Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης σε τοιχοποιία

Η στερέωση των θερμομονωτικών πλακών πραγματοποιείται συνήθως με συνδυασμό επικόλλησης και μηχανικής στερέωσης. Για την τοποθέτηση της πρώτης, χαμηλότερης σειράς θερμομονωτικών πλακών στερεώνονται ράγες εκκίνησης (μεταλλικές λάμες αλουμινίου σχήματος αντεστραμμένου Π) με πλατυκέφαλα βύσματα, περιμετρικά της βάσης του κτιρίου και παράλληλα με το έδαφος, οι οποίες λειτουργούν ως οδηγοί ευθυγράμμισής τους. Ακολουθεί η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών με ειδική κόλλα και η στερέωσή τους με βύσματα, τα οποία εισάγονται σε προδιανοιγμένες οπές. Καλό είναι τα στερεωτικά βύσματα να εισέρχονται ελαφρώς βαθύτερα μέσα στο θερμομονωτικό υλικό και να επικαλύπτονται με ροδέλες από το ίδιο θερμομονωτικό υλικό, ώστε να αποφεύγονται οι σημειακές θερμογέφυρες στη θέση των ήλων. Κατόπιν γίνεται εφαρμογή διπλής στρώσης οργανικού επιχρίσματος ακρυλικής βάσης, το οποίο έχει την ιδιότητα να παραλαμβάνει τις συστολοδιαστολές χωρίς να ρηγματώνεται, με ενσωμάτωση ενισχυτικού υαλοπλέγματος και προαιρετικά ενός τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος.

 

 • Second Text:

  Α. Λεπτομέρεια τοιχοποιίας με εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης
  1. Εσωτερικό επίχρισμα.
  2. Οπτοπλινθοδομή.
  3. Εξομαλυντική στρώση τσιμεντοκονιάματος.
  4. Κονίαμα επικόλλησης.
  5. Θερμομονωτικές πλάκες.
  6. Οργανικό επίχρισμα ακρυλικής βάσης με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα.
  7. Προαιρετικό τελικό διακοσμητικό επίχρισμα.
  8. Βύσμα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών.
  9. Κεφαλή βύσματος.
  10. Θερμομονωτική ροδέλα.

  Β. Εφαρμογή κονιάματος επικόλλησης στις θερμομονωτικές πλάκες για εφαρμογή τους σε εξωτερική τοιχοποιία 
  1. Τοιχοποιία.
  2. Εξομαλυντική στρώση τσιμεντοκονιάματος.
  3. Κονίαμα επικόλλησης.
  4. Θερμομονωτικές πλάκες.
  5. Θερμομονωτική ροδέλα που καλύπτει την κεφαλή του βύσματος στερέωσης.
  6. Πρώτη στρώση οργανικού επιχρίσματος ακρυλικής βάσης.
  7. Υαλόπλεγμα ενσωματωμένο στην πρώτη στρώση επιχρίσματος.
  8. Δεύτερη στρώση οργανικού επιχρίσματος ακρυλικής βάσης.
  9. Τελικό διακοσμητικό επίχρισμα.
  10. Γωνιόκρανο με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα.

   

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Θερμογέφυρες στα υποστηλώματα

Θερμογέφυρες στα υποστηλώματα

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπολογισμού της θερμικής συμπεριφοράς του κτιριακού κελύφους απλοί υπολογισμοί των συντελεστών θερμοπερατότητας δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, θεωρώντας πως η μεταφορά θερμότητας λαμβάνει χώρα κάθετα στην επιφάνεια του κελύφους. Όταν όμως…
Στεγανοποίηση δώματος στη συναρμογή με υδρορροή

Στεγανοποίηση δώματος στη συναρμογή με υδρορροή

Το πρόβλημα δημιουργείται είτε από την έλλειψη στεγανοποίησης στα τοιχώματα της υδρορροής κατά το ύψος των επάλληλων στρώσεων του δομικού στοιχείου, είτε από τη φραγή της υδρορροής από φερτά υλικά.…
Ηχομόνωση μεσοτοιχίας. Λεπτομέρειες πλευρικού χωρίσματος και πλωτού δαπέδου

Ηχομόνωση μεσοτοιχίας. Λεπτομέρειες πλευρικού χωρίσματος και πλωτού δαπέδου

Για ενίσχυση της ηχομόνωσης μεταξύ πλευρικών χωρισμάτων μονού ή διπλού σκελετού, ανάμεσα στις γυψοσανίδες τοποθετείται ηχομονωτικό υλικό, όπως πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας, ενώ οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που είναι τοποθετημένοι…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.