Σειρά στρώσεων τοιχοποιίας με εξωτερική θερμομόνωση σε μια υφιστάμενη κατασκευή

Σε αποκατάσταση υφιστάμενων κατασκευών, η επιλογή των υλικών και της διαστρωμάτωσης των δομικών στοιχείων οφείλουν να παρέχουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση επίπεδα υγροπροστασίας, με ταυτόχρονη τήρηση των βασικών αρχών και κατευθύνσεων της φυσικής των κτιρίων, που εξασφαλίζουν τη λειτουργική αρτιότητα της υγροθερμικής συμπεριφοράς της όψης. Αυτές οι αρχές απαιτούν την τήρηση κάποιων κανόνων:
• Για την εξασφάλιση της θερμικής επάρκειας των διατομών με εφαρμογή θερμομονωτικής στρώσης απαιτούνται τα εξής:
– Η τοποθέτηση της θερμομονωτικής στρώσης κατά το δυνατόν εγγύτερα προς την εξωτερική επιφάνεια των στοιχείων της όψης.
– Η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης σε υφιστάμενες κατασκευές.
Η επιλογή ολοκληρωμένου συστήματος, που περιλαμβάνει συμβατό
επίχρισμα και λοιπά υλικά, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα.
• Για την εξασφάλιση της ορθής υγροθερμικής συμπεριφοράς της διατομής συνιστώνται τα ακόλουθα:
– Η τοποθέτηση φράγματος υδρατμών μόνο όταν αυτό απαιτείται και πάντοτε προς τη θερμή παρειά του θερμομονωτικού υλικού.
– Η εξασφάλιση της προοδευτικής αύξησης της θερμικής αντίστασης από τις εσωτερικές προς τις εξωτερικές στρώσεις. Σε αντίστροφη πορεία, η εξασφάλιση της προοδευτικής μείωσης της αντίστασης σε διάχυση υδρατμών από τις εσωτερικές προς τις εξωτερικές στρώσεις.
– Η τήρηση της προηγούμενης αρχής και στις περιπτώσεις εφαρμογής επενδύσεων προστασίας από τη βροχή, με την αντίσταση σε διάχυση υδρατμών της επένδυσης να είναι ίση ή μικρότερη της υποκείμενης στρώσης.
• Για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής επιχρισμάτων και επενδύσεων, από πλευράς οικοδομικής τεχνολογίας θα πρέπει να τηρούνται συνοπτικά τα ακόλουθα:
– Τα επιχρίσματα δεν πρέπει να είναι ισχυρότερα από την επιφάνεια του υποβάθρου εφαρμογής τους. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ρωγμές ή αποκολλήσεις λόγω των τάσεων που ασκεί το επίχρισμα στο υπόβαθρο κατά τη συρρίκνωσή του.
– Το υπόβαθρο θα πρέπει να υποστηρίζει με επάρκεια το επίχρισμα και να μην επιτρέπει τις μετακινήσεις του. Τοιχοποιίες και κονιάματα αρμών του υποβάθρου δεν θα πρέπει να είναι ασθενέστερα αλλά κατά προτίμηση ελαφρώς ισχυρότερα από τα επιχρίσματα. Σε ασθενή υποστρώματα, τα μείγματα των επιχρισμάτων θα πρέπει να περιορίζονται σε ασθενέστερα μείγματα.
– Κάθε στρώση επιχρίσματος δεν πρέπει να είναι ισχυρότερη από την προηγούμενή της.
– Κατ’ εξαίρεση, και εφόσον απαιτείται ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και σκληρό τελείωμα, η τελική στρώση μπορεί να είναι ισχυρότερη από τις προηγούμενες, αλλά πολύ μικρού πάχους ( 3 - 4 mm). Κάθε επόμενη στρώση πρέπει να κατασκευάζεται λεπτότερη από την προηγούμενη.
– Κάθε στρώση πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει επαρκώς πριν να καλυφθεί με την επόμενη.
– Σε ισχυρά κονιάματα ο κίνδυνος ρηγματώσεων είναι μεγαλύτερος, όπως και σε κονιάματα με εξαιρετικά λεπτόκοκκα αδρανή.
– Όσο περισσότερο λεπτόκοκκα είναι τα αδρανή, τόσο μικρότερο πάχος πρέπει να έχει η στρώση του κονιάματος, ώστε να αποφεύγονται οι ρηγματώσεις.
– Σε παλαιές κατασκευές με επιχρίσματα ασβεστοκονιαμάτων οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται με κονιάματα ίδιας σύστασης.
– Η εφαρμογή του επιχρίσματος στην όψη θα πρέπει να γίνεται όσο είναι δυνατό, χωρίς διακοπή εργασίας.
• Για την ορθή εφαρμογή προστατευτικών επενδύσεων από τη βροχή θα πρέπει να ακολουθούνται τα εξής :
– Οι επενδύσεις να χρησιμοποιούν υλικά με μηχανικές ιδιότητες συμβατές με το υφιστάμενο υπόβαθρο,
– Οι επενδύσεις να χρησιμοποιούν υλικά με εξασφαλισμένη τη χημική τους συμβατότητα.

 

 • Second Text:

  1. Εσωτερικό επίχρισμα (π.χ. ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πάχους 2,0 cm).
  2. Υφιστάμενη μπατική οπτοπλινθοδομή.
  3. Εξωτερικό επίχρισμα υφιστάμενης τοιχοποιίας (καθαιρείται, εφόσον είναι σαθρό).
  4. Κόλλα επικόλλησης θερμομονωτικής στρώσης (σημειακή τοποθέτηση).
  5. Θερμομονωτική στρώση.
  6. Στοιχεία στήριξης θερμομονωτικής στρώσης (ήλοι με πεπλατυσμένη κεφαλή).
  7. Πρώτη στρώση επιχρίσματος.
  8. Υαλόπλεγμα ή ανοξείδωτο μεταλλικό πλέγμα..
  9. Δεύτερη στρώση επιχρίσματος.
  10. Προεπάλειψη.
  11. Τελική στρώση επιχρίσματος.
  12. Βάση στήριξης θερμομόνωσης και διαμόρφωσης συνεπιπεδότητας των πλακών.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τοποθέτηση κεραμιδιών σε ξύλινη στέγη

Τοποθέτηση κεραμιδιών σε ξύλινη στέγη

Τα αργιλικά κεραμίδια αποτελούν ένα παραδοσιακό υλικό στην τεχνολογία επικάλυψης στεγών. Χαρακτηρίζονται από την αδιαπερατότητα στο νερό, παρουσιάζουν ικανοποιητικές θερμομονωτικές ιδιότητες, προσφέρουν ικανότητα διαπνοής και είναι άκαυστα. Ανάλογα με το…
Στερέωση μεταλλικών σκίαστρων σε όψη

Στερέωση μεταλλικών σκίαστρων σε όψη

Οι μεταλλικές σχάρες συνήθως κατασκευάζονται από χάλυβα, κοινό ή ανοξείδωτο ή από αλουμίνιο. Αποτελούνται από λεπτά επιμήκη στοιχεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους είτε με πίεση είτε με ηλεκτροσυγκόλληση και…
Δυναμική και μεταβαλλόμενη πρόσοψη εκθεσιακού χώρου

Δυναμική και μεταβαλλόμενη πρόσοψη εκθεσιακού χώρου

Μια συνεχώς μεταβαλλόμενη πρόσοψη μετασχηματίζει το κτίριο σε ένα δυναμικό γλυπτό, το οποίο αναδεικνύει τα προϊόντα του εκθεσιακού χώρου που στεγάζει. Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά από κινητά λευκά διάτρητα…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.