Συντήρηση δικτύων αεραγωγών κλιματισμού

Τα δίκτυα αεραγωγών θα πρέπει να ελέγχονται μία φορά το χρόνο για ενδεχόμενη ρύπανση, για καταστροφή των μονώσεων, για χαλάρωση των στηριγμάτων, για διαρροές στα εύκαμπτα τεμάχια σύνδεσης, για γήρανση των παρεμβυσμάτων στεγανότητας κτλ. Ο καθαρισμός των αεραγωγών γίνεται με κατάλληλα μηχανήματα, τα οποία διατρέχουν εσωτερικά το δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται επίσης στη συντήρηση των στομίων. Τονίζεται ότι οι ανάγκες συντήρησης των ποικίλων τύπων στομίων που τοποθετούνται σε δίκτυα αεραγωγών οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό του δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση του προσωπικού συντήρησης σ' αυτό. Διαφορετικά, η τοποθέτηση για παράδειγμα των στομίων πυρασφάλειας σε δυσπρόσιτα μέρη, καθιστά τόσο τον έλεγχο και τη συντήρηση αδύνατη, όσο και την ικανότητα λειτουργίας τους αβέβαιη.
Τα είδη των στομίων, καθώς και οι ανάγκες συντήρησης του καθενός διακρίνονται σε:
• Αυτόματα στόμια. Όλα τα αυτόματα στόμια πρέπει να ελέγχονται ως προς την ελευθερία κίνησής τους και να λιπαίνονται στις θέσεις των εδράνων. Τα πτερύγια επίσης πρέπει να ελέγχονται στην κλειστή θέση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα πτερύγια μπορούν να κλείνουν εντελώς, ενώ θα πρέπει παράλληλα να γίνεται και η αντίστοιχη ρύθμιση στους συνδέσμους, ώστε να κλείνουν τα τυχόν ανοιχτά πτερύγια. Οι κινητήρες θα πρέπει επίσης να ελέγχονται για ενδεχόμενες ανωμαλίες και για την καλή κατάσταση της σύνδεσής τους με το στόμιο.
• Διαφράγματα πυρασφάλειας. Πρέπει να ελέγχονται μία φορά το χρόνο. Ο εύτηκτος σύνδεσμος πρέπει να αποσυνδέεται, για να διαπιστωθεί εάν το στόμιο κλείνει από το ίδιο βάρος του.
• Χειροκίνητα στόμια. Αυτά τα στόμια συνήθως τοποθετούνται σε μία θέση στην αρχή λειτουργίας της εγκατάστασης και σπάνια αναδιατάσσονται. Η μόνη συντήρηση που χρειάζονται είναι η διατήρησή τους σε καθαρή κατάσταση.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εναλλάκτες θερμότητας αέρα - αέρα σε συστήματα κλιματισμού - εξαερισμού

Εναλλάκτες θερμότητας αέρα - αέρα σε συστήματα κλιματισμού - εξαερισμού

Οι εναλλάκτες θερμότητας αέρα - αέρα χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις κλιματισμού - εξαερισμού με στόχο την ανάκτηση μέρους της απορριπτόμενης θερμότητας. Μ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας, που μπορεί να…
Ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης

Ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης

Το σύστημα ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης επινοήθηκε, προκειμένου να αποφευχθεί η αρχική ροή κρύου νερού στις απομακρυσμένες θέσεις - λήψεις.Έτσι, αποτρέπεται η δημιουργία αρνητικής αίσθησης στο χρήστη για κάποιο μικρό…
Εγκατάσταση μεταλλικών καπνοδόχων

Εγκατάσταση μεταλλικών καπνοδόχων

Απαιτήσεις της ευρωπαϊκής τυποποίησης των καπνοδόχωνΟι εγκαταστάσεις απαγωγής καυσαερίων ταξινομούνται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1443 με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:– θερμοκρασία,– πίεση,– αντοχή στα συμπυκνώματα,– αντίσταση στη διάβρωση,– αντοχή στην καύση…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.