Στεγανοποίηση δώματος στη συναρμογή με καπνοδόχο

Συχνά η στεγανοποιητική στρώση διακόπτεται από μεμονωμένα στοιχεία που απολήγουν στο δώμα (π.χ. καμινάδες, απολήξεις αγωγών αερισμού, διαφόρων ειδών σωληνώσεις κτλ.) ή από στηρίξεις εξοπλισμού που τοποθετούνται επάνω του (π.χ. κεραίες τηλεόρασης, βάσεις ηλιακών συστημάτων κτλ.). Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία εξοπλισμού πρέπει να εδράζονται οπωσδήποτε στη φέρουσα πλάκα, διαπερνώντας τις στρώσεις του δώματος. Από τα σημεία διακοπής της στεγανοποιητικής στρώσης μπορεί να εισέλθει νερό και να προσβάλει τις υποκείμενες στρώσεις του δώματος.

Για την προστασία αυτών των σημείων ακολουθείται η εξής σειρά εργασιών:
• Καθαρισμός της επιφάνειας γύρω από τις θέσεις συναρμογής από σαθρά τμήματα, σκόνες και ρύπους. Εφόσον υπάρχουν οξειδωμένα μεταλλικά στοιχεία απαιτείται η αφαίρεση της σκουριάς με τρίψιμο με συρμάτινη βούρτσα.
• Επάλειψη με υλικό προεργασίας (αστάρι) της περιμετρικής επιφάνειας και της βάσης του κατακόρυφου στοιχείου μέχρι ύψους 10 - 15 cm, για την επίτευξη ισχυρής πρόσφυσης του επαλειφόμενου υλικού.
• Εφαρμογή της κύριας επάλειψης με επαλειφόμενο ελαστομερές διαρκούς ελαστικότητας ή με ασφαλτική μαστίχη τόσο στην οριζόντια επιφάνεια, όσο και στην κατακόρυφη, σε ύψος περίπου 10 - 15 cm.
• Ενσωμάτωση μιας ταινίας υαλοπλέγματος, υαλοπιλήματος ή πολυεστερικού υφάσματος με απλή πίεση στη νωπή επαλειφόμενη στρώση.
• Εφαρμογή της δεύτερης στρώσης, όταν θα έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση, ενώ σκόπιμη είναι και η επάλειψη τρίτης στρώσης, αφού στεγνώσει η δεύτερη.
• Προστασία από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας.

 • Second Text:

  1. Κροκάλες (στρογγυλεμένα άκρα) 40 mm < Φ < 80 mm.
  2. Γεωύφασμα.
  3. Θερμομόνωση (απρόσβλητη από υγρασία).
  4. Ασφαλτόπανο σε δύο στρώσεις
  5. Τσιμεντοκονίαμα κλίσεων, το οποίο μπορεί να υπάρχει από την υφιστάμενη διατομή και να διατηρηθεί, εφόσον δεν έχει κατασκευαστικά σφάλματα ή φθορές ή να διαστρωθεί εκ νέου.
  6. Προϋπάρχουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, που λειτουργεί ως υπόστρωμα για τις νέες στρώσεις.
  7. Οροφοκονίαμα.
  8. Καπνοδόχος.
  9. Εσωτερικό τοίχωμα καπνοδόχου.
  10. Θερμομόνωση από ανόργανο ινώδες πάπλωμα (π.χ. υαλοβάμβακας, πετροβάμβακας).
  11. Εξωτερικό τοίχωμα καπνοδόχου.
  12. Οπτοπλινθοδομή.
  13. Στραντζαριστό μεταλλικό έλασμα για τη στερέωση του ασφαλτοπάνου.
  14. Βύσμα στερέωσης.
  15. Επίχρισμα ασβεστοτσιμεντοκονιάματος.
  16. Ασφαλτόπανο με ψηφίδες για επικόλληση του επιχρίσματος.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στεγανοποίηση δώματος στη συναρμογή με υδρορροή

Στεγανοποίηση δώματος στη συναρμογή με υδρορροή

Το πρόβλημα δημιουργείται είτε από την έλλειψη στεγανοποίησης στα τοιχώματα της υδρορροής κατά το ύψος των επάλληλων στρώσεων του δομικού στοιχείου, είτε από τη φραγή της υδρορροής από φερτά υλικά.…
Εξωτερική θερμομόνωση κατακόρυφων αρμών διαστολής

Εξωτερική θερμομόνωση κατακόρυφων αρμών διαστολής

Σε περίπτωση που υπάρχουν αρμοί διαστολής στην τοιχοποιία, τότε αυτοί πρέπει να μεταφερθούν και στη στρώση της θερμομόνωσης. Μέσα στον αρμό σφηνώνονται ειδικά αρμοκάλυπτρα αλουμινίου ή PVC, τα οποία διαθέτουν…
Τοποθέτηση κουπόλας φωτισμού-αερισμού στο δώμα

Τοποθέτηση κουπόλας φωτισμού-αερισμού στο δώμα

Οι κουπόλες φωτισμού τοποθετούνται σε ειδικές βάσεις στήριξης, οι οποίες βιδώνονται επάνω στο δώμα ή σε, ειδικά για την κουπόλα, διαμορφωμένο στηθαίο. Οι βάσεις διαθέτουν συνήθως πτερύγια, τα οποία τοποθετούνται…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.