ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Το όνομα ΑΝΑΚΕΜ ταυτίζεται με έναν από τους πιο σημαντικούς εταίρους στην κυκλική οικονομία της Ελλάδας. Αποτελεί ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και ιδρύθηκε το 2012. Είναι φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και μέλη του είναι τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες.

Με έδρα στη Θεσσαλονίκη και εμβέλεια δράσης που καλύπτει τις 13 Περιφέρειες της χώρας και 43 Νομούς, η ΑΝΑΚΕΜ συνεργάζεται με περισσότερες από 200 μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στην Ελλάδα και δε σταματά να διευρύνει το δίκτυο της, προκειμένου να εξαλείψει το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης μπάζων σε κάθε γωνιά της χώρας. Η καθημερινή αποστολή της είναι πολύπλευρη και εστιάζει στο τρίπτυχο: ενημέρωση, εποπτεία, συνεργασία. Η ΑΝΑΚΕΜ αναλαμβάνει τη σύναψη συμβάσεων με τους φορείς εκτέλεσης έργων που είναι και οι υπόχρεοι διαχειριστές ΑΕΚΚ και υποστηρίζει τη σωστή διαλογή στην πηγή, τις δυνατότητες προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας. Στηρίζει ακόμα, τη δημόσια διοίκηση στην επίτευξη των κοινών στόχων. Συνεργάζεται με Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις για την προαγωγή της καινοτομίας στον τομέα παραγωγής και αξιοποίησης ανακυκλωμένων αδρανών υλικών και προωθεί τη χρήση τους στην κατασκευή έργων και στην αποκατάσταση ανενεργών λατομείων.

Με όραμα μια Ελλάδα χωρίς παράνομα μπάζα, ασφαλή και ανθεκτική απέναντι στην κλιματική αλλαγή, δυνατή στην κυκλική οικονομία και την ποιοτική κατασκευή, η ΑΝΑΚΕΜ προσκαλεί κάθε φορέα ή ιδιώτη, που παράγει, ανακαινίζει, γκρεμίζει, χτίζει ή δουλεύει χωματουργικά, να αναζητήσει στο www.anakem.gr όλες τις πληροφορίες και μία αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης δίπλα στο έργο του.

Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ 1
ΤΚ 54655
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ: 2314405300

[email protected]

www.anakem.gr
ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.