Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού σε εφαρμογή υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ο σκοπός των συστημάτων ψύξης, θέρμανσης και αερισμού είναι κατά κύριο λόγο η δημιουργία συνθηκών άνεσης των χώρων στους οποίους αφορούν. Συνθήκες άνεσης όμως δεν είναι μόνο η θερμοκρασία και η υγρασία, αλλά ανάλογα με την εφαρμογή, η χαμηλή στάθμη θορύβου, η ανανέωση του αέρα, η καθαρότητα αυτού κ.λπ.

Όσον αφορά στις συνθήκες που απαιτούνται για τις υγειονομικές εφαρμογές, αυτές είναι αρκετά πιο αυστηρές και κυρίως έχουν να κάνουν με τo ορθό φιλτράρισμα του αέρα που προσάγεται, την ανανέωση αυτού αλλά και την μεταφορά ιογενών παραγόντων. Τέλος, υπάρχουν και χώροι (πχ χειρουργεία νοσοκομειακών χώρων) που ορίζεται να επικρατούν συνθήκες ασηψίας (άσηπτο περιβάλλον) ούτως ώστε να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις.

Σύμφωνα με την τεχνική οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 ορίζονται συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας ανά τύπο χώρου όπως και προτεινόμενες εναλλαγές αέρα (δηλαδή η αντικατάσταση μέρους του εσωτερικού αέρα από νωπό αέρα περιβάλλοντος). Οι προτεινόμενες τιμές αποτελούν μέσες τιμές οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, τόσο κατά την εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτηρίου όσο και για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης.

Ακολουθώντας το Appendix H του ECP-05 AHU for HYGIENIC AIR HANDLING UNITS της Eurovent (Ιούλιος 2021) προτείνονται τα ακόλουθα 3 επίπεδα πιστοποίησης για τις ΚΚΜ που αφορούν υγειονομικές εφαρμογές (όσο υψηλότερο το επίπεδο, τόσο πιο αυστηρή η κατασκευή της μονάδας AHU):

Επίπεδο 1: για σχολεία, γραφεία και ξενοδοχεία
Επίπεδο 2: για νοσοκομεία (εκτός από δωμάτια με υψηλές απαιτήσεις)
Επίπεδο 3: για διεργασίες τροφίμων, φαρμακευτικά προϊόντα, λευκές αίθουσες, χειρουργεία και ισοδύναμα.

Τα ανωτέρω επίπεδα δεν είναι δεσμευτικά όσον αφορά στους υπό μελέτη χώρους οι οποίοι θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται από όποιον έχει απόλυτη και αναλυτική γνώση της εφαρμογής του κτιρίου.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι Κεντρικές Κλιματιστικές μονάδες (παραπομπή 39HQ AIR HANDLING UNITS TECHNICAL GUIDE ) στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και ως εκ τούτου μπορούν να χαρακτηριστούν κατάλληλες σε hygienic εφαρμογές (και να φέρουν σήμανση hygienic TUV certified σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1946-4 και VDI6022) είναι οι ακόλουθες:

• Οι μονάδες πρέπει να είναι εξοπλισμένες με λεκάνη συμπυκνωμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα στο τμήμα εισόδου της μονάδας.
• Οι μονάδες πρέπει να είναι εξοπλισμένες με πόρτες πρόσβασης σε όλα τα εξαρτήματα για εύκολο εσωτερικό καθαρισμό. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, οι θύρες πρόσβασης πρέπει να τοποθετούνται μεταξύ γειτονικών εξαρτημάτων της μονάδας.
• Οι μονάδες θα διαθέτουν φωτισμό σε όλα τα εξαρτήματα που διαθέτουν πόρτες πρόσβασης.
• Τα τμήματα του φίλτρου πρέπει να είναι εξοπλισμένα με υαλοθυρίδα και διαφορικό μανόμετρο.
• Τα ψυκτικά στοιχεία πρέπει να έχουν ελάχιστη απόσταση πτερυγίων (fin spacing) 2,50 mm.
• Οι συλλέκτες των στοιχείων ψύξης θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό.
• Το περίβλημα των στοιχείων ψύξης θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 304.
• Τα πλαίσια στήριξης φίλτρων θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 304.
• Οι ανεμιστήρες θα έχουν εποξειδική επίστρωση.
• Το εσωτερικό πάνελ του δαπέδου της μονάδας θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 304. Τα πάνελ στήριξης της μονάδας θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα επικαλυμμένο με PURPA.
• Η ελάχιστη κατηγοριοποίηση φίλτρων στην πλευρά του αέρα προσαγωγής θα είναι: M5 + F9.
• Η ελάχιστη κατηγοριοποίηση φίλτρων στην πλευρά του αέρα επιστροφής θα είναι: M5.
• Για την εξοικονόμηση ενέργειας αποδεκτά συστήματα είναι μόνο τα run aroun coils, οι πλακοειδής εναλλάκτες και τα heat pipes. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση περιστροφικών εναλλακτών λόγω της πολύ μικρής ανάμιξης των 2 ρευμάτων αέρα (προσαγωγή/επιστροφή).

