Πύλες εισόδου με μεταλλικό σκελετό στον Αστέρα Βουλιαγμένης

Οι δύο νέες πύλες και φυλάκια εισόδου στον Αστέρα Βουλιαγμένης έχουν 15 m² επιφάνεια το καθένα. Αποτελούν το φυλάκιο της κεντρικής εισόδου του συγκροτήματος και το φυλάκιο της εισόδου των κτιρίων κατοικιών και, ταυτοχρόνως, σχεδιαστικό φόρο τιμής στην πολυβραβευμένη υφιστάμενη πύλη εισόδου των μπαγκαλόου, έργο των αρχιτεκτόνων Σακελλαρίδου / Παπανικολάου.
Τα δυο κτίρια είναι όμοια και κατασκευάζονται από μεταλλικό φέροντα οργανισμό. Οι εξωτερικές όψεις καλύπτονται σε όλο το ύψος των κτιρίων με υαλοπίνακες ασφαλείας (laminated), διαφανείς για τον κύριο χώρο φυλακίου και αμμοβολισμένους για τους βοηθητικούς χώρους. Οι θύρες εισόδου είναι από πλαίσια αλουμινίου λευκού χρώματος.
Εξωτερικά στις όψεις τοποθετούνται κατακόρυφες περσίδες σκίασης λευκού χρώματος, που σε συνδυασμό με τη μεταλλική διάτρητη κατασκευή των οροφών προσφέρουν την απαραίτητη σκίαση στο εσωτερικό του κτιρίου.
Το λευκό κυριαρχεί στη μορφή των φυλακίων και έρχεται σε αντίθεση με το σκούρο πλακόστρωτο που τα περιβάλλει, το οποίο με τη σειρά του τονίζει αλλά και ενσωματώνει την άσπιλη μορφή τους στο φυσικό τοπίο.

Αρχιτεκτονική μελέτη: ΑΕΤΕΡ Αρχιτέκτονες
Φωτογραφία: Natalia Bougadellis


2 GUARDHOUSE 06

 

 • Second Text:

  Κατασκευαστική λεπτομέρεια

  1. Φωτισμός στην άνω πλευρά της ψευδοροφής του στεγάστρου.
  2. - Μεταλλικά μπράτσα σε ελλειπτική διάταξη, σε πρόβολο από τη διατομή.
      - Ελλειπτικό φέρον προφίλ για μεταλλικό πέτασμα μεταβλητής στερέωσης.
  3. Σφραγιστικό πολυουρεθάνης.
  4. Ελλειπτικό θερμομονωτικό υαλοπέτασμα σε μεταλλικό πλαίσιο σε εσοχή και κατακόρυφο αρμό σιλικόνης.
  5. Προβαμμένη γαλβανισμένη μεταλλική λάμα 300 × 12,5 (mm). Συγκόλληση πετάσματος άνω και κάτω.
  6. Μαρμάρινο δάπεδο πάχους 20 mm σε τσιμεντοκονίαμα, πάχους 25 - 30 mm.
  7. Μαρμάρινο ελλειπτικό κανάλι απορροής.
  8. Μεταλλική λάμα σε ελλειπτικό σχήμα για τη μεταβλητή στερέωση του μεταλλικού πετάσματος.
  9. Φωτιστικό σε εσοχή.
  10. Διελεύσεις απορροών δώματος, ύδρευσης και αποχέτευσης.
  11. Θερμοσίφωνας.
  12. Εξαεριστήρας.
  13. Μεταλλικό υποστύλωμα με στεγανοποιητική σφράγιση. Διέλευση καλωδιώσεων στεγάστρου.
  14. Ψευδοροφή εξωτερικού χώρου από τσιμεντοσανίδα.
  15. Προβολή τοιχίου σκυροδέματος.
  16. Εξωτερική κλιματιστική μονάδα.
  17. - Χαλαρή στρώση χαλικιού λευκού χρώματος.
        - Δύο στρώσεις ασφαλτικής στεγανοποιητικής μεμβράνης.
        - Τσιμεντοκονίαμα με κλίση απορροής.
        - Θερμομόνωση, πάχους 60 mm.
        - Επικάλυψη ασφάλτου.
  18. Θυρίδα επίσκεψης κλιματιστικού.
  19. Κλιματιστική μονάδα.
  20. Σχισμή απαγωγής αέρα.
  21. Εσοχή λήψης αέρα και κρυφού φωτισμού.
  22. Ενσωμάτωση όλων των Η/Μ στοιχείων στο δάπεδο.
  23. Μαρμάρινο δάπεδο πάχους 20 mm σε κονίαμαπάχους 30 mm.
        - Δύο στρώσεις ασφαλτικής στεγανοποιητικής μεμβράνης.
        - Τσιμεντοκονίαμα.
        - Ασφαλτική επικάλυψη.
  24. Γαλβανισμένη προβαμμένη μεταλλική λάμα 40 × 4 (mm) με προδιατρημένες οπές για Μ12/Μ8.
  25. Γαλβανισμένη προβαμμένη διατομή RHS 40 × 20 × 3 (mm) με προδιατρημένες οπές για Μ8.
  26. Προβαμμένη διατομή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 2,5 mm, συγκολλημένη σε μεταλλικό πλαίσιο (μήκους 2.400 mm).
  27. Φωτισμός (uplighting) στεγάστρου.
  28. Στηθαίο οπτοπλινθοδομής με στεγανοποιητικό επίχρισμα.
  29. Λωρίδες λευκού μαρμάρου, 100 × 25 - 30 (mm) με σφυρήλατη τελική επιφάνεια.
  30. Μαρμαρεπένδυση από σφυρήλατο λευκό μάρμαρο (120 × 80 (mm)).

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κρίσιμες περιοχές δομικών στοιχείων

Κρίσιμες περιοχές δομικών στοιχείων

Ο Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος χαρακτηρίζει ως κρίσιμες τις περιοχές δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχίων, στις οποίες απαιτείται ειδική κατασκευαστική διαμόρφωση της όπλισής τους. Στις κρίσιμες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό οπλισμού και πύκνωση του οπλισμού περίσφιγξης. …
Αντιμετώπιση υγρασίας με τη μέθοδο της ηλεκτρώσμωσης

Αντιμετώπιση υγρασίας με τη μέθοδο της ηλεκτρώσμωσης

Η μέθοδος ηλεκτρώσμωσης βασίζεται στην ηλεκτροχημική αποστράγγιση του εδάφους και επιτυγχάνει, εκτός από διακοπή της διείσδυσης νερού στην κατασκευή, μείωση των επιπέδων υγρασίας στο σκυρόδεμα με αναστροφή του φαινομένου. Αποτελεί…
Αποκατάσταση ρωγμών αποκόλλησης στην περίπτωση διασταυρούμενων τοίχων

Αποκατάσταση ρωγμών αποκόλλησης στην περίπτωση διασταυρούμενων τοίχων

Στην περίπτωση αποκόλλησης διασταυρούμενων τοίχων η αντοχή της τοιχοποιίας αποκαθίσταται μέσω περίσφιξης. Συνήθης τρόπος αποκατάστασης ρωγμών, όταν δεν υπάρχει μεγάλη αποδόμηση της τοιχοποιίας, είναι η προσθήκη χαλύβδινων ελασμάτων συρραφής.Η πορεία…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.