Ενίσχυση με σύνθετα υλικά ή μεταλλικά ελάσματα

Τα σύνθετα υλικά (ινοπλισμένα πολυμερή - FRP) ή τα μεταλλικά ελάσματα (χαλύβδινα ελάσματα πάχους 1,0 - 1,5 mm) επικολλώνται επάνω στην επιφάνεια του σκυροδέματος με το χέρι σε μία ή περισσότερες στρώσεις σε συνεχή σύνδεση. Χρησιμοποιείται ειδική κόλλα, συνήθως εποξειδική ρητίνη. Η τοποθέτηση αγκυρώσεων (κοχλιών ή επιπλέον στρώσεων) στα άκρα των λωρίδων χάλυβα ή FRP μπορεί να αποτρέψει την πρόωρη αποκόλλησή τους. Τα ινοπλισμένα πολυμερή είναι δύσκαμπτα ελάσματα (πάχους 1 mm) ή εύκαμπτα υφάσματα (πάχους 0,1 - 0,4 mm) και αποτελούνται από ίνες (άνθρακα, αραμιδίου ή γυαλιού), σε πολυμερική μήτρα και κόλλα εφαρμογής. Είναι δυνατόν να είναι προκατασκευασμένα ή μπορεί να κατασκευάζονται επί τόπου στο έργο.
Εναλλακτικά, αντί για επικόλληση των φύλλων μπορεί να επιλεγεί τοποθέτησή τους σε αυλάκια, δηλαδή εγκοπές της επιφάνειας του σκυροδέματος. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη συνάφεια μεταξύ της ενίσχυσης και του σκυροδέματος και προστασία έναντι της διάβρωσης, εάν πρόκειται για μεταλλικά ελάσματα. Για τη συγκόλληση του οπλισμού στις εγκοπές, όπως επίσης και για την αγκύρωσή του, χρησιμοποιείται ρητίνη ή κονίαμα.
Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συνήθως σε βλάβες υποστυλωμάτων (π.χ. αστοχία σε διάτμηση και σε θλίψη ή ανεπαρκής μάτιση οπλισμού), πλακών και δοκών. Στην περίπτωση υποστυλώματος είναι δυνατή η περιτύλιξη σύνθετων υλικών περιμετρικά της διατομής με ειδική συσκευή ρομπότ.

 • Second Text:

  Α. Πλάκα ενισχυμένη με ινοπλισμένα πολυμερή σε αυλάκια ή εγκοπές του σκυροδέματος
  1. Παλαιός οπλισμός.
  2. Πλάκα σκυροδέματος.
  3. Ινοπλισμένα πολυμερή σε εγκοπές.
  4. Ρητίνη.

  Β. Τομή ενισχυμένης δοκού με επικόλληση μεταλλικού ελάσματος και αγκύρωση των άκρων
  1. Εσωτερικός οπλισμός.
  2. Κοχλίες για αγκύρωση στα άκρα του μεταλλικού ελάσματος για αποτροπή της πρόωρης αποκόλλησής του.
  3. Μεταλλικό έλασμα.
  4. Εποξειδική ρητίνη.
  5. Δοκός.

  Γ. Τομή ενισχυμένης δοκού με επικόλληση φύλλων ινοπλισμένων πολυμερών από ίνες άνθρακα σε δύο διαφορετικές διατάξεις.
  i.
  1. Πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  2. Εύκαμπτο φύλλο υφάσματος από ινοπλισμένα πολυμερή από ίνες άνθρακα.
  3. Εποξειδική ρητίνη.
  4. Δοκός από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  ii.
  1. Πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  2. Εύκαμπτα φύλλα (λωρίδες) υφάσματος από ινοπλισμένα πολυμερή από ίνες άνθρακα.
  3. Εποξειδική ρητίνη.
  4. Δοκός από οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βαφές εξωτερικών επιφανειών

Βαφές εξωτερικών επιφανειών

• Bαφή εμφανούς σκυροδέματος H υγρασία της επιφάνειας πρέπει να μην υπερβαίνει το 5%. H επιφάνεια καλύπτεται με τρεις διαδοχικές στρώσεις: στρώση πρόσφυσης (στόκος), στρώση προεργασίας (αστάρι) και τελική στρώση…
Αντιμετώπιση υγρασίας με τη μέθοδο της ηλεκτρώσμωσης

Αντιμετώπιση υγρασίας με τη μέθοδο της ηλεκτρώσμωσης

Η μέθοδος ηλεκτρώσμωσης βασίζεται στην ηλεκτροχημική αποστράγγιση του εδάφους και επιτυγχάνει, εκτός από διακοπή της διείσδυσης νερού στην κατασκευή, μείωση των επιπέδων υγρασίας στο σκυρόδεμα με αναστροφή του φαινομένου. Αποτελεί…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.