Κατασκευές από δομικό γυαλί

Οι κατασκευές από δομικό γυαλί σε οροφές παρέχουν μία γυάλινη επιφάνεια χωρίς ορατούς αρμούς από μεταλλικά ή άλλα στοιχεία. Χρησιμοποιείται γυαλί υψηλής αντοχής, χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο, που προσφέρει μία καθαρή διαυγή επιφάνεια, ενώ οι κοινοί υαλοπίνακες έχουν μία ελαφρά πράσινη απόχρωση. Οι υαλοπίνακες είναι δίδυμοι με διάκενο, στο οποίο υπάρχει ευγενές αέριο για καλύτερη θερμομονωτική ικανότητα, ενώ μπορούν να φέρουν και επίστρωση για χαμηλή εκπεμπτικότητα (low-e). Διατίθενται ορθογωνικοί, τετραγωνικοί ή άλλου σχήματος κατά παραγγελία. Συνιστάται οι μέγιστες διαστάσεις του υαλοπίνακα να μην υπερβαίνουν τις 1,50 x 3,00 (m). Ωστόσο, δεν είναι απαγορευτικές οι μεγαλύτερες διαστάσεις, αλλά θα πρέπει να ζητηθούν με παραγγελία.
Οδηγίες κατασκευής
Η στήριξη ενός τεμαχίου υαλοπίνακα είναι σχετικά απλή και γίνεται περιμετρικά επάνω σε μεταλλικές διατομές, συνήθως αλουμινίου με θερμοδιακοπή. Οι συνδέσεις του υαλοπίνακα με το σύστημα στήριξης γίνεται με χρήση δομικής σιλικόνης. Τα μεταλλικά στοιχεία στήριξης κάτω από τον υαλοπίνακα έχουν μικρή ορατή επιφάνεια, η οποία συχνά καλύπτεται με βαφή περιμετρικά.
Πολλαπλοί υαλοπίνακες σε σειρά μπορούν να τοποθετηθούν με τη χρήση συστήματος αλουμινίου με θερμοδιακοπή, διαμορφώνοντας μια μεγαλύτερη επιφάνεια, στην οποία οι υαλοπίνακες περιμετρικά βάφονται, προκειμένου να μην είναι ορατά τα στοιχεία σύνδεσης.
• Η χρήση γυάλινων δοκών για τη στήριξη των γυάλινων επιφανειών της οροφής αποτελεί μία ακόμη νέα εναλλακτική λύση. Οι γυάλινες δοκοί είναι υψηλής αντοχής και διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, προσφέροντας μία τελική όψη μόνο από γυαλί.
• Για την προστασία της γυάλινης προσθήκης σε κτίριο από το νερό της βροχής, ο οριζόντιος υαλοπίνακας προεκτείνεται, λειτουργώντας σαν νεροσταλάκτης. Επίσης, σε γυάλινες οροφές υπό κλίση τοποθετείται οριζόντια υδρορρόη στο χαμηλότερο επίπεδο της οροφής για τη γρήγορη απομάκρυνση των ομβρίων.
• Στην αγορά διατίθενται επίσης συστήματα δομικής υάλωσης με αυτοματοποιημένη λειτουργία. Η λειτουργία τους μπορεί να ελέγχεται είτε από το χρήστη είτε από ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κτιρίου (BMS).

