Συνδέσεις μεταλλικών στοιχείων

Οι συνδέσεις των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους εξασφαλίζονται με ηλώσεις, κοχλιώσεις ή συγκολλήσεις. Ειδικότερα:
1. Ηλώσεις: Στα σημεία επαφής τοποθετούνται πλάκες με κατάλληλες οπές, στις οποίες εφαρμόζονται οι ήλοι και "κεφαλώνονται".
2. Κοχλιώσεις: Οι συνδέσεις γίνονται με κοχλίες είτε απευθείας σε οπές επάνω στα μεταλλικά στοιχεία είτε με την παρεμβολή συνδετικών πλακών είτε με κομβοελάσματα. Ανάλογα με το είδος της φόρτισης του κοχλία, οι συνδέσεις πρέπει να εξασφαλίζονται για δυναμικές φορτίσεις έναντι ξεβιδώματος λόγω ταλαντώσεων. Σ’ αυτήν την περίπτωση υπάρχουν διάφορες λύσεις, μεταξύ των οποίων η εφαρμογή προεντεταμένων συνδέσεων, η χρήση ειδικών περικοχλίων, η χρήση διπλών περικοχλίων κτλ. Επιπλέον, πρέπει οι συνδέσεις να επιθεωρούνται συχνά και να γίνεται σύσφιξη των κοχλιών, εφόσον αυτό απαιτείται.
3. Συγκολλήσεις: Με διάφορες τεχνικές συγκόλλησης επιτυγχάνεται η τήξη μεταλλικών στοιχείων στην περιοχή της σύνδεσης και η πλήρης αποκατάσταση συνέχειας μεταξύ των συνδεόμενων δομικών στοιχείων. Είναι προτιμότερο οι κολλήσεις να εκτελούνται στο εργοστάσιο, διότι δεν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα ασφαλείας, ενώ εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα αντοχής της σύνδεσης χωρίς να απαιτούνται επιπλέον διατάξεις και εργοταξιακοί έλεγχοι, που αυξάνουν το τελικό κόστος. Ο μελετητής πρέπει να λαμβάνει υπόψη πιθανή τοπική μείωση της αντοχής των συνδεόμενων στοιχείων, που συμβαίνει σε ορισμένα μεταλλικά υλικά, όπως το αλουμίνιο.

 

 • Second Text:

  A. Αποκατάσταση συνέχειας διατομής υποστυλώματος.

  (i) Με κοχλίωση μεταλλικών πλακών.

  (ii) Με συγκόλληση μεταλλικών πλακών.

  (iii) Με κοχλίωση μετωπικών πλακών στα μέλη.


  B.

  (i) Σύνδεση δοκού - υποστυλώματος με κοχλίωση συγκολλημένης μετωπικής πλάκας.

  (ii) Σύνδεση δοκού - υποστυλώματος με κοχλίωση γωνιακού ελάσματος.


  Γ.

  (i) Σύνδεση κύριας και δευτερεύουσας δοκού με κοχλίωση μετωπικής πλάκας επί της κύριας και συγκόλληση της δευτερεύουσας.

  (ii) Σύνδεση δοκών με κοχλίωση γωνιακών ελασμάτων στο άνω και κάτω μέρος του κορμού της κύριας δοκού.

  (iii) Σύνδεση κύριας και δευτερεύουσας δοκού με κοχλίωση γωνιακού ελάσματος.

  (iv) Σύνδεση κύριας και δευτερεύουσας δοκού με συγκόλληση.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αποκατάσταση ρωγμών επιχρισμάτων

Αποκατάσταση ρωγμών επιχρισμάτων

Κατηγορίες ρωγμών στο επίχρισμαΟι λεπτές ρωγμές προκαλούνται από κακή εφαρμογή κάποιας στρώσης επιχρίσματος, όπως διαφορές πάχους διαδοχικών περιοχών του ή παχιές στρώσεις, καθώς και κακή σύνθεσή του, όπως χρήση πολύ…
Στεγανολεκάνη πολλαπλών στρώσεων

Στεγανολεκάνη πολλαπλών στρώσεων

Στο νέο μουσείο του ιδρύματος Β. & Ε. Γουλανδρή προβλέφθηκε μια πρωτοποριακή τεχνική στεγανολεκάνης πολλαπλών στρώσεων. Λόγω των πέντε υπογείων, τα τρία εκ των οποίων προορίζονται για κύρια χρήση, του…
Ενίσχυση με μεταλλικούς κλωβούς

Ενίσχυση με μεταλλικούς κλωβούς

Αυτή η τεχνική δεν αυξάνει παρά ελάχιστα τη διατομή του στοιχείου του φέροντος οργανισμού, αλλά το ενισχύει μέσω ενεργής περίσφιξής του. Είναι μια οικονομική και γρήγορη μέθοδος ενίσχυσης που ακολουθεί…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.