Υδροβιότοποι υποεπιφανειακής κατακόρυφης και οριζόντιας ροής

Χαρακτηριστικά τους πλεονεκτήματα το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας, η αντοχή σε έντονες διακυμάνσεις του ρυπαντικού φορτίου, η προσαρμογή στο οικοσύστημα και η μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Σκοπός του συστήματος φυτοβιολογικής επεξεργασίας είναι ο κορεσμός του υποστρώματος με νερό, το οποίο ρέει λόγω της κλίσης του πυθμένα. Η διανομή γίνεται με διάτρητους σωλήνες με οπές των 5 έως 20 mm ανά 2 - 3 m. Στην εκροή αυτών των οπών τοποθετείται στρώση από χαλίκια (διαμέτρου 5 - 20 mm), η οποία συμβάλλει στην ομοιόμορφη διανομή των λυμάτων στο έδαφος. Αυτή η στρώση αποτελεί συνήθως το 10% του συνολικού μήκους του συστήματος. Η ροή μπορεί να είναι οριζόντια, οπότε το υπόστρωμα συνήθως είναι εδαφικό υλικό της περιοχής, ή κατακόρυφη, οπότε το υπόστρωμα είναι μία διαβαθμισμένη στρώση χαλικιών διαφορετικών διαμέτρων με σύνηθες βάθος 0,6 m, δεδομένου ότι τα φυτά, συνήθως καλαμιές, φύονται στην ανώτερη στρώση από άμμο. Τα συστήματα κατακόρυφης ροής προσφέρουν καλύτερη επεξεργασία σε απόβλητα με μεγάλες συγκεντρώσεις οργανικού φορτίου, ενώ τα συστήματα οριζόντιας ροής είναι πιο αποτελεσματικά στην απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών. Λόγω αυτών των διαφορετικών τους ιδιοτήτων μπορούν να συνδυαστούν για μια πιο ολοκληρωμένη επεξεργασία των λυμάτων.
Η εκροή πραγματοποιείται με διάτρητο σωλήνα με μεγαλύτερες οπές (20 - 30 mm) και σε πυκνότερη διάταξη (100 - 200 mm), που τοποθετείται επίσης σε στρώση με χαλίκια με σκοπό την αποτροπή έμφραξής του. Ο σωλήνας συλλογής των λυμάτων συνδέεται με άλλο σωλήνα, το ύψος του στομίου του οποίου καθορίζει το ύψος των υγρών λυμάτων στο σύστημα και επιτρέπει τον έλεγχο απόδοσης του συστήματος ανάλογα με την εποχή. Ο συνήθης χρόνος παραμονής των λυμάτων είναι 3 - 5 ημέρες.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατασκευή ντουζιέρας με κεραμικά πλακίδια

Κατασκευή ντουζιέρας με κεραμικά πλακίδια

Ως υπόστρωμα των πλακιδίων χρησιμοποιούνται κατάλληλες τσιμεντοσανίδες, οι οποίες μπορεί να ενισχυθούν με ειδικό πλαίσιο στήριξης, ώστε να αναλάβουν τα φορτία της υδραυλικής εγκατάστασης, της στήλης του ντουζ και των…
Υδροβιότοποι επιφανειακής ροής

Υδροβιότοποι επιφανειακής ροής

Στους υδροβιότοπους ελεύθερης επιφάνειας τα, προς επεξεργασία, λύματα κινούνται υπό την επίδραση της βαρύτητας λόγω της μικρής κλίσης της επιφάνειας του συστήματος αλλά κυρίως λόγω της συνεχούς εισροής των νέων…
Προδιαγραφές σχεδιασμού δημόσιων χώρων υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

Προδιαγραφές σχεδιασμού δημόσιων χώρων υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣΣε κάθε δημόσιο κτίριο πρέπει να προβλέπεται τουλάχιστον ένας χώρος υγιεινής ανά όροφο, ειδικά διαμορφωμένος για εμποδιζόμενα άτομα.• Στα κτίρια, στα οποία προβλέπονται συγκροτήματα χώρων υγιεινής, θα κατασκευάζεται…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.