Στήριξη σε ξύλινες επενδύσεις όψεων

Η στήριξη των ξύλινων σανίδων ή πετασμάτων γίνεται επάνω σε σύστημα από κατακόρυφους ή/και οριζόντιους οδηγούς (προτιμώνται οι κατακόρυφοι για την ανεμπόδιστη κίνηση του αέρα στο διάκενο).
Οι οδηγοί μπορεί να είναι ξύλινοι (συνήθως "μαλακή" ξυλεία που έχει υποστεί θερμική τροποποίηση για να αυξηθεί η αντοχή της) ή μεταλλικοί (αλουμίνιο, γαλβανισμένος χάλυβας). Τα προφίλ των ξύλινων οδηγών είναι τετράγωνα ή ορθογωνικά, ενώ οι μεταλλικοί οδηγοί έχουν διατομές σχήματος U, Z, L, Ω, ή σωλήνα. Οι οδηγοί, που βρίσκονται σε απόσταση από το κτιριακό κέλυφος, αγκυρώνονται σ’ αυτό με ειδικούς κατά περίπτωση συνδετήρες.
Κάθε σανίδα ή πέτασμα στηρίζεται αυτόνομα επάνω στους οδηγούς κατά προτίμηση σε τρία ή τέσσερα σημεία στήριξης τόσο κατακόρυφα, όσο και οριζόντια. Σε περίπτωση μικρής διάστασης μεταξύ 150 - 300 mm επιτρέπεται και η στήριξη σε δύο σημεία.
Οι αποστάσεις μεταξύ των κατακόρυφων οδηγών εξαρτώνται από τον τύπο της επένδυσης, το πάχος του και το σύστημα στήριξης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για μια τυπική κατασκευή με στοιχεία επένδυσης πάχους 8 - 10 mm τα σημεία στήριξης θα πρέπει να απέχουν το πολύ 600 mm μεταξύ τους, ενώ για σανίδες υψηλής υγρασίας η απόσταση συνιστάται να είναι 400 mm. Η οριζόντια απόσταση των σανίδων ποικίλλει ανάλογα με τα αναμενόμενα φορτία ανέμου, αλλά συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 200 - 400 mm.
Η εφαρμογή της επένδυσης επάνω στους οδηγούς γίνεται είτε με εμφανή είτε με κρυφή στήριξη.
Στην εμφανή στήριξη τα στοιχεία της επένδυσης στερεώνονται με καρφιά, βίδες ή πιρτσίνια, που τοποθετούνται 15 - 40 mm σε υποχώρηση από τις ακμές τους. Τα εξαρτήματα είναι μεταλλικά, κατά προτίμηση ανοξείδωτα, και τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο με την ξυλεία, ενώ μπορούν να βαφούν στο χρώμα της επένδυσης.
Η κρυφή στήριξη επιτυγχάνεται είτε με ανάρτηση (για ξύλινα στοιχεία με πάχος μεγαλύτερο των 10 mm) είτε με συγκόλληση και αφορά κυρίως στα πετάσματα.
Στην πρώτη περίπτωση επάνω στους κατακόρυφους οδηγούς τοποθετούνται οριζόντιοι οδηγοί με εγκοπή, μέσα στην οποία "κλειδώνει" το αντίστοιχο άγκιστρο, που βιδώνεται στην εσωτερική επιφάνεια του πετάσματος. Στη δεύτερη περίπτωση το πέτασμα στερεώνεται επάνω στους κατακόρυφους οδηγούς με ισχυρή συγκολλητική ουσία.
Σε κάθε περίπτωση, οι διαστάσεις των μεταλλικών εξαρτημάτων στερέωσης πρέπει να επιλέγονται σε συσχέτιση με το πάχος και την πυκνότητα των ξύλινων στοιχείων και τηρώντας αυστηρά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα της επένδυσης.
Αν απαιτείται διάνοιξη οπών, η διάτρηση θα πρέπει να προηγηθεί της τοποθέτησης, ενώ μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο μέγεθος τους, ώστε να επιτρέπουν την κίνηση των ξύλινων στοιχείων κατά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας (θα πρέπει το μέγεθος των οπών να είναι μεγαλύτερης διαμέτρου).

 • Second Text:

  Α
  Τυπική στερέωση σανίδων οριζόντιας διάταξης διαφορετικών προφίλ (κατακόρυφη τομή).
  Β
  Τυπική στερέωση σανίδων κατακόρυφης διάταξης διαφορετικών προφίλ (οριζόντια τομή - κάτοψη).
  Γ
  Λεπτομέρεια σημείου συναρμογής σανίδων.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βασικά στοιχεία ξύλινων ζευκτών

Βασικά στοιχεία ξύλινων ζευκτών

Τα ζευκτά είναι δικτυωτοί φορείς, με μορφή που εξαρτάται από το άνοιγμα και τη μορφολογία της στέγης, καθώς και από τη θέση τους στην κάτοψη. Βασικά στοιχεία τους είναι:• Οι…
Ορθομαρμάρωση όψης στο Νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Β. & Ε. Γουλανδρή

Ορθομαρμάρωση όψης στο Νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Β. & Ε. Γουλανδρή

Η επένδυση του κελύφους της νέας πτέρυγας του μουσείου πραγματοποιείται με αναρτημένες πλάκες ωχρού πωρόλιθου Έδεσσας, με οριζόντιο κάνναβο, τοποθετημένες εναλλάξ σε δύο ζώνες, διαφορετικού ύψους και επεξεργασίας της επιφάνειας.…
Μεταλλικό κέλυφος σε κτίριο γραφείων με LEED gold

Μεταλλικό κέλυφος σε κτίριο γραφείων με LEED gold

Αρχιτεκτονική μελέτη: ΑΣ.ΠΑ. Α.Ε., Παρουσίαση: DimandΦωτογραφίες: Νίκος Δανιηλίδης, Sandra Bär To 2018 εγκαινιάστηκε το "Piraeus Port Plaza 1", ένας καινούριος, σύγχρονος χώρος γραφείων μέσα σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη της καπνοβιομηχανίας…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.