Θεμελίωση μεταλλικού υποστυλώματος βιομηχανικών κτιρίων

Η θεμελίωση των βιομηχανικών κτιρίων γίνεται συνήθως με πέδιλα και συνδετήριες δοκούς ή με πεδιλοδοκούς. Η επιλογή του συστήματος θεμελίωσης εξαρτάται από τις ροπές στην έδραση των στύλων και τις αποστάσεις μεταξύ τους. Τα μεταλλικά υποστυλώματα εδράζονται με μεταλλική πλάκα σε κοντά υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα κοντά υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος μπορεί να προεξέχουν επάνω από την επιφάνεια του εδάφους, όταν πρέπει να προστατευτούν τα μεταλλικά υποστυλώματα από ενδεχόμενη κρούση κατά τη λειτουργία του βιομηχανικού κτιρίου. Εναλλακτικά, μπορεί το μεταλλικό υποστύλωμα να εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεμα από τη στάθμη έδρασης μέχρι περίπου 1,5 m επάνω από τη στάθμη του εδάφους για λόγους ανθεκτικότητας.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αποκατάσταση ρωγμών επιχρισμάτων

Αποκατάσταση ρωγμών επιχρισμάτων

Κατηγορίες ρωγμών στο επίχρισμαΟι λεπτές ρωγμές προκαλούνται από κακή εφαρμογή κάποιας στρώσης επιχρίσματος, όπως διαφορές πάχους διαδοχικών περιοχών του ή παχιές στρώσεις, καθώς και κακή σύνθεσή του, όπως χρήση πολύ…
Συνδέσεις συστημάτων προκατασκευής από σκυρόδεμα

Συνδέσεις συστημάτων προκατασκευής από σκυρόδεμα

Συχνά είτε στο υποστύλωμα είτε στη δοκό για διευκόλυνση της σύνδεσης διαμορφώνονται κατάλληλου μεγέθους και σχήματος εσοχές. Για την ανάπτυξη των ικανών και αναγκαίων δυνάμεων για την ασφαλή σύνδεση χρησιμοποιούνται κατακόρυφα ή οριζόντια…
Ενίσχυση με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα

Ενίσχυση με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα

Η ενίσχυση επιτυγχάνεται με αύξηση της διατομής του υποστυλώματος με νέες στρώσεις σκυροδέματος και νέους οπλισμούς (νέους διαμήκεις και εγκάρσιους οπλισμούς περιμετρικά), κατασκευάζοντας ένα μανδύα γύρω από το αρχικό στοιχείο.…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.