Αντιμετώπιση της υγρασίας με τη μέθοδο της ηλεκτρώσμωσης

Η μέθοδος της ηλεκτρώσμωσης είναι μία ηλεκτροφυσική μέθοδος αποστράγγισης, που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ανιούσας υγρασίας ή της αστοχίας στεγανοποίησης σε υπόγειους χώρους. Η μέθοδος δεν είναι αποτελεσματική σε βραχώδη ή χαλικώδη εδάφη, όπως και στην περίπτωση, που η ανιούσα υγρασία συνοδεύεται και από υγρασία άλλου αιτίου (π.χ. διαρροή).
Υπάρχουν δύο παραλλαγές της μεθόδου, η ενεργητική και η παθητική ηλεκτρώσμωση. Και οι δύο παραλλαγές της μεθόδου είναι ελάχιστα επεμβατικές και αναστρέψιμες, οπότε αποτελούν ιδανική επιλογή για την εφαρμογή τους σε κτίρια με ιστορική αξία, ενώ στην περίπτωση εφαρμογής σε επιφάνειες από σκυρόδεμα προσφέρουν και προστασία του οπλισμού έναντι διάβρωσης. Είναι απλές στην εφαρμογή, διόλου επικίνδυνες, καθώς χρησιμοποιείται συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσης, δεν δημιουργούνται ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ενώ βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα του εσωτερικού αέρα.
Κατά τη μέθοδο της παθητικής ηλεκτρώσμωσης, τοποθετούνται ηλεκτρόδια σε οπές, που διαμορφώνονται στην τοιχοποιία, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους οριζόντια με αγωγό από χαλκό. Ο αγωγός γειώνεται στο έδαφος κάτω από το επίπεδο θεμελίωσης. Στην ενεργητική ηλεκτρώσμωση εφαρμόζεται ένα εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο, που αναιρεί το υφιστάμενο λόγω αντίθετης πόλωσης, ενώ το σύστημα κλείνει με την τοποθέτηση κεντρικής μονάδας ελέγχου και τροφοδοτικού. Η απομάκρυνση της υγρασίας και στις δύο περιπτώσεις γίνεται στη ζώνη κάτω από τη γραμμή τοποθέτησης των ηλεκτροδίων ανόδου.
Σημεία προσοχής
• Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς.
• Καθώς υπάρχει κίνδυνος κοπής των καλωδίων με την εκτέλεση εργασιών, συνιστάται αυτά να τοποθετούνται σε συνεχείς γραμμές.
• Η μέθοδος είναι αποτελεσματική σε τοιχοποιίες με μικρού μεγέθους πόρους, όπως οι παλαιές τοιχοποιίες και όχι σε υλικά με ευμεγέθεις πόρους, όπως οι ασβεστολιθικές πλάκες.
• Αποδίδει καλύτερα σε τοιχοποιίες με υψηλό ποσοστό υγρασίας (15% και άνω) και δεν συνιστάται στην περίπτωση τοίχων με μικρό ποσοστό υγρασίας ή με υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων.

51 HOUSE 2

 

 • Second Text:

  Μέθοδος ενεργητικής ηλεκτρώσμωσης
  1. Ηλεκτρόδια με επικάλυψη πλατίνας ή χαλκού (άνοδος) σε απόσταση 1 m μεταξύ τους. Οι οπές πληρούνται με κονίαμα υψηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο, προκειμένου να επιτευχθεί ηλεκτρική επαφή με την τοιχοποιία.
  2. Καλώδιο διαμέτρου 2 mm (συνήθως κράμα τιτανίου με οξείδια ευγενών μετάλλων).
  3. Οπές διαμέτρου 15 mm, τουλάχιστον μέχρι το σημείο ανόδου της υγρασίας.
  4. Ηλεκτρόδια καθόδου, που τοποθετούνται στη βάση της τοιχοποιίας μέσα στο έδαφος (συνήθως μονωμένες ράβδοι αλουμινίου).
  5. Ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας.

   

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογή επιχρίσματος σε εξωτερική θερμομόνωση

Εφαρμογή επιχρίσματος σε εξωτερική θερμομόνωση

H λύση της εξωτερικής θερμομόνωσης χρησιμοποιείται τόσο σε υφιστάμενες, όσο και σε νέες κατασκευές. Tα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης - επιχρίσματος περιλαμβάνουν σύνολα υλικών με απόλυτη μεταξύ τους συμβατότητα και συνεργασία,…
Προστασία εξωτερικής τοιχοποιίας έναντι υγρασίας στη στάθμη του εδάφους

Προστασία εξωτερικής τοιχοποιίας έναντι υγρασίας στη στάθμη του εδάφους

Αναπήδηση των νερών της βροχής δημιουργείται στις περιοχές επαφής των κατακόρυφων στοιχείων των όψεων με τα οριζόντια στοιχεία του εδάφους ή των διαμορφώσεων που τις περιβάλλουν. Η δράση της αναπήδησης…
Οδηγίες για την τοποθέτηση στεγανοποίησης στο τοίχωμα

Οδηγίες για την τοποθέτηση στεγανοποίησης στο τοίχωμα

Ασφαλτικές μεμβράνεςΜέθοδος, που κατά κύριο λόγο εφαρμόζεται σε νέες κατασκευές.• Τοποθέτηση σε καθαρή, στεγνή και κατά το δυνατόν επίπεδη επιφάνεια, διότι δεν μπορούν να ακολουθούν ανωμαλίες του υποστρώματος.• Εκτέλεση εργασιών…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.