Στήριξη φυσικής πλάκας σε μεταλλικό σκελετό σε συναρμογή με κούφωμα

Οι λεπτομέρειες συναρμογής της εξωτερικής επένδυσης των φυσικών λίθων με το κούφωμα ως προς την ποδιά, την οριζόντια τομή και το υπέρθυρο απαιτούν σημεία προσοχής για την αποφυγή θερμογεφυρών και την ορθή λειτουργία της αεριζόμενης όψης.
Η τοποθέτηση της επένδυσης πραγματοποιείται μετά την εφαρμογή των κασών των κουφωμάτων. Η επένδυση φυσικής πλάκας δεν συνενώνεται ποτέ με την επένδυση της άνω παρειάς της ποδιάς (μάρμαρο, ξύλινη επένδυση, μεταλλικό τεμάχιο, αλουμίνιο), τις οριζόντιες επενδύσεις και το υπέρθυρο, καθώς γίνεται πρόβλεψη για μικρή σχισμή, η οποία θα διευκολύνει την κυκλοφορία του αέρα στο διάκενο αερισμού. Η σχισμή καλύπτεται με πυκνό πλέγμα τύπου σήτας. Στο ενδιάμεσο, ανάμεσα στην επένδυση φυσικού λίθου και στην ποδιά, τοποθετείται ειδικό τεμάχιο θερμομόνωσης. Η επένδυση επικαλύπτει μερικώς το κούφωμα στην οριζόντια τομή και στο υπέρθυρο. Τα σημεία τομής υπό 45° των επενδύσεων, στην πραγματικότητα στηρίζονται με αγκύρια, τα οποία συνενώνονται με ανοξείδωτες γωνίες σε 90°.

 

 • Second Text:

  Οριζόντια τομή

  1. Λίθινη πλάκα.
  2. Μεταλλικός οδηγός.
  3. Ανοξείδωτο μπουλόνι.
  4. Γωνιακό έλασμα στήριξης οδηγού.
  5. Αγκύριο.
  6. Θερμομονωτική πλάκα.
  7. Οπλισμένο σκυρόδεμα.
  8. Κάλυμμα από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα, στερεωμένη στον οριζόντιο οδηγό και στην κάσα του παραθύρου.
  9. Θερμομόνωση.

  Κατακόρυφη τομή

  1. Ειδικό τεμάχιο αλουμινίου ποδιάς παραθύρου.
  2. Ειδικό τεμάχιο θερμομόνωσης.
  3. Λίθινη πλάκα.
  4. Αγκύριο.
  5. Μεταλλικός οδηγός διατομής Τ.
  6. Γωνιακό έλασμα στήριξης οδηγού.
  7. Ανοξείδωτο μπουλόνι.
  8. Θερμομονωτική πλάκα.
  9. Ροδέλα στήριξης θερμομόνωσης.
  10. Οπλισμένο σκυρόδεμα.

   

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γυάλινο κέλυφος με μη εμφανείς στηρίξεις

Γυάλινο κέλυφος με μη εμφανείς στηρίξεις

Το γυάλινο κέλυφος ενός κτιρίου μπορεί να κατασκευαστεί από ένα ειδικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από επίπεδα φέροντα δομικά στοιχεία από γυαλί, χωρίς εμφανείς στηρίξεις. Οι γυάλινες επιφάνειες με προένταση…
Θερμοκήπιο προσαρτημένο σε κτίριο

Θερμοκήπιο προσαρτημένο σε κτίριο

Πρόκειται για κατασκευή που λειτουργεί ως θερμοκήπιο και έχει ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος. Είτε η κατασκευή είναι αυτοφερόμενη είτε στηριζόμενη στην κυρίως κατασκευή, θα πρέπει να παρέχει στατική επάρκεια,…
Απόληξη της στερέωσης φυσικών πλακών στο στηθαίο

Απόληξη της στερέωσης φυσικών πλακών στο στηθαίο

Η επάνω οριζόντια επιφάνεια του στηθαίου διαθέτει σχισμή για τη διείσδυση του αέρα και ταυτόχρονα προστατεύεται με κάλυμμα για τον περιορισμό της εισροής νερού στο διάκενο. Το στηθαίο επικαλύπτεται με…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.