Επικάλυψη οροφής με σύνθετα πετάσματα

Οι επικαλύψεις της οροφής των βιομηχανικών κτιρίων επιλέγονται ανάλογα με τις απαιτήσεις κατασκευής. Για να μειωθεί το ίδιο βάρος της οροφής τα πετάσματα επικάλυψης κατασκευάζονται συνήθως με παρόμοια υλικά με αυτών της πλαγιοκάλυψης. Πολλές φορές, τοποθετούνται σχάρες με φωτοβολταϊκά πετάσματα επάνω από τα πετάσματα της επικάλυψης, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Όταν ανοίγονται τρύπες στα πετάσματα στο εργοτάξιο, πρέπει να απομακρύνονται τα ρινίσματα σιδήρου από την επιφάνεια της τελικής κατασκευής, διότι οξειδώνονται και μπορεί να καταστρέψουν την αντιδιαβρωτική στρώση των μεταλλικών στοιχείων.
Στις συνδέσεις των πετασμάτων με τον κύριο μεταλλικό φορέα πρέπει να παρεμβάλλονται ειδικά περικόχλια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή, προκειμένου να αποφευχθεί πρόωρη διάβρωση των μεταλλικών στοιχείων.

 

 • Second Text:

  Α. Λεπτομέρεια σύνδεσης σύνθετων πετασμάτων στον κορφιά.
  1. Κορφιάς, τοποθετημένος επάνω σε βουτυλικό σφραγιστικό κορδόνι.
  2. Μεταλλικό στήριγμα με εκατέρωθεν βουτυλικό κορδόνι, αγκυρωμένο με αυτοδιατρητική βίδα.
  3. Αυτοδιατρητική βίδα.
  4. Σύνθετο θερμομονωτικό πέτασμα.
  5. Μονωτικό υλικό.
  6. Εσωτερικό τεμάχιο κορφιά.
  7. Τεγίδα.

  Β. Σύνδεση υδρορρόης σε μεταλλική επιστέγαση.
  1. Βίδα εξαγωνικής κεφαλής.
  2. Έλασμα ανάρτησης υδρορρόης με εκατέρωθεν βουτυλικό κορδόνι, αγκυρωμένο με αυτοδιατρητική βίδα.
  3. Οριζόντια υδρορρόη.
  4. Έλασμα για το κλείσιμο της οπής μεταξύ υδρορρόης και κατακόρυφης επιφάνειας με τυφλό πριτσίνι.
  5. Βίδα εξαγωνικής κεφαλής.
  6. Γαλβανισμένο κρυφό έλασμα.
  7. Τεγίδα.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Επικαλύψεις των οπλισμών με σκυρόδεμα

Επικαλύψεις των οπλισμών με σκυρόδεμα

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Nέου Aντισεισμικού Kανονισμού και του Kανονισμού Oπλισμένου Σκυροδέματος οι επικαλύψεις του οπλισμού με σκυρόδεμα οφείλουν να είναι:• Σε πλάκες: cmin ≥ 2,0 cm. Σε παραθαλάσσιες…
Επισκευή τοιχοποιίας πλήρωσης με αποκόλληση από τον φέροντα οργανισμό

Επισκευή τοιχοποιίας πλήρωσης με αποκόλληση από τον φέροντα οργανισμό

Η σύνδεση του τοίχου πλήρωσης με το φέροντα οργανισμό του κτιρίου αποτρέπει τοπικές αστοχίες σ’ αυτήν και αυξάνει σημαντικά την πλαστιμότητα και την ικανότητα απόσβεσης ενέργειας κατά τη σεισμική δράση.…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.