Υδροβιότοποι υποεπιφανειακής κατακόρυφης και οριζόντιας ροής

Χαρακτηριστικά τους πλεονεκτήματα το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας, η αντοχή σε έντονες διακυμάνσεις του ρυπαντικού φορτίου, η προσαρμογή στο οικοσύστημα και η μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Σκοπός του συστήματος φυτοβιολογικής επεξεργασίας είναι ο κορεσμός του υποστρώματος με νερό, το οποίο ρέει λόγω της κλίσης του πυθμένα. Η διανομή γίνεται με διάτρητους σωλήνες με οπές των 5 έως 20 mm ανά 2 - 3 m. Στην εκροή αυτών των οπών τοποθετείται στρώση από χαλίκια (διαμέτρου 5 - 20 mm), η οποία συμβάλλει στην ομοιόμορφη διανομή των λυμάτων στο έδαφος. Αυτή η στρώση αποτελεί συνήθως το 10% του συνολικού μήκους του συστήματος. Η ροή μπορεί να είναι οριζόντια, οπότε το υπόστρωμα συνήθως είναι εδαφικό υλικό της περιοχής, ή κατακόρυφη, οπότε το υπόστρωμα είναι μία διαβαθμισμένη στρώση χαλικιών διαφορετικών διαμέτρων με σύνηθες βάθος 0,6 m, δεδομένου ότι τα φυτά, συνήθως καλαμιές, φύονται στην ανώτερη στρώση από άμμο. Τα συστήματα κατακόρυφης ροής προσφέρουν καλύτερη επεξεργασία σε απόβλητα με μεγάλες συγκεντρώσεις οργανικού φορτίου, ενώ τα συστήματα οριζόντιας ροής είναι πιο αποτελεσματικά στην απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών. Λόγω αυτών των διαφορετικών τους ιδιοτήτων μπορούν να συνδυαστούν για μια πιο ολοκληρωμένη επεξεργασία των λυμάτων.
Η εκροή πραγματοποιείται με διάτρητο σωλήνα με μεγαλύτερες οπές (20 - 30 mm) και σε πυκνότερη διάταξη (100 - 200 mm), που τοποθετείται επίσης σε στρώση με χαλίκια με σκοπό την αποτροπή έμφραξής του. Ο σωλήνας συλλογής των λυμάτων συνδέεται με άλλο σωλήνα, το ύψος του στομίου του οποίου καθορίζει το ύψος των υγρών λυμάτων στο σύστημα και επιτρέπει τον έλεγχο απόδοσης του συστήματος ανάλογα με την εποχή. Ο συνήθης χρόνος παραμονής των λυμάτων είναι 3 - 5 ημέρες.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σύστημα αποχέτευσης στα κτίρια

Σύστημα αποχέτευσης στα κτίρια

H συγκέντρωση και διοχέτευση των αποβλήτων γίνεται μέσω των υποδοχέων και του συστήματος σωληνώσεων, που στο σύνολό τους αποτελούν το αποχετευτικό δίκτυο του κτιρίου. Εφόσον υπάρχει αυτό, καταλήγει στο δημόσιο αποχετευτικό…
Κατασκευή μπάνιου με άνθυγρη γυψοσανίδα

Κατασκευή μπάνιου με άνθυγρη γυψοσανίδα

Κατά τη διαδικασία τοποθέτησής της, η οποία είναι όμοια με εκείνη της κοινής γυψοσανίδας, τα ακόλουθα σημεία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.Όσον αφορά στην κατασκευή του σκελετού στήριξης:• Απαιτείται η τοποθέτηση επαρκών…
Διατάξεις ειδών υγιεινής και διαμόρφωση δικτύου ύδρευσης

Διατάξεις ειδών υγιεινής και διαμόρφωση δικτύου ύδρευσης

Η αρχή του εσωτερικού δικτύου διανομής ύδρευσης γίνεται από τον υδρομετρητή και ολοκληρώνεται από τους υδραυλικούς υποδοχείς. Στους υδραυλικούς υποδοχείς συγκαταλέγονται οι λεκάνες αποχωρητηρίου, οι νιπτήρες, οι μπανιέρες, οι ντουζιέρες…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.