Επένδυση μη αεριζόμενης όψης με πέτρες μεγάλου πάχους

Τα φυσικά τεμάχια πέτρας δύναται να έχουν πάχος 10 - 25 cm, σε αντίθεση με τα κομμένα τεμάχια, τα οποία έχουν εύρος πάχους από 5 έως 12 cm. Επιπλέον, οι τοιχοποιίες μπορεί να επενδυθούν με φιλέτα πέτρας πάχους 3 - 5 cm. Οι πέτρες αναρτώνται σε υφιστάμενη τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής και οπλισμένου σκυροδέματος, στην οποία μπορεί να έχει τοποθετηθεί θερμομόνωση εξωτερικά σε πάχος επιλογής. Η θερμομόνωση επενδύεται με ανοξείδωτο μεταλλικό πλέγμα ή υαλόπλεγμα, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη συνάφεια με το συνδετικό κάλυμμα της επένδυσης με λιθοδομή. Η έναρξη της επένδυσης πραγματοποιείται από τις γωνίες της όψης. Η ανάρτηση επιτυγχάνεται με το συνδυασμό μεταλλικών αγκυριών στήριξης και κονιάματος, καθώς η πέτρα παρουσιάζει μεγάλο ίδιο βάρος. Τα μεταλλικά αγκύρια υπό τη μορφή ράβδων διατρέχουν κατά μήκος την επένδυση. Η επιλογή ενός καλού συγκολλητικού κονιάματος με την κατάλληλη προσθήκη νερού για τη σωστή πρόσφυση και συνοχή πέτρας και κονιάματος, εξασφαλίζει την αντοχή της επένδυσης. Η αρμολόγηση εφαρμόζεται σε πάχη 10 - 50 mm και προστατεύει από την υγρασία. Ο αρμός μπορεί να είναι συνεπίπεδος με τις ακμές της πέτρας ή να επικαλύπτει εν μέρει το πρόσωπο της πέτρας.

 • Second Text:

  Α. Επένδυση όψης με πέτρα μεγάλου πάχους στη στάθμη του εδάφους

  1. Λαξευτή πέτρα μεγάλου πάχους.
  2. Αγκύριο.
  3. Τσιμεντοκονίαμα σύνδεσης.
  4. Υαλόπλεγμα.
  5. Θερμομονωτική πλάκα.
  6. Κονίαμα επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών.
  7. Οπτοπλινθοδομή.
  8. Πλατυκέφαλοι ήλοι για πρόσθετη μηχανική στερέωση.
  9. Σταθερή βάση στήριξης.
  10. Αποστραγγιστική μεμβράνη.
  11. Στεγανοποιητική στρώση στη βάση του τοίχου και στο υπόγειο τμήμα του.
  12. Οπλισμένο σκυρόδεμα.

  Β. Επένδυση όψης με πέτρα μεγάλου πάχους στη στάθμη ορόφου ύψους > 3 m

  1. Λαξευτή πέτρα μεγάλου πάχους.
  2. Αγκύριο.
  3. Τσιμεντοκονίαμα σύνδεσης.
  4. Υαλόπλεγμα.
  5. Θερμομονωτική πλάκα.
  6. Κονίαμα επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών.
  7. Οπτοπλινθοδομή.
  8. Πλατυκέφαλοι ήλοι για πρόσθετη μηχανική στερέωση.
  9. Πέτρα μικρότερου πάχους.
  10. Θερμομονωτική πλάκα μικρότερου πάχους.
  11. Προεξοχή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Επένδυση όψης με μεταλλικά φύλλα

Επένδυση όψης με μεταλλικά φύλλα

Οι μεταλλικές προσόψεις κτιρίων κατασκευάζονται με υλικά, τα οποία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, τα διαμορφωμένα μεταλλικά προφίλ (τραπεζοειδή ή καμπυλοειδή), τα πετάσματα επικάλυψης σύνθετης διατομής και τα συστήματα τύπου κασέτας,…
Λειτουργικές περιοχές και στρώσεις της ξύλινης στέγης

Λειτουργικές περιοχές και στρώσεις της ξύλινης στέγης

Στις σύγχρονες κατασκευαστικές λύσεις οι λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την ανταπόκριση της στέγης στις γενικότερες απαιτήσεις της φυσικής των κτιρίων, αναλαμβάνονται από συνεργαζόμενες διαδοχικές στρώσεις κατάλληλων υλικών, που συνθέτουν πολυστρωματικές κατασκευαστικές λύσεις, οι οποίες…
Πρόβολος με οριζόντιες περσίδες

Πρόβολος με οριζόντιες περσίδες

Οι πρόβολοι με οριζόντια σκίαστρα είναι κατάλληλοι για νότια ανοίγματα, καθώς το καλοκαίρι οι ηλιακές ακτίνες έρχονται από υψηλότερο σημείο του ορίζοντα (στο βόρειο ημισφαίριο, όπου βρίσκεται και η Ελλάδα).…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.