Στεγανοποίηση φυτεμένου δώματος σε συναρμογή με στηθαίο

Το στηθαίο σε ένα φυτεμένο δώμα πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 10 - 15 cm, μετρούμενο από την επάνω επιφάνεια του κήπου. Επί των στηθαίων και γενικά επί των κατακόρυφων επιφανειών τοποθετείται λωρίδα ασφαλτικής στεγανοποιητικής μεμβράνης, ελάχιστου πλάτους 50 cm, η οποία επικολλάται με φλόγιστρο επάνω στην κατακόρυφη επιφάνεια που έχει ασταρωθεί προηγουμένως με ασφαλτικό βερνίκι. Η μεμβράνη πρέπει να φθάνει μέχρι τη στέψη του στηθαίου. Ακολουθεί διάστρωση και επικόλληση της δεύτερης στεγανοποιητικής μεμβράνης επάνω στα φύλλα της πρώτης στρώσης με παράλληλη μετατόπιση κατά 50 cm, έτσι ώστε τα φύλλα να αλληλεπικαλύπτονται. Αυτή η στεγανοποιητική στρώση είναι απαραίτητο να προστατεύεται στο εκτεθειμένο της στον ήλιο τμήμα από την υπεριώδη ακτινοβολία και στο τμήμα εντός του χώματος από κακώσεις προερχόμενες από το σκάλισμα του χώματος και από αιχμηρές πέτρες που βρίσκονται εντός του. Η προστασία συνήθως επιτυγχάνεται με μολυβδόφυλλο ή στραντζαριστή λαμαρίνα.

 • Second Text:

  Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΔΩΜΑ
  1. Κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα, στερεωμένη περιμετρικά του στηθαίου.
  2. Χώμα φύτευσης.
  3. Διαχωριστικό φίλτρο συγκράτησης χώματος.
  4. Αποστραγγιστική στρώση.
  5. Γεωύφασμα.
  6. Στεγανοποιητική αντιριζική μεμβράνη επί της στεγανοποιητικής στρώσης.
  7. Στρώση κλίσεων (όταν απαιτείται).
  8. Θερμομονωτική στρώση.
  9. Φράγμα υδρατμών.
  10. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.

  Β. ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
  1. Κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα, στερεωμένη περιμετρικά του στηθαίου.
  2. Χώμα φύτευσης.
  3. Διαχωριστικό φίλτρο συγκράτησης χώματος.
  4. Αποστραγγιστική στρώση.
  5. Γεωύφασμα.
  6. Θερμομονωτική στρώση (ανθεκτική στις ρίζες των φυτών, όπως αφρώδες γυαλί).
  7. Στεγανοποιητική αντιριζική μεμβράνη επί της στεγανοποιητικής στρώσης.
  8. Στρώση κλίσεων (όταν απαιτείται).
  9. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στεγανοποίηση οριζόντιων στοιχείων με ασφαλτικές μεμβράνες

Στεγανοποίηση οριζόντιων στοιχείων με ασφαλτικές μεμβράνες

Οι ασφαλτικές μεμβράνες (κοινώς ασφαλτόπανα), παρέχουν πολυετή στεγανοποίηση, προστασία έναντι της υδροστατικής πίεσης και αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο ρηγμάτωσης του υποστρώματος λόγω καθιζήσεων. Η στεγανοποίηση πραγματοποιείται είτε στο επίπεδο των θεμελίων…
Συναρμογή θερμομονωτικών πετασμάτων με κούφωμα (πρέκι – ποδιά) σε μεταλλικό σκελετό

Συναρμογή θερμομονωτικών πετασμάτων με κούφωμα (πρέκι – ποδιά) σε μεταλλικό σκελετό

Τα σύνθετα θερμομονωτικά πετάσματα αποτελούν ένα σύστημα πλήρωσης όψεων κτιρίων με μεταλλικό φέροντα οργανισμό. Κατά το σχεδιασμό των σημείων συναρμογής των πετασμάτων με ανοίγματα της όψης (παράθυρα ή θύρες) πρέπει…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.