Υδατοδιαπερατά δάπεδα από κυβόλιθους & διάτρητα στοιχεία

Η μέθοδος κατασκευής ενός υδατοδιαπερατού δαπέδου διαφέρει ανάλογα με το είδος της επιφανειακής στρώσης. Ο βασικός σχεδιασμός όμως παραμένει όμοιος και περιλαμβάνει την επιφάνεια του δαπέδου, μία υποκείμενη στρώση χονδρών αδρανών που συγκεντρώνει το νερό (δεξαμενή) και μία στρώση διήθησης (γεωύφασμα) που τοποθετείται ως διαχωριστικό ανάμεσα στις στρώσεις διαφορετικής διαβάθμισης του υλικού και περιμετρικά του αποστραγγιστικού αγωγού. Το πάχος της στρώσης συγκράτησης του νερού είναι αποτέλεσμα υδρολογικής ανάλυσης, ενώ, ανάλογα με το είδος του εδάφους της περιοχής και το ύψος της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα μπορεί να τοποθετηθεί ή όχι στην υπόβαση αποστραγγιστικός αγωγός.
Η διαδικασία κατασκευής ενός υδατοδιαπερατού τάπητα περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:
• Έλεγχο όλων των ροών της περιοχής που αποστραγγίζεται.
• Καθαρισμό της περιοχής κατασκευής τόσο από το νερό της βροχής, όσο και από φερτές ύλες. Ειδικά αντιδιαβρωτικά υφάσματα μπορούν να τοποθετηθούν σε ευάλωτα πλευρικά πρανή κατά την εκσκαφή.
• Εργασία των εκσκαφέων από τα πλευρικά του ορύγματος και όχι με είσοδό τους εντός αυτού, ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση του υλικού του εδάφους στη βάση. Τα υλικά εκσκαφής θα πρέπει να τοποθετούνται μακριά από το όρυγμα, ώστε να μη θέτουν σε κίνδυνο την ευστάθεια των πλευρών του ορύγματος.
• Χάραξη του φυσικού εδάφους στον πυθμένα και στις πλευρές του ορύγματος σε βάθος 7,5 - 10 cm πριν από την εφαρμογή της στρώσης διήθησης ή του γεωυφάσματος.

 • Second Text:

  Α
  ΥΔΑΤΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ
  1. Λεπτόκοκκα αδρανή σε διάκενα.
  2. Κυβόλιθοι σκυροδέματος πάχους 80 mm.
  3. Περιμετρικό κράσπεδο προστασίας του γειτονικού εδάφους από πλημμυρικές παροχές.
  4. Ζώνη σταθεροποίησης (πάχους 40-50 mm).
  5. Γεωύφασμα.
  6. Βάση από θραυστά υλικά (100 mm).
  7. Γεωύφασμα.
  8. Υπόβαση από θραυστά υλικά.
  9. Αδιαπέραστη στρώση στον πυθμένα και περιμετρικά του τάπητα.
  10. Διάτρητοι αποστραγγιστήριοι αγωγοί σε κατάλληλες αποστάσεις και με κατάλληλη κλίση για τη συλλογή του νερού.
  11. Σωλήνες με κατάλληλη κλίση, που οδηγούν στο δίκτυο ομβρίων.
  12. Υπέδαφος με κλίση.

  Β
  ΥΔΑΤΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ.
  1. Λεπτόκοκκα αδρανή σε διάκενα.
  2. Κυβόλιθοι σκυροδέματος πάχους 80 mm.
  3. Περιμετρικό κράσπεδο προστασίας του γειτονικού εδάφους από πλημμυρικές παροχές.
  4. Ζώνη σταθεροποίησης (πάχους 40-50 mm).
  5. Γεωύφασμα.
  6. Βάση από θραυστά υλικά (100 mm).
  7. Γεωύφασμα.
  8. Υπόβαση από θραυστά υλικά.
  9. Γεωσυνθετική μεμβράνη στον πυθμένα και περιμετρικά του δαπέδου (προαιρετικά), διαπερατή από το νερό.
  10. Υπέδαφος με μηδενική κλίση.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Περιφράξεις

Περιφράξεις

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ύψος των περιφράξεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2,50 m με μέγιστο ύψος συμπαγούς τμήματος το 1,00 m από το έδαφος.Διαφορετικά ύψη είναι δυνατόν να…
Φυσικοί & συνθετικοί χλοοτάπητες

Φυσικοί & συνθετικοί χλοοτάπητες

H φυσική χλόη συνιστάται για αρκετά αθλήματα, αλλά η εφαρμογή της εξαρτάται από το βαθμό κάλυψης της αθλητικής εγκατάστασης. Στις ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις η κατασκευή είναι εφικτή, ενώ στις μερικά…
Τρόποι απορροής ομβρίων υδάτων υπαίθριων χώρων

Τρόποι απορροής ομβρίων υδάτων υπαίθριων χώρων

Οι υπαίθριοι χώροι είναι αυτοί που δέχονται πολύ μεγάλα ποσά βρόχινου νερού και κατά συνέπεια η άμεση και γρήγορη απορροή του είναι πρωταρχικής σημασίας για το μελετητή. Η τοποθέτηση επιφανειακών…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.