H ΑΗΙ Carrier S.E. Europe Single Member S.A., ευαισθητοποιημένη και πλήρως συμμορφωμένη στις απαιτήσεις υγειονομικού σχεδιασμού, προέβη σε προμήθεια αντίστοιχων Κεντρικών Κλιματιστικών μονάδων για ανακαίνιση τμήματος γνωστού θεραπευτηρίου των Βορείων προαστίων.
Οι απαιτήσεις της συγκεκριμένης μελέτης, πέραν των ανωτέρω και για μεγαλύτερη προστασία, απαιτούσε και εσωτερικό σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα και ειδικό σχεδιασμό με εσωτερικές γωνίες στρογγυλευμένες (όπως ορίζεται στην οδηγία 2006/42/EEC), πλευρικά τοιχώματα τύπου σάντουιτς από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή 316 με στρογγυλεμένο εσωτερικό κέλυφος, μόνωση πάχους 60mm από ορυκτοβάμβακα ελάχιστης πυκνότητας 80 kg/m3 ή ισοδύναμο και φίλτρα κλάσης F7-F9-H13 για εξασφάλιση ποιότητας του αέρα κ.α.

Η βασική τυποποίηση των μονάδων ήταν η ακόλουθη:
1jpg*Λόγω περιορισμένου χώρου εγκατάστασης αποφασίστηκε η τοποθέτηση του απόλυτου φίλτρου Η13 στον αεραγωγό προσαγωγής.
Η ΚΚΜ συμμορφωνόταν με την οδηγία 1253/2014 (EcoDesign) και είχε ενεργειακή κλάση Α+. Η σειρά 39HQ κατηγοριοποιείται σύμφωνα με το EN 1886 κατά Eurovent ως D1 L1/L1 T2 TB2 F9 (πιστοποιημένη απόδοση Eurovent).
                                                                  2jpg   3jpg 

Πέραν των ανωτέρω, οι μονάδες περιείχαν εναλλάκτες πλακοειδείς απόδοσης >75% (Dry efficiency at equal airflow) μοντέλου SV-085/-A/1075/BSK099 και ανεμιστήρες EBM Papst τύπου plug (απευθείας σύζευξης), οδηγούμενοι από κινητήρες EC (ηλεκτρονικής μεταγωγής). Η μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής των ανεμιστήρων (Inverter Control) και κατ’ επέκταση της διαχειριζόμενης παροχής αέρα επιτυγχάνεται μέσω σήματος 0-10V.

Τέλος, απαιτήθηκαν και αντλίες θερμότητας σειράς 30RQ με οικολογικό ψυκτικό ρευστό R32 (https://ahi-carrier.gr/wp-content/uploads/30RB-040R-160R.pdf ) για την παραγωγή του κρύου / ζεστού νερού για την λειτουργία των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων.

Άρθρο της Ελένης Πολυχρονιάδου
Sales Engineer Product Champion AHU, RTU, FCU, CCU
ΑΗΙ Carrier S.E. Europe Single Member S.A.

 

 

 

 

 
 

Εταιρεία: AHI CARRIER 
Email: [email protected]
Τηλέφωνο: 2106796300

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΙΔΕΕΣ

Ξύλινα πτυσσόμενα σκίαστρα σε μονοκατοικία

Ξύλινα πτυσσόμενα σκίαστρα σε μονοκατοικία

Σκαρφαλωμένη πάνω σε ένα λόφο στο Τσεσμέ της Τουρκίας, με θέα στο Αιγαίο και τα ελληνικά νησιά, η σύγχρονη αυτή κατοικία από σκυρόδεμα. Στο κτίριο κυριαρχούν το σκυρόδεμα, το ατσάλι, η…
Τραπεζαρία σε αίθριο

Τραπεζαρία σε αίθριο

Το εμφανές σκυρόδεμα στην οροφή και την πε΄ριφραξη, το ξύλο στους τοίχους, τις επενδύσεις και τα έπιπλα και ένα μικρό φυτεμένο αίθριο διαμορφώνουν ένα "ζεστό" φυσικό περιβάλλον. Τα μεγάλα ανοίγματα…
Νέο Multi V™ i με ψυκτικό μέσο R32 από την LG Electronics

Νέο Multi V™ i με ψυκτικό μέσο R32 από την LG Electronics

Καινοτόμος τεχνολογία στα κεντρικά συστήματα κλιματισμού με ασύγκριτη ενεργειακή απόδοσηΤα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 40% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη. Η αποστολή της LG Electronics είναι να…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.