Βαφές εξωτερικών επιφανειών

• Bαφή εμφανούς σκυροδέματος
H υγρασία της επιφάνειας πρέπει να μην υπερβαίνει το 5%. H επιφάνεια καλύπτεται με τρεις διαδοχικές στρώσεις: στρώση πρόσφυσης (στόκος), στρώση προεργασίας (αστάρι) και τελική στρώση βαφής (τσιμεντόχρωμα). Xρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά χρώματα είτε χρώματα με οργανικούς διαλύτες. Bαφή επιχρισμάτων
• Oι βασικές κατηγορίες βαφών είναι: υδατοδιαλυτές, με πλαστικά χρώματα, με οργανικούς διαλύτες. Για την επιτυχή εφαρμογή τους καθοριστικούς παράγοντες αποτελούν η ορθή επιλογή της βαφής ανάλογα με το υπόστρωμα και το περιβάλλον, η σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και η επιμελημένη εφαρμογή του συστήματος (στόκοι, αστάρια, χρώματα). Oι βαφές που επιτρέπουν την αναπνοή της επιφάνειας, ελαττώνουν τις συνέπειες της υγρασίας.

 • Second Text:

  Α. Βαφή εμφανούς σκυροδέματος.
  1. Τοιχίο σκυροδέματος.
  2. Στρώση πρόσφυσης (στόκος).
  3. Στρώση προεργασίας (αστάρι).
  4. Τελική στρώση βαφής (τσιμεντόχρωμα).

  Β. Βαφή εξωτερικής επιφάνειας που έχει προσβληθεί από υγρασία.
  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αντιμετώπιση της αιτίας που την προκάλεσε,
  ο καθαρισμός της επιφάνειας και η εφαρμογή σε στεγνή πλέον επιφάνεια.
  1. Επίχρισμα τοιχοποιίας.
  2. Μυκητοκτόνο χρώμα.
  3. Αστάρι.
  4. Ελαστομερές ακρυλικό.
  5. Ακρυλικό χρώμα.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ενίσχυση με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα

Ενίσχυση με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα

Η ενίσχυση επιτυγχάνεται με αύξηση της διατομής του υποστυλώματος με νέες στρώσεις σκυροδέματος και νέους οπλισμούς (νέους διαμήκεις και εγκάρσιους οπλισμούς περιμετρικά), κατασκευάζοντας ένα μανδύα γύρω από το αρχικό στοιχείο.…
Κατασκευές από δομικό γυαλί

Κατασκευές από δομικό γυαλί

Οι κατασκευές από δομικό γυαλί σε οροφές παρέχουν μία γυάλινη επιφάνεια χωρίς ορατούς αρμούς από μεταλλικά ή άλλα στοιχεία. Χρησιμοποιείται γυαλί υψηλής αντοχής, χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο, που προσφέρει μία…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.