Ενίσχυση με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα

Η ενίσχυση επιτυγχάνεται με αύξηση της διατομής του υποστυλώματος με νέες στρώσεις σκυροδέματος και νέους οπλισμούς (νέους διαμήκεις και εγκάρσιους οπλισμούς περιμετρικά), κατασκευάζοντας ένα μανδύα γύρω από το αρχικό στοιχείο.

Είδη μανδυών
Ανάλογα με το υλικό σκυροδέτησης, οι μανδύες διακρίνονται σε:
• μανδύες από έγχυτο σκυρόδεμα, για την κατασκευή μανδυών μεγάλου πάχους (μεγαλύτερο από 8 cm),
• μανδύες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, για την κατασκευή μανδυών μικρού πάχους (5 - 10 cm),
• μανδύες από σκυροτσιμεντόπηγμα, για την απρόσκοπτη σκυροδέτηση, ακόμη και παρουσία πυκνών οπλισμών,
• μανδύες από ειδικά σκυροδέματα ή τσιμεντοκονιάματα για την κατασκευή μανδυών εξαιρετικά μικρού πάχους, αλλά υψηλού κόστους.
Ανάλογα με την έκταση της βλάβης και τους πιθανούς αρχιτεκτονικούς περιορισμούς, οι μανδύες διακρίνονται σε:
• ολικούς μανδύες,
• τοπικούς μανδύες,
• ολόπλευρους ή κλειστούς μανδύες,
• ανοικτούς μανδύες (τρίπλευρους ή δίπλευρους).

Διαδικασία εφαρμογής
Η εκτέλεση των εργασιών ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
1. Αφαίρεση του σκυροδέματος που έχει υποστεί βλάβες με χρήση κατάλληλων εργαλείων (π.χ. ελαφρές αερόσφυρες και σφυροκάλεμα) και αποκάλυψη των παλαιών ράβδων οπλισμού σε ορισμένα κατάλληλα σημεία, ώστε να είναι δυνατή η συγκόλλησή τους με νέες ράβδους (εφόσον προβλέπεται η χρήση παρεμβλημάτων).
2. Διάτρηση οπών με χρήση τρυπανιών περιστροφικού τύπου για την αγκύρωση των νέων ράβδων οπλισμού και για την τοποθέτηση των συνδετήρων και των βλήτρων (εφόσον προβλέπεται η χρήση βλήτρων).
3. Υδροαμμοβολή (ή τριβή με μηχανικό εξοπλισμό) της επιφάνειας του σκυροδέματος (σε βάθος περίπου 6 mm) με σκοπό την αφαίρεση της εξωτερικής στρώσης τσιμεντοπολτού και την εμφάνιση των αδρανών.
4. Καθαρισμός του εσωτερικού των οπών (με αναρρόφηση) και της επιφάνειας του σκυροδέματος (με αέρα υπό πίεση).
5. Αγκύρωση των βλήτρων (εφόσον προβλέπεται η χρήση βλήτρων) και των άκρων των νέων διαμήκων ράβδων οπλισμού με εισαγωγή εποξειδικής ρητίνης στ εσωτερικό κατάλληλων οπών που διανοίχθηκαν στο 2ο βήμα.
6. Ηλεκτροσυγκόλληση των νέων και των παλαιών ράβδων οπλισμού

 • Second Text:

  Ενισχυμένο υποστύλωμα τετραγωνικής διατομής με κλειστό μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα
  ΚΑΤΟΨΗ (Α)
  1. Παλαιό υποστύλωμα.
  2. Νέες ράβδοι.
  3. Νέο σκυρόδεμα.
  4. Βλήτρα.

  Κλειστός μανδύας οπλισμένου σκυροδέματος με αναρτήρες σε υποστύλωμα τετραγωνικής διατομής
  ΚΑΤΟΨΗ (Β)
  1. Παλαιό υποστύλωμα.
  2. Αναρτήρας.
  3. Πρόσθετος οπλισμός.
  4. Νέο σκυρόδεμα.

  ΤΟΜΗ (Γ)
  1. Παλαιό υποστύλωμα.
  2. Αναρτήρας.
  3. Πρόσθετος οπλισμός.
  4. Συγκόλληση.
  5. Παλαιός οπλισμός.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατασκευή εξωστών

Κατασκευή εξωστών

Bασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή των εξωστών είναι:• H σωστή κατασκευή των φερόντων στοιχείων, ώστε η τελική διαμόρφωση της επιφάνειας των επιστρώσεων και…
Εφαρμογή επιχρίσματος

Εφαρμογή επιχρίσματος

Tο επίχρισμα εφαρμόζεται κατά κανόνα σε δύο ή τρεις στρώσεις, καθεμιά από τις οποίες εφαρμόζεται μετά από καλό βρέξιμο της προηγούμενης. Kάθε ενδιάμεση στρώση εκτραχύνεται επιφανειακά και δεν είναι λεπτότερη…
Συνδέσεις συστημάτων προκατασκευής από σκυρόδεμα

Συνδέσεις συστημάτων προκατασκευής από σκυρόδεμα

Συχνά είτε στο υποστύλωμα είτε στη δοκό για διευκόλυνση της σύνδεσης διαμορφώνονται κατάλληλου μεγέθους και σχήματος εσοχές. Για την ανάπτυξη των ικανών και αναγκαίων δυνάμεων για την ασφαλή σύνδεση χρησιμοποιούνται κατακόρυφα ή οριζόντια…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.