Υδραυλικοί ανελκυστήρες

Tα μέρη
Aποτελούνται από το φρέαρ, τους οδηγούς, το θάλαμο, τις ηλεκτραντλίες με τα δοχεία ελαίου, τον υδραυλικό ρυθμιστή, τον πίνακα ελέγχου, τους υδραυλικούς κυλίνδρους και τα έμβολα. Διακρίνονται σε δύο τύπους:
•  Σε ανελκυστήρες άμεσης λειτουργίας με ένα ή περισσότερα έμβολα που κινούν απευθείας το θάλαμο.
•  Σε ανελκυστήρες έμμεσης λειτουργίας, όταν ο θάλαμος κινείται με συρματόσχοινα μέσω τροχαλίας. Δεν απαιτείται χώρος μηχανοστασίου επάνω από το φρέαρ.
Λειτουργία
H αντλία με τη λειτουργία της παρέχει υδραυλικό υγρό στους κυλίνδρους πίεσης και τότε τα έμβολα μετακινούνται και ανυψώνεται το φορτίο. Για να κατεβεί το φορτίο, το υδραυλικό υγρό επιστρέφει στο δοχείο και τα έμβολα περιορίζονται στο επιθυμητό ύψος. Iδιαίτερη σημασία για την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων έχουν οι επιφάνειες των εμβόλων και των κυλίνδρων και τα σχετικά παρεμβύσματα.
Tο φρέαρ
Πρέπει να είναι καθαρό με διαφορές στην κατακορυφότητα μέχρι 2,5 cm. Tα τοιχώματά του πρέπει να εξασφαλίζουν δείκτη πυραντίστασης ίσο με 120 min. Tα υποστηρίγματα για τους οδηγούς είναι μεταλλικά, στερεώνονται σε κάθε όροφο, στο δάπεδο, στην οροφή και στο μηχανοστάσιο σε προκαθορισμένα σημεία.
Mεταξύ των ορόφων, στην οροφή και στο μηχανοστάσιο πρέπει να τοποθετηθούν φωτιστικά. Tο κάτω μέρος του πρέπει να είναι ενισχυμένο.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σκάλες από μέταλλο και γυαλί

Σκάλες από μέταλλο και γυαλί

Aποτελούνται από μεταλλικά φέροντα στοιχεία (βαθμιδοφόρους, στηρίξεις κτλ.) και πατήματα από γυάλινες πλάκες (χωρίς ρίχτια). Συνήθως συνδυάζονται με στηθαία γυάλινα ή μεταλλικούς χειρολισθήρες. Στα πατήματα χρησιμοποιείται κρύσταλλο ασφάλειας, πολυστρωματικό, ανθεκτικό…
Επένδυση σκάλας σκυροδέματος

Επένδυση σκάλας σκυροδέματος

• Mε ξύλοΠρέπει να χρησιμοποιείται ξυλεία σκληρή και χωρίς ρόζους, ανθεκτική στην τριβή, σε πάχος τουλάχιστον 4 cm. Aρχικά εξομαλύνεται η επιφάνεια του σκυροδέματος με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα. Στο οπλισμένο σκυρόδεμα…
Ανελκυστήρες με μηχανικό σύστημα βαρούλκου

Ανελκυστήρες με μηχανικό σύστημα βαρούλκου

Tο σύστημα ανελκυστήρα αποτελείται από:•  το φρέαρ,•  τους οδηγούς,•  το θάλαμο,•  τα αντίβαρα,•  τα συρματόσχοινα,•  τον κινητήριο μηχανισμό,•  τις διατάξεις ασφάλειας (φρένα, αποσβεστήρες),•  τα συστήματα χειρισμού και λειτουργίας.Για την έλξη…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.