 

 • Second Text:

  Α. Τρισδιάστατη απεικόνιση γυάλινου ανοίγματος σε δώμα.
  1. Οπλισμένο σκυρόδεμα.
  2. Ανοξείδωτο μπουλόνι.
  3. Πηχάκι στερέωσης προφίλ.
  4. Προφίλ.
  5. Θερμομονωτική στρώση.
  6. Προφίλ.
  7. Σφραγιστική μαστίχη.
  8. Ελαστική στεγανή διατομή σταθεροποίησης υαλοπίνακα.
  9. Πολυαμίδιο (θερμοδιακοπή).
  10. Μαύρη διαφανής περιμετρική ταινία (βαφή στην κάτω μεριά της υάλωσης.)
  11. Εξωτερική υάλωση.
  12. Εσωτερική διπλή υάλωση με διάκενο.
  13. Στρωτήρας.
  14. Ορθοστάτης.
  15. Μόνωση από πετροβάμβακα.
  16. Διπλή γυψοσανίδα.
  17. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.
  18. Φράγμα υδρατμών.
  19. Θερμομόνωση απρόσβλητη από την υγρασία.
  20. Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων.
  21. Εξομαλυντική στρώση τσιμεντοκονιάματος.
  22. Στεγανοποιητική στρώση (ασφαλτόπανο δύο στρώσεων).

  Β. Γυάλινο άνοιγμα σε δώμα. Η κατασκευή εδράζεται σε στηθαίο σκυροδέματος.
  1. Στηθαίο οπλισμένου σκυροδέματος.
  2. Ανοξείδωτο μπουλόνι.
  3. Πηχάκι στερέωσης προφίλ.
  4. Προφίλ.
  5. Θερμομονωτική στρώση.
  6. Προφίλ.
  7. Σφραγιστική μαστίχη.
  8. Ελαστική στεγανή διατομή σταθεροποίησης υαλοπίνακα.
  9. Αποστάτης.
  10. Πολυαμίδιο (θερμοδιακοπή).
  11. Μαύρη αδιαφανής περιμετρική ταινία (βαφή στην κάτω μεριά της υάλωσης).
  12. Εξωτερική υάλωση.
  13. Εσωτερική διπλή υάλωση με διάκενο.
  14. Διαχωριστική ταινία.
  15. Στρωτήρας.
  16. Μεταλλικές βίδες στερέωσης.
  17. Αφρώδης ηχομονωτική ταινία σφράγισης.
  18. Ορθοστάτης.
  19. Διπλή γυψοσανίδα.
  20. Μόνωση από πετροβάμβακα.
  21. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.
  22. Φράγμα υδρατμών.
  23. Θερμομόνωση απρόσβλητη από την υγρασία.
  24. Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων.
  25. Εξομαλυντική στρώση τσιμεντοκονιάματος.
  26. Στεγανοποιητική στρώση (ασφαλτόπανο 2 στρώσεων).

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογή επιχρίσματος

Εφαρμογή επιχρίσματος

Tο επίχρισμα εφαρμόζεται κατά κανόνα σε δύο ή τρεις στρώσεις, καθεμιά από τις οποίες εφαρμόζεται μετά από καλό βρέξιμο της προηγούμενης. Kάθε ενδιάμεση στρώση εκτραχύνεται επιφανειακά και δεν είναι λεπτότερη…
Ενίσχυση με μεταλλικούς κλωβούς

Ενίσχυση με μεταλλικούς κλωβούς

Αυτή η τεχνική δεν αυξάνει παρά ελάχιστα τη διατομή του στοιχείου του φέροντος οργανισμού, αλλά το ενισχύει μέσω ενεργής περίσφιξής του. Είναι μια οικονομική και γρήγορη μέθοδος ενίσχυσης που ακολουθεί…
Κέλυφος σκυροδέματος σε κτίριο του τουριστικού λιμένα Αστήρ της Μαρίνας Βουλιαγμένης

Κέλυφος σκυροδέματος σε κτίριο του τουριστικού λιμένα Αστήρ της Μαρίνας Βουλιαγμένης

Τα προτεινόμενα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της "Μαρίνας Βουλιαγμένης" περιλαμβάνουν την ανακατασκευή και αναδιάταξη των υφιστάμενων λιμενικών έργων και τη διαμόρφωση νέας χερσαίας ζώνης. Διαμορφώνονται νέες αναπτύξεις συνολικής δόμησης 4.800…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.