Υδροβιότοποι επιφανειακής ροής

Στους υδροβιότοπους ελεύθερης επιφάνειας τα, προς επεξεργασία, λύματα κινούνται υπό την επίδραση της βαρύτητας λόγω της μικρής κλίσης της επιφάνειας του συστήματος αλλά κυρίως λόγω της συνεχούς εισροής των νέων ποσοτήτων λυμάτων μέσα στο σύστημα, το οποίο αποτελείται από λεκάνες ή τάφρους με αδιαπέρατους πυθμένες με αναφυόμενη φυτική βλάστηση. Όπως και στο σύστημα υποεπιφανειακής ροής, το ύψος του νερού ρυθμίζεται από το σωλήνα εκροής και μπορεί να κυμαίνεται από 10 cm έως 60 cm. Η επεξεργασία των αποβλήτων επέρχεται κατά την επαφή αυτών με τη βιομάζα των φυτών, τα οποία αποτελούν και το βασικό στοιχείο επιτυχίας του συστήματος. Η απαιτούμενη έκταση υπολογίζεται σε 4,5 - 6,5 m² ανά ισοδύναμο κάτοικο (σχετικά μεγάλη έκταση για ένα μικρό οικισμό). Χαρακτηριστικά τους πλεονεκτήματα το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας, η αντοχή σε έντονες διακυμάνσεις του ρυπαντικού φορτίου, η προσαρμογή στο οικοσύστημα και η μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

 

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σύστημα αποχέτευσης στα κτίρια

Σύστημα αποχέτευσης στα κτίρια

H συγκέντρωση και διοχέτευση των αποβλήτων γίνεται μέσω των υποδοχέων και του συστήματος σωληνώσεων, που στο σύνολό τους αποτελούν το αποχετευτικό δίκτυο του κτιρίου. Εφόσον υπάρχει αυτό, καταλήγει στο δημόσιο αποχετευτικό…
Εντοιχιζόμενα καζανάκια σε τοιχοποιία

Εντοιχιζόμενα καζανάκια σε τοιχοποιία

Τα εντοιχιζόμενα καζανάκια (δοχεία έκπλυσης) προσφέρουν εργονομία και αισθητική αναβάθμιση στο χώρο. Το συνολικό όφελος του χώρου έναντι των εξωτερικών δοχείων έκπλυσης υαλώδους πορσελάνης κυμαίνεται από 10 έως 15 cm.…
Πρωτοβάθμιο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Πρωτοβάθμιο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για μεμονωμένες κατοικίες και μικρά συγκροτήματα κατοικιών και στη βασική του μορφή περιλαμβάνει μία σηπτική δεξαμενή, η οποία μπορεί να είναι είτε…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.