Στεγανοποίηση φυτεμένου δώματος σε συναρμογή με στηθαίο

Το στηθαίο σε ένα φυτεμένο δώμα πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 10 - 15 cm, μετρούμενο από την επάνω επιφάνεια του κήπου. Επί των στηθαίων και γενικά επί των κατακόρυφων επιφανειών τοποθετείται λωρίδα ασφαλτικής στεγανοποιητικής μεμβράνης, ελάχιστου πλάτους 50 cm, η οποία επικολλάται με φλόγιστρο επάνω στην κατακόρυφη επιφάνεια που έχει ασταρωθεί προηγουμένως με ασφαλτικό βερνίκι. Η μεμβράνη πρέπει να φθάνει μέχρι τη στέψη του στηθαίου. Ακολουθεί διάστρωση και επικόλληση της δεύτερης στεγανοποιητικής μεμβράνης επάνω στα φύλλα της πρώτης στρώσης με παράλληλη μετατόπιση κατά 50 cm, έτσι ώστε τα φύλλα να αλληλεπικαλύπτονται. Αυτή η στεγανοποιητική στρώση είναι απαραίτητο να προστατεύεται στο εκτεθειμένο της στον ήλιο τμήμα από την υπεριώδη ακτινοβολία και στο τμήμα εντός του χώματος από κακώσεις προερχόμενες από το σκάλισμα του χώματος και από αιχμηρές πέτρες που βρίσκονται εντός του. Η προστασία συνήθως επιτυγχάνεται με μολυβδόφυλλο ή στραντζαριστή λαμαρίνα.

 • Second Text:

  Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΔΩΜΑ
  1. Κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα, στερεωμένη περιμετρικά του στηθαίου.
  2. Χώμα φύτευσης.
  3. Διαχωριστικό φίλτρο συγκράτησης χώματος.
  4. Αποστραγγιστική στρώση.
  5. Γεωύφασμα.
  6. Στεγανοποιητική αντιριζική μεμβράνη επί της στεγανοποιητικής στρώσης.
  7. Στρώση κλίσεων (όταν απαιτείται).
  8. Θερμομονωτική στρώση.
  9. Φράγμα υδρατμών.
  10. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.

  Β. ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
  1. Κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα, στερεωμένη περιμετρικά του στηθαίου.
  2. Χώμα φύτευσης.
  3. Διαχωριστικό φίλτρο συγκράτησης χώματος.
  4. Αποστραγγιστική στρώση.
  5. Γεωύφασμα.
  6. Θερμομονωτική στρώση (ανθεκτική στις ρίζες των φυτών, όπως αφρώδες γυαλί).
  7. Στεγανοποιητική αντιριζική μεμβράνη επί της στεγανοποιητικής στρώσης.
  8. Στρώση κλίσεων (όταν απαιτείται).
  9. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Έλεγχος στάθμης νερού στην αποστραγγιστική στρώση

Έλεγχος στάθμης νερού στην αποστραγγιστική στρώση

Για την κατασκευή του φρεατίου των υδρορροών χρησιμοποιούνται έτοιμα πλαστικά ή μεταλλικά εξαρτήματα, οπτόπλινθοι ή σκυρόδεμα. Τα τοιχώματά του φρεατίου εδράζονται επάνω στη στεγανοποιητική στρώση του δομικού τμήματος και στη…
Εξωτερική θερμομόνωση κατακόρυφων αρμών διαστολής

Εξωτερική θερμομόνωση κατακόρυφων αρμών διαστολής

Σε περίπτωση που υπάρχουν αρμοί διαστολής στην τοιχοποιία, τότε αυτοί πρέπει να μεταφερθούν και στη στρώση της θερμομόνωσης. Μέσα στον αρμό σφηνώνονται ειδικά αρμοκάλυπτρα αλουμινίου ή PVC, τα οποία διαθέτουν…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.