Ενίσχυση με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα

Η ενίσχυση επιτυγχάνεται με αύξηση της διατομής του υποστυλώματος με νέες στρώσεις σκυροδέματος και νέους οπλισμούς (νέους διαμήκεις και εγκάρσιους οπλισμούς περιμετρικά), κατασκευάζοντας ένα μανδύα γύρω από το αρχικό στοιχείο.

Είδη μανδυών
Ανάλογα με το υλικό σκυροδέτησης, οι μανδύες διακρίνονται σε:
• μανδύες από έγχυτο σκυρόδεμα, για την κατασκευή μανδυών μεγάλου πάχους (μεγαλύτερο από 8 cm),
• μανδύες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, για την κατασκευή μανδυών μικρού πάχους (5 - 10 cm),
• μανδύες από σκυροτσιμεντόπηγμα, για την απρόσκοπτη σκυροδέτηση, ακόμη και παρουσία πυκνών οπλισμών,
• μανδύες από ειδικά σκυροδέματα ή τσιμεντοκονιάματα για την κατασκευή μανδυών εξαιρετικά μικρού πάχους, αλλά υψηλού κόστους.
Ανάλογα με την έκταση της βλάβης και τους πιθανούς αρχιτεκτονικούς περιορισμούς, οι μανδύες διακρίνονται σε:
• ολικούς μανδύες,
• τοπικούς μανδύες,
• ολόπλευρους ή κλειστούς μανδύες,
• ανοικτούς μανδύες (τρίπλευρους ή δίπλευρους).

Διαδικασία εφαρμογής
Η εκτέλεση των εργασιών ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
1. Αφαίρεση του σκυροδέματος που έχει υποστεί βλάβες με χρήση κατάλληλων εργαλείων (π.χ. ελαφρές αερόσφυρες και σφυροκάλεμα) και αποκάλυψη των παλαιών ράβδων οπλισμού σε ορισμένα κατάλληλα σημεία, ώστε να είναι δυνατή η συγκόλλησή τους με νέες ράβδους (εφόσον προβλέπεται η χρήση παρεμβλημάτων).
2. Διάτρηση οπών με χρήση τρυπανιών περιστροφικού τύπου για την αγκύρωση των νέων ράβδων οπλισμού και για την τοποθέτηση των συνδετήρων και των βλήτρων (εφόσον προβλέπεται η χρήση βλήτρων).
3. Υδροαμμοβολή (ή τριβή με μηχανικό εξοπλισμό) της επιφάνειας του σκυροδέματος (σε βάθος περίπου 6 mm) με σκοπό την αφαίρεση της εξωτερικής στρώσης τσιμεντοπολτού και την εμφάνιση των αδρανών.
4. Καθαρισμός του εσωτερικού των οπών (με αναρρόφηση) και της επιφάνειας του σκυροδέματος (με αέρα υπό πίεση).
5. Αγκύρωση των βλήτρων (εφόσον προβλέπεται η χρήση βλήτρων) και των άκρων των νέων διαμήκων ράβδων οπλισμού με εισαγωγή εποξειδικής ρητίνης στ εσωτερικό κατάλληλων οπών που διανοίχθηκαν στο 2ο βήμα.
6. Ηλεκτροσυγκόλληση των νέων και των παλαιών ράβδων οπλισμού

 • Second Text:

  Ενισχυμένο υποστύλωμα τετραγωνικής διατομής με κλειστό μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα
  ΚΑΤΟΨΗ (Α)
  1. Παλαιό υποστύλωμα.
  2. Νέες ράβδοι.
  3. Νέο σκυρόδεμα.
  4. Βλήτρα.

  Κλειστός μανδύας οπλισμένου σκυροδέματος με αναρτήρες σε υποστύλωμα τετραγωνικής διατομής
  ΚΑΤΟΨΗ (Β)
  1. Παλαιό υποστύλωμα.
  2. Αναρτήρας.
  3. Πρόσθετος οπλισμός.
  4. Νέο σκυρόδεμα.

  ΤΟΜΗ (Γ)
  1. Παλαιό υποστύλωμα.
  2. Αναρτήρας.
  3. Πρόσθετος οπλισμός.
  4. Συγκόλληση.
  5. Παλαιός οπλισμός.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βαφές εξωτερικών επιφανειών

Βαφές εξωτερικών επιφανειών

• Bαφή εμφανούς σκυροδέματος H υγρασία της επιφάνειας πρέπει να μην υπερβαίνει το 5%. H επιφάνεια καλύπτεται με τρεις διαδοχικές στρώσεις: στρώση πρόσφυσης (στόκος), στρώση προεργασίας (αστάρι) και τελική στρώση…
Κρίσιμες περιοχές δομικών στοιχείων

Κρίσιμες περιοχές δομικών στοιχείων

Ο Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος χαρακτηρίζει ως κρίσιμες τις περιοχές δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχίων, στις οποίες απαιτείται ειδική κατασκευαστική διαμόρφωση της όπλισής τους. Στις κρίσιμες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό οπλισμού και πύκνωση του οπλισμού περίσφιγξης. …
Μεταλλικός στεγασμένος διάδρομος

Μεταλλικός στεγασμένος διάδρομος

Ο σχεδιασμός της επέκτασης του δικαστικού μεγάρου της Πάφου δημιουργεί μια συνέχεια μεταξύ αυτού και του υφιστάμενου κτιρίου στην πρόσοψη προς το δρόμο. Καθοριστική παράμετρος του σχεδιασμού ήταν η κυκλοφορία…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.