Διαμόρφωση εσωτερικού αντιτοίχου και νέου δαπέδου

Η κατασκευή πρόσθετου κελύφους στο εσωτερικό της κατασκευής σε απόσταση 5 - 10 cm από το υφιστάμενο αποτελεί μία ακόμη πρακτική αντιμετώπισης εμφάνισης ανιούσας υγρασίας σε υφιστάμενα κτίρια με παρόμοιο μηχανισμό λειτουργίας με την τεχνική της κατασκευής του κούφιου αδιαπέραστου δαπέδου, ενώ συχνά χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. To κούφιο δάπεδο αφορά στην κατασκευή πρόσθετου δαπέδου σε απόσταση μερικών εκατοστών από το υφιστάμενο με την τοποθέτηση στεγανών ορθοστατών επί στεγανής βάσης, δημιουργώντας διάκενο, το οποίο επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση του αέρα. Με αυτήν τη μέθοδο δεν αποτρέπεται η διείσδυση της υγρασίας στο κέλυφος του κτιρίου, όμως αυτή δεν μεταφέρεται στο εσωτερικό του κτιρίου. Ενδείκνυται για υφιστάμενα κτίρια ή για κτίρια ιστορικής αξίας, καθώς δεν είναι καθόλου επεμβατική και είναι εύκολη κατασκευαστικά, θα πρέπει όμως να αξιολογηθεί το γεγονός, ότι δημιουργεί ανισοσταθμίες στα δάπεδα. Ανάλογα με την έκταση του προβλήματος, μπορεί να κατασκευαστεί σε όλο το ύψος του τοίχου ή μέχρι ύψος μεγαλύτερο της στάθμης ανόδου της υγρασίας. Μπορεί επίσης να συνδυαστεί με την τοποθέτηση αγωγού αποστράγγισης στο δάπεδο, προκειμένου να απομακρύνεται το νερό, που συγκεντρώνεται στο διάκενο (σύστημα διαχείρισης νερού).
Οδηγίες κατασκευής
Καλός καθαρισμός του προσβληθέντος τοίχου από σαθρά επιχρίσματα και υλικά, προκειμένου να μην εναποτεθούν στο διάκενο και λειτουργήσουν ως γέφυρα υγρασίας.
• Τα υλικά κατασκευής του αντίτοιχου θα πρέπει να είναι ανθυγρά ή να προστατεύονται από την υγρασία. Μπορεί να κατασκευαστεί από ορθοδρομική οπτοπλινοδομή με ανθυγρά κονιάματα, μεγάλες λίθινες ή μαρμάρινες πλάκες με αδιαβροχοποιημένη επιφάνεια προς τη μεριά του υγρού τοίχου ή ελαφρά πετάσματα, που δεν προσβάλλονται από την υγρασία (τσιμεντοσανίδες, προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος, πλάκες από πολυκαρβονικό κτλ.), που αποτελούν και τη συνηθέστερη λύση.
• Ο νεοδιαμορφωμένος τοίχος θα πρέπει να είναι στεγανοποιημένος (με ελαστική ή ασφαλτική ταινία) στη βάση του, εφόσον αυτή η λύση δεν συνδυάζεται με την τοποθέτηση και αδιαπέραστου δαπέδου ή ανυψωμένος με πήχεις αδιάβροχου υλικού και να στεγανοποιούνται οι συνδέσεις του με τον εξωτερικό τοίχο.
• Οι οπές αερισμού διανοίγονται στο εξωτερικό κέλυφος και όχι στο εσωτερικό του αντίτοιχου στη στέψη και στη βάση αυτού και οφείλουν να έχουν κλίση (περίπου 10ο) από την εσωτερική προς την εξωτερική επιφάνεια του τοίχου, προκειμένου να μην είναι δυνατή η διείσδυση του νερού της βροχής. Επίσης οι οπές πρέπει να προστατεύονται από τη διείσδυση εντόμων, πτηνών κτλ. με πυκνό πλέγμα, που τοποθετείται στο χείλος των οπών.

 

 • Second Text:

  Εσωτερικός αντίτοιχος με σύστημα διαχείρισης υδάτων στη βάση του.

  1. Τοιχίο σκυροδέματος
  2. Μεμβράνη με κοιλότητες.
  3. Ταινία σφράγισης.
  4. Αποστραγγιστικό κανάλι, ενσωματωμένο σε εγκοπή στην πλάκα σκυροδέματος.
  5. Πλάκα σκυροδέματος.
  6. Στεγανοποίηση.
  7. Θερμομόνωση.
  8. Ελαφρόδεμα κλίσεων.
  9. Κόλλα πλακιδίων.
  10. Πλακίδιο.
  11. Σύστημα ξηράς δόμησης με τσιμεντοσανίδες και ενδιάμεσα θερμομόνωση.
  12. Διάκενο αερισμού.

   

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατασκευή σκελετού και τοποθέτηση θερμομονωτικών πετασμάτων σε μεταλλικό κτίριο

Κατασκευή σκελετού και τοποθέτηση θερμομονωτικών πετασμάτων σε μεταλλικό κτίριο

Κατά την κατακόρυφη τοποθέτηση πετασμάτων σε μεταλλικό φέροντα οργανισμό εγκαθίστανται σε πρώτο στάδιο τα ειδικά τεμάχια στήριξης στη βάση της κατασκευής, οι εσωτερικές γωνίες και τα υπόλοιπα υποστηρικτικά στοιχεία ανάλογα…
Επισκευή μόνωσης με κατασκευή αντεστραμμένου δώματος

Επισκευή μόνωσης με κατασκευή αντεστραμμένου δώματος

Εφόσον για την ενίσχυση της θερμομονωτικής επάρκειας υφιστάμενου δώματος επιλεγεί η εφαρμογή αντεστραμμένου δώματος, είναι απόλυτα απαραίτητο να ελεγχθεί και να εξασφαλιστεί η λειτουργική επάρκεια της στεγανοποιητικής στρώσης. Στις περιπτώσεις…
Απόληξη εξωτερικής θερμομόνωσης στο στηθαίο δώματος

Απόληξη εξωτερικής θερμομόνωσης στο στηθαίο δώματος

Ανεξάρτητα από τον τύπο δώματος που διαμορφώνεται (συμβατικό ή αντεστραμμένο), πρέπει σε κάθε περίπτωση τα ασφαλτικά φύλλα της στεγανοποιητικής στρώσης να μην τερματίζουν στο άκρο της οριζόντιας επιφάνειας, αλλά να…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.