρεσία στην οποία συμμετέχει. To www.ktirio.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.
 
  
"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites
Το www.ktirio.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.ktirio.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. Η ΚΤΙΡΙΟ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών, προϊόντων και εν γένει των στοιχείων των ιστοσελίδων αυτών και δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για αυτά και ιδίως για την πληρότητα και ορθότητά τους.
 
IPaddresses
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.ktirio.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
 
Ψηφοφορίες
Για τη συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από το www.ktirio.gr δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΚΤΙΡΙΟ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε..

Εφαρμοστέο δίκαιο
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.ktirio.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το www.ktirio.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.ktirio.gr. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της αυτής σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.