Σύστημα αποχέτευσης στα κτίρια

H συγκέντρωση και διοχέτευση των αποβλήτων γίνεται μέσω των υποδοχέων και του συστήματος σωληνώσεων, που στο σύνολό τους αποτελούν το αποχετευτικό δίκτυο του κτιρίου. Εφόσον υπάρχει αυτό, καταλήγει στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο, ενώ διαφορετικά καταλήγει σε βόθρο. Tο αποχετευτικό σύστημα του κτιρίου διαιρείται σε δύο μεγάλες ενότητες, στην αποχέτευση των όμβριων και στην αποχέτευση των λυμάτων. Οι κανονισμοί θέτουν κάποιους βασικούς κανόνες οι οποίοι είναι γενικοί για τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Oι βασικότεροι εξ αυτών είναι η ελεύθερη αποχέτευση των όμβριων υδάτων, η στεγανότητα και η ανθεκτικότητα των εγκαταστάσεων, η ελάχιστη πίεση των αγωγών να είναι 0,5 bar, η χρήση των κατάλληλων εξαρτημάτων σύνδεσης, η εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό των σωληνώσεων, η αποχέτευση των λυμάτων χωρίς κίνδυνο εμφράξεως, η κατά το δυνατόν αθόρυβη λειτουργία του δικτύου, ο περιορισμός στο ελάχιστο δυνατό των οριζόντιων τμημάτων του δικτύου, η αποφυγή δημιουργίας υπερπιέσεων και υποπιέσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά τα σιφόνια. Tο σύστημα αποχέτευσης του κτιρίου αποτελείται από δίκτυο οριζόντιων και κατακόρυφων σωλήνων, από τα σιφόνια του δαπέδου, του δώματος και των υδραυλικών υποδοχέων, τα φρεάτια επιθεώρησης και το δίκτυο σωληνώσεων αερισμού του δικτύου. Tα τμήματα των αγωγών διαιρούνται σε γενικούς, κύριους και δευτερεύοντες.
Γενικός αγωγός
Συγκεντρώνει τα λύματα των σωληνώσεων του δικτύου και τα οδηγεί στον υπόνομο ή στο βόθρο. Διακρίνεται στον εσωτερικό γενικό αγωγό (εντός του κτιρίου) και στον εξωτερικό αγωγό (εκτός του κτιρίου). O εσωτερικός αγωγός καταλήγει στο κεντρικό φρεάτιο, το οποίο χρησιμεύει για την επιθεώρηση της λειτουργίας του γενικού αγωγού. O εξωτερικός γενικός αγωγός συνδέει τα απόβλητα που συγκεντρώνονται στο κεντρικό φρεάτιο και τα οδηγεί στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο ή στο βόθρο.
Kύριοι αγωγοί
Είναι οι οριζόντιοι και κατακόρυφοι σωλήνες που συγκεντρώνουν τα λύματα από τους δευτερεύοντες αγωγούς και τα μεταφέρουν στο γενικό εσωτερικό αγωγό.
Δευτερεύοντες αγωγοί
Είναι οι σωλήνες που μεταφέρουν τα λύματα από τους υδραυλικούς υποδοχείς στους κύριους αγωγούς. Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις συνδέσεις, μέσα στις οποίες το νερό πρέπει να κινείται απρόσκοπτα, ενώ παράλληλα να διατηρείται ο αερισμός. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της διατομής του αγωγού αερισμού, ενώ ο αερισμός μπορεί να είναι είτε άμεσος είτε έμμεσος. Στον άμεσο αερισμό του δικτύου ο σωλήνας της αποχέτευσης χρησιμοποιείται και ως σωλήνας αερισμού, αφού εκτείνεται έως τη στέγη ή το δώμα, ενώ στον έμμεσο αερισμό τοποθετείται επιπρόσθετα ένας σωλήνας παράλληλος του κύριου αγωγού της αποχέτευσης. Tο διάγραμμα ροής του αποχετευτικού δικτύου συμπληρώνουν οι αγωγοί υδροσυλλογής των ομβρίων της στέγης που τα οδηγούν στην υδρορρόη και τα επιφανειακά αποστραγγιστικά κανάλια απορροής που μεταφέρουν τις επιφανειακές συγκεντρώσεις του νερού στους υπαίθριους χώρους προς το κεντρικό φρεάτιο.

 • Second Text:

  Α. Σύστημα αποχέτευσης ενός μπάνιου
  Με τον κατακόρυφο κύριο αγωγό συνδέεται ο αγωγός από το σιφόνι δαπέδου και ξεχωριστά ο αγωγός της λεκάνης του αποχωρητηρίου.

  Β. Σύνδεση λυμάτων κουζίνας με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης
  Aπαιτείται σύνδεση με αγωγό αερισμού για εξισορρόπηση των πιέσεων.
   

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σωλήνες αποχέτευσης σε υπόγειο δίκτυο

Σωλήνες αποχέτευσης σε υπόγειο δίκτυο

O σωλήνας τοποθετείται σε ελάχιστο βάθος 1 m σε τάφρο με πλάτος τουλάχιστον 30 cm μεγαλύτερο από την εξωτερική διάμετρο της μούφας του σωλήνα. O πυθμένας της τάφρου διαμορφώνεται επίπεδος και ομαλός και…
Διατάξεις ειδών υγιεινής και διαμόρφωση δικτύου ύδρευσης

Διατάξεις ειδών υγιεινής και διαμόρφωση δικτύου ύδρευσης

Η αρχή του εσωτερικού δικτύου διανομής ύδρευσης γίνεται από τον υδρομετρητή και ολοκληρώνεται από τους υδραυλικούς υποδοχείς. Στους υδραυλικούς υποδοχείς συγκαταλέγονται οι λεκάνες αποχωρητηρίου, οι νιπτήρες, οι μπανιέρες, οι ντουζιέρες…
Εντοιχιζόμενα καζανάκια σε τοιχοποιία

Εντοιχιζόμενα καζανάκια σε τοιχοποιία

Τα εντοιχιζόμενα καζανάκια (δοχεία έκπλυσης) προσφέρουν εργονομία και αισθητική αναβάθμιση στο χώρο. Το συνολικό όφελος του χώρου έναντι των εξωτερικών δοχείων έκπλυσης υαλώδους πορσελάνης κυμαίνεται από 10 έως 15 cm.…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.