Οδηγίες για την τοποθέτηση στεγανοποίησης στο τοίχωμα

Ασφαλτικές μεμβράνες
Μέθοδος, που κατά κύριο λόγο εφαρμόζεται σε νέες κατασκευές.
• Τοποθέτηση σε καθαρή, στεγνή και κατά το δυνατόν επίπεδη επιφάνεια, διότι δεν μπορούν να ακολουθούν ανωμαλίες του υποστρώματος.
• Εκτέλεση εργασιών υπό καλές καιρικές συνθήκες.
• Η κατακόρυφη στρώση να συναντά στην απόληξή της, την οριζόντια στρώση του δαπέδου.
• Συνέχεια κατακόρυφης στρώσης μέχρι ύψος 20 - 30 cm επάνω από την επιφάνεια του εδάφους.
• Απαιτείται επιπρόσθετη μηχανική στήριξη για την αποφυγή αποκόλλησης.
• Αποφυγή σχηματισμού γωνιών <135° στα ασφαλτόπανα.
• Συνιστάται η τοποθέτηση προστατευτικής στρώσης για αποφυγή τραυματισμού της από χαλίκια, σίδερα κτλ. των επιχωματώσεων με πλάκες με πτυχώσεις ή αυλακώσεις ή με συνθετική μεμβράνη με κωνοειδείς προεξοχές ("αυγουλιέρα"), η οποία επιτρέπει και τον αερισμό του τοιχώματος.
• Συνιστάται ο συνδυασμός τους με άλλες μεθόδους στην περίπτωση αυξημένης υδροστατικής πίεσης.
• Προσθήκη στεγανοποιητικού μάζας στα σημεία διακοπής (τοιχία, υποστυλώματα).

Ασφαλτικές επαλείψεις
Προσφέρει ήπια προστασία και επιλέγεται σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν αναμένεται έντονη καταπόνηση από υγρασία.
• Πρέπει να αποφεύγονται στην περίπτωση προσβολής από υγρασία με αυξημένη υδροστατική πίεση.
• Προτιμάται η επίστρωση των στοιχείων να γίνεται εξωτερικά και όχι εσωτερικά.
• Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι ξηρή και καθαρισμένη. Για το στέγνωμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν θερμαντικά πιστολέτα.
• Η οριζόντια στρώση πρέπει να συναντά την κατακόρυφη.
• Συνιστάται η τοποθέτηση προστατευτικής στρώσης, όπως και στις ασφαλτικές μεμβράνες.

Στεγανοποιητικά κονιάματα
• Η οριζόντια στρώση πρέπει να συναντά την κατακόρυφη.
• Χρειάζεται προφύλαξη επιφανειών από την ηλιακή ακτινοβολία και τον άνεμο έως το στέγνωμα του κονιάματος.
• Θερμοκρασία εφαρμογής >+5°C (αποφυγή παγετού).

Στεγανοποιητικά μάζας στο σκυρόδεμα
Η εισαγωγή πρόσμεικτων στο σκυρόδεμα προσφέρει στεγανοποιητική
προστασία, βελτιώνει την εργασιμότητα του μείγματος, μειώνει τον κίνδυνο απόμειξης των συστατικών του, ενισχύει την αντιδιαβρωτική προστασία και την πρόσφυση του οπλισμού στο σκυρόδεμα, ενώ συγχρόνως επιτρέπει τη διάχυση των υδρατμών, που προέρχονται από τους εσωτερικούς χώρους. Η ανάμειξή τους δεν πρέπει να γίνεται στο εργοτάξιο, προκειμένου να ελέγχεται η ποιότητα του σκυροδέματος, καθώς πρέπει να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή του υλικού στο μείγμα και η σωστή αναλογία νερού προς τσιμέντο.
Τα στεγανοποιητικά μάζας βρίσκουν εφαρμογή σε υπόγειες κατασκευές από σκυρόδεμα, επάνω ή κάτω από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, και σε κατασκευές, στις οποίες ασκούνται έντονες υδροστατικές πιέσεις (δεξαμενές νερού, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, κτλ.)
Πρόσμεικτα, όπως ο χαλαζίας, το ανθρακικό ασβέστιο κ.ά. φράσσουν τους πόρους, η θηραϊκή γη, η άργιλος και άλλες πυριτικές ενώσεις εμποδίζουν τη διέλευση υγρασίας μέσω της διόγκωσής τους, οι ενώσεις ρητινών προσφέρουν στεγανοποιητική προστασία λόγω των υδροαπωθητικών τους ιδιοτήτων, ενώ κάποιοι υδρογονάνθρακες εξασφαλίζουν τη στεγανοποίηση μέσω της αποσύνθεσής
τους.
Άλλα υλικά σε μορφή σκόνης προσφέρουν στεγανοποιητική προστασία μέσω της κρυσταλλοποίησης, η οποία επέρχεται ως αποτέλεσμα της αντίδρασης των πρόσθετων πρόσμεικτων με στοιχεία, που περιέχονται στο σκυρόδεμα. Σ' αυτήν την περίπτωση, το προϊόν μπορεί να προστεθεί είτε κατά τη διαδικασία παραγωγής είτε στη βαρέλα μεταφοράς σκυροδέματος μετά τη διάλυσή του με νερό με τη βοήθεια μηχανικού αναδευτήρα. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η στεγανοποίηση θα πρέπει για τους αρμούς διακοπής σκυροδέτησης και τις περιοχές επισκευών να χρησιμοποιούνται επαλειφόμενα και επισκευαστικά προϊόντα αντίστοιχης τεχνολογίας. Ο συνδυασμός του πρόσμεικτου με υπερευστοποιητή βελτιώνει ακόμη περισσότερο την εργασιμότητα και την ποιότητα του παραγόμενου σκυροδέματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι κανόνες της ορθής σκυροδέτησης, δόνησης και ελέγχου ωρίμανσης.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αναδρομική εξωτερική θερμομόνωση

Αναδρομική εξωτερική θερμομόνωση

Με την τοποθέτηση της μόνωσης εξωτερικά μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα δημιουργίας θερμογεφυρών και η πιθανότητα συμπύκνωσης των διαχεόμενων υδρατμών, ενώ προστατεύονται αποτελεσματικά η τοιχοποιία και οι σωληνώσεις ύδρευσης από…
Προστασία εξωτερικής τοιχοποιίας έναντι υγρασίας στη στάθμη του εδάφους

Προστασία εξωτερικής τοιχοποιίας έναντι υγρασίας στη στάθμη του εδάφους

Αναπήδηση των νερών της βροχής δημιουργείται στις περιοχές επαφής των κατακόρυφων στοιχείων των όψεων με τα οριζόντια στοιχεία του εδάφους ή των διαμορφώσεων που τις περιβάλλουν. Η δράση της αναπήδησης…
Στεγανοποίηση δώματος στη συναρμογή με καπνοδόχο

Στεγανοποίηση δώματος στη συναρμογή με καπνοδόχο

Συχνά η στεγανοποιητική στρώση διακόπτεται από μεμονωμένα στοιχεία που απολήγουν στο δώμα (π.χ. καμινάδες, απολήξεις αγωγών αερισμού, διαφόρων ειδών σωληνώσεις κτλ.) ή από στηρίξεις εξοπλισμού που τοποθετούνται επάνω του (π.χ.…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.