Χώρισμα με μονό σκελετό & μονή γυψοσανίδα

Τα πιο διαδεδομένα συστήματα τοιχοποιίας με γυψοσανίδα αποτελούνται από μονό ή διπλό σκελετό, ανάλογα με τις απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυροπροστασίας, επάνω στον οποίο τοποθετούνται γυψοσανίδες σε μονή ή διπλή στρώση. Στα συστήματα μονού σκελετού και μονής γυψοσανίδας, οι γυψοσανίδες στερεώνονται εκατέρωθεν του σκελετού, ενώ ενδιάμεσα μπορεί να τοποθετηθεί μονωτικό υλικό, όπως ορυκτοβάμβακας ή πετροβάμβακας. Ενδεικτικά σ’ αυτά τα συστήματα τοποθετούνται γυψοσανίδες 12,5 mm, με ορθοστάτες με απόσταση πλευρών 50 mm και πλάκες ή πάπλωμα ορυκτοβάμβακα πάχους 45 mm.

 • Second Text:

  Κατακόρυφη τομή

  1. Οροφή (πλάκα σκυροδέματος).
  2. Βύσμα.
  3. Επίχρισμα.
  4. Διαχωριστική ταινία.
  5. Στρωτήρας.
  6. Μεταλλική βίδα στερέωσης.
  7. Γυψοσανίδα.
  8. Ορθοστάτης.
  9. Μόνωση.
  10. Πλακίδια.
  11. Κόλλα πλακιδίων.
  12. Εξισωτική στρώση (π.χ. τσιμεντοκονίαμα, γαρμπιλόδεμα).
  13. Δάπεδο (πλάκα σκυροδέματος).
  14. Αφρώδης ηχομονωτική ταινία σφράγισης.
  15. Υλικό αρμολόγησης.

  Οριζόντια τομή

  1. Βύσμα.
  2. Διαχωριστική ταινία.
  3. Τοιχοποιία.
  4. Επίχρισμα.
  5. Υλικό αρμολόγησης.
  6. Αφρώδης ηχομονωτική ταινία σφράγισης.
  7. Μεταλλική βίδα στερέωσης.
  8. Ορθοστάτης προφίλ.
  9. Γυψοσανίδα.
  10. Μόνωση.
  11. Στρωτήρας.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Bελτίωση εσωκλίματος γραφείων με φυσικό τρόπο

Bελτίωση εσωκλίματος γραφείων με φυσικό τρόπο

Στους κτιριακούς χώρους ιδιαίτερη σημασία αποκτά η θερμική ενέργεια που συνδέεται άμεσα με το φως, είτε εκλύεται κατά την εκπομπή του (τεχνητός φωτισμός) είτε προκύπτει κατά την επαφή του με…
Μεταθετά ελαφρά χωρίσματα

Μεταθετά ελαφρά χωρίσματα

Ως ελαφροί διαχωριστικοί τοίχοι ορίζονται στο πρότυπο DIN 4103 οι μη φέροντες, με βάρος μέχρι 150 kg/m³. Δίνεται έμφαση στην ικανότητά τους να αναλαμβάνουν φορτία που επιδρούν στην επιφάνειά τους…
Ενώσεις γωνίας στα χωρίσματα γυψοσανίδας

Ενώσεις γωνίας στα χωρίσματα γυψοσανίδας

Διαφορετικά χωρίσματα γυψοσανίδων μπορούν να ενωθούν υπό γωνία 90° με τη χρήση μεταλλικών βιδών ή υπό αμβλεία γωνία με τη χρήση εύκαμπτων μεταλλικών γωνιακών προφίλ. Ο αρμός των εσωτερικών γωνιών…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.