Τοποθέτηση δαπέδου ελέγχου του ηλεκτροστατικού φορτίου

Στοιχεία του δαπέδου προστασίας από το ηλεκτροστατικό φορτίο αποτελούν η υπόβαση, το πλέγμα ταινιών χαλκού που προσφέρει αγωγιμότητα, το αγώγιμο συγκολλητικό υλικό και το είδος της τελικής επίστρωσης.
Προετοιμασία υπόβασης
Η ποιότητα της υπόβασης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή λειτουργία ενός αντιστατικού ή αγώγιμου δαπέδου. Η ύπαρξη υγρασίας πρέπει να ελέγχεται (όχι υψηλότερη από 75% σχετική υγρασία) και, εάν είναι υψηλή, να τοποθετείται στεγανοποιητική στρώση, εφόσον η υγρασία του αέρα οφείλεται σε προσβολή δομικών στοιχείων από εξωτερικές πηγές νερού. Επίσης εάν υπάρχουν ρωγμές, θα πρέπει να πληρούνται με επισκευαστικό κονίαμα. Στην περίπτωση τοποθέτησης σε νέα πλάκα σκυροδέματος συνιστάται η επίστρωσή της με στεγανοποιητικό υλικό, για την προστασία των κολλήσεων των υλικών των στρώσεων που έπονται.
Γείωση με πλέγμα ταινιών χαλκού
Πριν από την κόλληση των πλακιδίων θα πρέπει να τοποθετηθεί στο υπόστρωμα ένα πλέγμα από αυτοκόλλητες, χάλκινες ταινίες διατομής πλάτους 10 - 20 mm περίπου σε όλη την επιφάνεια. Προσοχή θα πρέπει να δίδεται, ώστε να μην πατηθούν οι χάλκινες ταινίες και να μη λερωθούν πριν το στρώσιμο του συγκολλητικού υλικού. Αναμονές θα πρέπει να προβλέπονται για τη σύνδεση με τη γείωση σε αποστάσεις ανάλογα με τον τύπο του δαπέδου (αγώγιμο, αντιστατικό). Σε ορισμένους τύπους δαπέδων δεν απαιτείται η τοποθέτηση πλέγματος ταινιών χαλκού και αρκεί η τοποθέτηση αγωγών μόνο περιμετρικά.
Κόλληση με αγώγιμες κόλλες
Σημαντικό στοιχεία για την επίτευξη των αντιστατικών ιδιοτήτων του δαπέδου έχουν οι αγώγιμες κόλλες, οι οποίες έχουν διπλό λόγο ύπαρξης, διότι αφενός χρησιμοποιούνται για τη μηχανική στερέωση του δαπέδου, αφετέρου δημιουργούν μία αγώγιμη υπόβαση, απαραίτητη για την ασφαλή μεταφορά των φορτίων στο έδαφος.
Εφαρμογή τελικής επίστρωσης
Τα περισσότερα προϊόντα διατίθενται σε πλακίδια ή ρολά και αφού τοποθετηθούν πιέζονται για την καλύτερη εφαρμογή τους. Εφόσον προβλέπεται, σε ορισμένα προϊόντα, 24 ώρες μετά την τοποθέτηση γίνεται η θερμοκόλληση στους αρμούς, εξασφαλίζοντας τη μηχανική στερέωση αλλά και τη συνέχεια της αγωγιμότητας του δαπέδου, αποφεύγοντας τις ηλεκτρικές γέφυρες. Άλλα συστήματα έχουν αυτοκόλλητες επιφάνειες ή ειδικές απολήξεις για τη γρήγορη συναρμογή τους. Η απόδοση του συστήματος συνιστάται να ελέγχεται με δοκιμές.

 

 • Second Text:

  Διαστρωμάτωση αγώγιμης συνθετικής επίστρωσης
  1. Φέρουσα πλάκα.
  2. Αστάρι.
  3. Υλικό για την ενσωμάτωση των ταινιών χαλκού.
  4. Ταινίες χαλκού.
  5. Αγώγιμη κόλλα.
  6. Αγώγιμη επίστρωση.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ηχομόνωση δαπέδων

Ηχομόνωση δαπέδων

Σε εσωτερικά δάπεδα σκυροδέματος και ξύλου η αντίσταση στη μετάδοση του ήχου επιτυγχάνεται με τη μάζα του δαπέδου, την εφαρμογή ηχομονωτικού υλικού σε κάποιο σημείο της κατασκευής, και το σχηματισμό…
Εποξειδικές επιστρώσεις δαπέδων

Εποξειδικές επιστρώσεις δαπέδων

Τοποθετούνται σε δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσης και καλύπτουν επιτυχώς τις αυξημένες απαιτήσεις σε μηχανικές και χημικές αντοχές των βιομηχανικών χώρων, παρέχοντας ταυτόχρονα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα. Διατίθενται σε πλήθος χρωματισμών και η…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.