Πλαγιοκάλυψη με σύνθετα πετάσματα

Η πλαγιοκάλυψη των βιομηχανικών κτιρίων μπορεί να γίνει με σύνθετα θερμομονωτικά πετάσματα, που παράγονται με τη θερμοκόλληση δύο εξωτερικών μεταλλικών ελασμάτων μικρού πάχους (0,6 - 1,25 mm) με έναν πυρήνα από θερμομονωτικό υλικό. Τα πετάσματα έχουν μικρό βάρος, ενώ σχεδιάζονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την αντοχή, τη θερμομόνωση, την ηχομόνωση, την υδατοστεγανότητα και την πυροπροστασία. Η μεταφορά, η αποθήκευση και η εγκατάστασή τους πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να μην προκληθούν τοπικές φθορές κατά την κατασκευή. Οι λεπτομέρειες σύνδεσης και οι τοπικές διαμορφώσεις των πετασμάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο του σχεδιασμού και να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Πριν από την εγκατάσταση των πετασμάτων πρέπει να ελέγχεται ο μεταλλικός φορέας, ώστε να μην προεξέχουν κοχλίες ή ελάσματα στην επιφάνεια τοποθέτησης, για να εξασφαλιστεί η επίπεδη και σωστή εφαρμογή τους. Αρχικά τοποθετούνται τα ειδικά εξαρτήματα στήριξης και εφαρμόζεται βουτυλικό κορδόνι για υδατοστεγανότητα σε όλα τα στηρίζοντα μεταλλικά στοιχεία.
Κατόπιν αφαιρείται η προστατευτική μεμβράνη πολυαιθυλενίου από τα πετάσματα, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες κοπής και, αν υπάρχουν ίχνη κόλλας, καθαρίζονται με τη χρήση μείγματος νερού - απορρυπαντικού. Τα πετάσματα τοποθετούνται με συγκεκριμένη σταθερή φορά, ενώ πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική σύσφιξη των μεταλλικών συνδετήρων στερέωσης στο μεταλλικό σκελετό, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των πετασμάτων και αποκόλληση των υλικών.

 • Second Text:

  Α. Λεπτομέρεια στερέωσης πετάσματος στο σκελετό με βίδες κρυφής στήριξης.
  1. Σύνθετο θερμομονωτικό πέτασμα.
  2. Βουτυλικό σφραγιστικό κορδόνι.
  3. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης.
  4. Φέρων μεταλλικός σκελετός της επένδυσης.

  Β. Τοποθέτηση σύνθετων πετασμάτων σε μεταλλικό σκελετό.
  1. Σύνθετο θερμομονωτικό πέτασμα.
  2. Φέρων μεταλλικός σκελετός της επένδυσης.
  3. Βουτυλικό σφραγιστικό κορδόνι.
  4. Ειδικό τεμάχιο βάσης.

  Γ. Λεπτομέρεια συναρμογής σύνθετων πετασμάτων με θύρα.
  1. Κούφωμα.
  2. Ειδικό τεμάχιο στήριξης.
  3. Σύνθετο θερμομονωτικό πέτασμα.
  4. Φέρων μεταλλικός σκελετός της επένδυσης.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στεγανολεκάνη πολλαπλών στρώσεων

Στεγανολεκάνη πολλαπλών στρώσεων

Στο νέο μουσείο του ιδρύματος Β. & Ε. Γουλανδρή προβλέφθηκε μια πρωτοποριακή τεχνική στεγανολεκάνης πολλαπλών στρώσεων. Λόγω των πέντε υπογείων, τα τρία εκ των οποίων προορίζονται για κύρια χρήση, του…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.